Si Ťin-pching se setkal s ministrem zahraničí USA Antony Blinkenem

Čínský prezident Si Ťin-pching se v pondělí setkal s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem ve Velkém sále lidu v Pekingu. Prezident Si poukázal na to, že svět potřebuje obecně stabilní čínsko-americké vztahy, a na tom, zda obě země najdou správnou cestu, jak spolu vycházet, závisí budoucnost lidstva.

»Číňané, stejně jako Američané, jsou důstojní, sebevědomí a samostatní lidé a oba mají právo usilovat o lepší život,« řekl. Poznamenal, že společné zájmy obou zemí by měly být oceňovány a jejich vzájemný úspěch je pro ně příležitostí, nikoliv hrozbou, a uvedl, že obě země by měly jednat se smyslem pro odpovědnost za historii, za lidi a za svět a řádně řešit čínsko-americké vztahy.

»Tímto způsobem mohou přispět k celosvětovému míru a rozvoji a pomoci učinit svět, který se mění a je neklidný, stabilnějším, jistějším a konstruktivnějším,« dodal Si. Zdůraznil, že soupeření velkých zemí nepředstavuje trend doby, tím méně může vyřešit vlastní americké problémy nebo výzvy, kterým čelí svět.

»Čína respektuje zájmy USA a nesnaží se Spojené státy zpochybňovat nebo vytlačovat, a stejně tak Spojené státy musí respektovat Čínu a nesmí poškozovat její legitimní práva a zájmy,« uvedl Si. »Žádná ze stran by se neměla snažit formovat druhou stranu podle své vůle, tím méně by měla druhou stranu zbavovat jejího legitimního práva na rozvoj,« dodal.

Si uvedl, že Čína vždy doufá v pevné a stabilní vztahy mezi Čínou a USA a věří, že obě hlavní země mohou překonat různé obtíže a najít správnou cestu, jak spolu vycházet na základě vzájemného respektu, mírového soužití a oboustranně výhodné spolupráce, a vyzval americkou stranu, aby zaujala racionální a pragmatický postoj a spolupracovala s Čínou stejným směrem.

Čínský prezident poukázal na to, že obě strany musí zůstat věrné společným ujednáním, kterých dosáhly s americkým prezidentem Joem Bidenem na Bali, a převést pozitivní prohlášení do činů, aby se čínsko-americké vztahy stabilizovaly a zlepšily.

Blinken předal prezidentu Siovi pozdravy prezidenta Bidena. Biden se podle něj domnívá, že Spojené státy a Čína mají povinnost odpovědně řídit své vztahy. Je to v zájmu Spojených států, Číny i celého světa, uvedl a dodal, že Spojené státy jsou odhodlány vrátit se k agendě, kterou oba prezidenti stanovili na Bali.

Spojené státy stojí za závazky, které Biden učinil, tedy že Spojené státy neusilují o novou studenou válku, neusilují o změnu čínského systému, jejich spojenectví nejsou zaměřena proti Číně, nepodporují »nezávislost Tchaj-wanu« a neusilují o konflikt s Čínou, uvedl Blinken.

Dodal, že americká strana se těší na spolupráci s čínskou stranou na vysoké úrovni, udržování otevřených komunikačních linek, odpovědné zvládání rozdílů a pokračování v dialogu, výměnách a spolupráci.

S Blinkenem se sešel také vedoucí kanceláře Ústřední komise pro zahraniční záležitosti Wang I. Ten uvedl, že cesta pana ministra zahraničních věcí do Pekingu přichází v klíčovém bodě ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy. Musí se rozhodnout pro dialog nebo konfrontaci, spolupráci nebo konflikt. »Historie se vždy vyvíjí dopředu a čínsko-americké vztahy se nakonec také vyvinou dopředu. Opuštění historie je jen slepá ulička. Musíme vyjádřit odpovědný postoj k lidu, historii a světu, zvrátit spirálový pokles čínsko-amerických vztahů, podpořit návrat bilaterálních vztahů na dráhu zdravého a stabilního rozvoje, a společně najít správný způsob pro soužití obou zemí v nové éře,« konstatoval.

Wang I dále zdůraznil, že čínsko-americké vztahy spadly na dno a hlavní příčinou je, že Spojené státy mají nesprávné poznání o Číně, což vede k nesprávným politikám vůči Číně. »Spojené státy by měly přemýšlet o obtížích ve vztazích mezi oběma zeměmi a společně s Čínou udržovat pod kontrolou neshody a vyhýbat se strategickým chybám. Pokud by chtěly zastavit zhoršování čínsko-amerických vztahů, musejí okamžitě skutečně implementovat konsensus dosažený oběma prezidenty. Pokud chtějí stabilní čínsko-americké vztahy, tak nejdůležitější věcí je následovat principy vzájemného respektu, mírového soužití a spolupráce společné výhry, které předložil čínský prezident,« uvedl.

Vysvětlil také historickou logiku a nevyhnutelný trend rozvoje a revitalizace čínského rozvoje, představil výrazné charakteristiky modernizace v čínském stylu a bohaté konotace lidové demokracie v celém procesu. Wang I naléhá na Spojené státy, aby nesrovnávaly Čínu s modelem velmoci s hegemonií, ani neposuzovaly Čínu podle reálií západních tradičních velmocí. »To je klíč k tomu, aby se americké politiky vůči Číně skutečně vrátily k objektivitě a racionalitě,« konstatoval.

Wang I požádal Spojené státy, aby zastavily vytváření rozruchu »teorií čínské hrozby«, zrušily nelegální jednostranné sankce proti Číně, přestaly vytvářet tlak na rozvoj čínské vědy a technologie a nezasahovaly do vnitřních záležitostí Číny. Wang I analyzoval podstatu tchajwanské otázky a zdůraznil, že hájení jednoty země je vždy jádrem hlavních čínských zájmů, osudem všech Číňanů a historickou misí Komunistické strany Číny. V této otázce nemá Čína žádný prostor pro kompromis. Spojené státy musí dodržovat princip jedné Číny, který je určen ve třech společných komuniké mezi Čínou a Spojenými státy, respektovat čínskou svrchovanost a územní celistvost a jasně se postavit proti »tchajwanské nezávislosti«.

Blinken uvedl, že Spojené státy se zavázaly vrátit k agendě určené na Bali, které při setkání dosáhly hlavy obou států, a těší se na posílení komunikace s Čínou, odpovědnost za kontrolu rozporů a spolupráci v oblastech společného zájmu. Obě strany si také vyměnily názory na důležité mezinárodní a regionální otázky, ohledně kterých mají společné obavy.

Člen čínské Státní rady a ministr zahraničních věcí Čchin Kang na jednání s Blinkenem řekl, že v současné době jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy na nejnižším bodě od navázání diplomatických styků. To neodpovídá základným zájmům lidu obou zemí, ani to neodpovídá společnému očekávání mezinárodního společenství. Čína stále udržuje kontinuitní a stabilní politiku vůči Spojeným státům. Následuje principy vzájemného respektu, mírového soužití a spolupráce společné výhry, které předložil čínský prezident.

»To by také mělo být sdíleným duchem, společnou hranicí a cílem obou zemí. Čína usiluje o vytvoření stabilních, předvídatelných a konstruktivních čínsko-amerických vztahů. Čína si přeje, aby Spojené státy zastávaly objektivní a racionální poznání a chápání Číny, dělaly kroky směrem k Číně, hájily politický základ čínsko-amerických vztahů a řešily neočekávané události klidně, profesionálně a racionálně. Obě strany by měly plně implementovat konsenzus, kterého dosáhli čínský prezident Si Ťin-pching a americký prezident Joseph Biden na ostrově Bali, aby podpořily stabilitu a návrat čínsko-amerických vztahů na správnou dráhu,« uvedl.

Čchin Kang objasnil vážné postavení Číny v jejích hlavních zájmech a hlavních obavách jako je tchajwanská otázka a předložil jasné požadavky. Čchin Kang poukázal na to, že tchajwanská otázka je jádrem čínských jádrových zájmů, nejvýznamnějším problémem ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy a nejvýraznějším rizikem. Čína naléhá na Spojené státy, aby dodržovaly princip jedné Číny a tři společná komuniké mezi Čínou a Spojenými státy a splnily svůj slib nepodporovat »tchajwanskou nezávislost«.

Obě strany si upřímně, hluboko a konstruktivně vyměnily názory na celkovou situaci čínsko-amerických vztahů a další důležité otázky, souhlasily s tím, že společně splní důležitý konsenzus, kterého dosáhly obě hlavy státu na Bali, účinně budou kontrolovat rozpory a budou podporovat výměnu a dialog pro spolupráci. Obě strany se také dohodly na udržování výměn na vysoké úrovni. Antony Blinken pozval Čchin Kanga na návštěvu Spojených států a on vyjádřil ochotu navštívit Spojené státy, když to bude vhodné pro obě strany.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy