Home Zahraničí Únik kontaminované vody z Fukušimy ukazuje na neschopnost, nedostatek regulace a monitoringu

Únik kontaminované vody z Fukušimy ukazuje na neschopnost, nedostatek regulace a monitoringu

FOTO - CRI

Tokijská elektrárenská společnost (TEPCO) uvedla, že únik ze zařízení na čištění kontaminované vody v jaderné elektrárně Fukušima, ke kterému došlo minulý týden, mohla být způsobena lidskou chybou. V té době zaměstnanec zjistil, že při čištění dochází k úniku z odtokového portu zařízení. Ze šestnácti ventilů, které měly být při čištění ručně uzavřeny, bylo deset v otevřeném stavu. To způsobilo, že voda obsahující radioaktivní látky proudila do odtokového potrubí a smíchala se s běžnou vodou.

Podle zpráv místních médií ve Fukušimě způsobila nehoda únik přibližně 5,5 tun jaderně kontaminované vody. Odhadované množství radioaktivního materiálu v uniklé vodě je až 22 miliard Becquerelů, což daleko překračuje standard pro hlášení vládě. Odborníci uvedli, že to bude mít pravděpodobně určitý dopad na okolní životní prostředí a lidské zdraví. Místní média uvedla, že hladina radiace na místě incidentu byla asi 240krát vyšší než v okolí.

V TEPCO došlo k další nehodě a okolní svět není překvapen. Od havárie jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011 zažívá tato společnost občas různé havárie a krizové skandály.

Na jedné straně tak dochází k neustálým haváriím a krizím, zatímco na druhé straně se tvrdí, že vypouštění jaderně kontaminované vody do moře je »bezpečné« a »spolehlivé«. Lidé mají dostatek důvodů se domnívat, že ve vypouštění kontaminované vody Japonska do moře existuje obrovská »černá díra«. To také posiluje argumenty vnějšího světa ve třech klíčových bodech:

Za prvé, TEPCO nemůže zajistit bezpečnost vypouštění jaderně kontaminované vody. Díky četným nehodám bylo zjištěno, že TEPCO má významné mezery ve svých schopnostech řízení bezpečnosti a v procesech manipulace, stejně jako nedostatek základní integrity a sociální odpovědnosti. Pokaždé, když dojde k nehodě, TEPCO nad ní nereflektuje ani se ji nesnaží napravit, ale místo toho používá různé výmluvy k zakrytí a skrytí.

Za druhé, je nutné vinit nedostatek regulace japonské vlády. Jaderná energie je klíčová pro fungování japonské ekonomiky a společnosti. Mnoho japonských učenců poukázalo na to, že mezi japonskou vládou a TEPCO existuje hluboce propojený zájmový vztah, což znemožňuje skutečně provádět dozor. Navíc po stanovení plánu vypouštění jaderně kontaminované vody do moře se japonská vláda zaměřila především na vnější vztahy s veřejností a lobbing za účelem »čištění« a nemá v úmyslu věnovat úsilí na bezpečnou likvidaci a dohled nad jaderně kontaminovanou vodou.

Za třetí, je nezbytné, aby se mezinárodní společenství podílelo na dohledu nad likvidací jaderně kontaminované vody. Masivní vypouštění jaderně kontaminované vody do oceánu nemá precedens v minulosti a není v žádném případě soukromou záležitostí Japonska, nýbrž souvisí se společnými zájmy celého lidstva. Japonská vláda se však od začátku snažila o »schválení« Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, odmítla účast sousedních zemí na monitorování a likvidaci jaderně kontaminované vody, a dokonce útočila a pošpiňovala země, které projevily oprávněné pochybnosti. Řada nehod však prokázala, že japonská vláda a samotná TEPCO nemohou zaručit dlouhodobý stabilní a efektivní provoz zařízení na čištění a vypouštění jaderně kontaminované vody. Mezinárodní společenství má dostatečné důvody k účasti na dohledu nad celým procesem a Japonsko by mělo plně spolupracovat.

Od srpna loňského roku Japonsko realizovalo tři kola vypouštění do moře s kumulativním množstvím vypuštěné jaderně kontaminované vody 23 000 tun. Čtvrté kolo vypouštění do moře začne později v tomto měsíci. Poslední nehoda v TEPCO opět zazněla jako výstraha pro japonskou stranu. Japonští politici by měli prokázat odpovědnost a svědomí, vážně se zabývat bezpečnostními riziky spojenými s TEPCO, vyzvat k ukončení budoucích plánů na vypouštění a spolupracovat s mezinárodním společenstvím na nalezení plánu likvidace, který bude uznán a akceptován všemi stranami.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here