Wang I se setkal s předsedou 77. zasedání Valného shromáždění

Wang I, ředitel Kanceláře Ústřední komise pro zahraniční věci, se dnes setkal v Pekingu s Csabou Kőrösim, předsedou 77. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

Wang I uvedl, že Čína je ochotna spolupracovat s dalšími zeměmi na pevné ochraně mezinárodního systému s jádrem v OSN a mezinárodního řádu založeného na cílech a principech Charty OSN. Čína bude nadále poskytovat pevnou podporu Organizaci spojených národů a je ochotna dále posilovat spolupráci s Organizací spojených národů, zavádět Globální rozvojovou iniciativu a Globální bezpečnostní iniciativu, prosazovat Agendu OSN 2030 pro udržitelný rozvoj a společně řešit globální výzvy, jako jsou např. vodní zdroje, změna klimatu a biologická rozmanitost.

Csaba Kőrösi poděkoval čínské vládě za podporu Organizace spojených národů a multilateralismu a poblahopřál Číně k otevření nové kapitoly národního rozvoje. Vyjádřil, že Organizace spojených národů doufá, že posílí spolupráci s Čínou, spojí ruce s cílem překonat epidemii, společně reagovat na globální výzvy, jako je financování rozvoje, vodní zdroje a změna klimatu, a podpoří realizaci Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj.

Obě strany si také vyměnily názory na otázky společného zájmu.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy