Děti Země třikrát uspěly ve sporech o informování spolků

Děti Země během dvouleté právní bitvy proti Krajskému úřadu (KÚ) Plzeňského kraje a ministerstvu životního prostředí třikrát uspěly u správních soudů se svým výkladem o správném informování spolků o zahajování správních řízeních pro stavby s vlivem na přírodu a krajinu.

KÚ i MŽP totiž několik let účelově odmítaly uznat, že když spolky zašlou žádost o takové informace, tak úřady jim je musí poslat přímo, nikoliv je jen vyvěšovat na úřední desky, neboť k tomu je nutné splnit další podmínky zákona.

»Když jsme před dvěma lety upozornily KÚ v Plzni, že nám dle žádosti nezasílá údaje o zahajovaných správních řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny přímo, tak se nám vysmál, neboť je řádně vyvěšuje na úřední desky, takže si je každý může přečíst a spolky se mohou hlásit do řízení. Stejně absurdní odpověď byla také od MŽP. Tento hybridní názor ale Krajský soud v Plzni i Nejvyšší správní soud postupně na základě našich tří žalob zamítly jako nesmyslný,« vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země se svým výkladem o správném způsobu informování spolků úřady nejprve uspěly v červenci 2021, když získaly rozsudek Krajského soudu v Plzni spis. zn. 77 A 12/2021, podle kterého jim KÚ v Plzni nezákonně od srpna 2020 neposílal žádané informace přímo. Krajský úřad s ním ovšem nesouhlasil, takže zaslal kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud v listopadu 2022 pod spis. zn. 1 As 269/2021 zamítl.

KÚ v Plzni chtělo podpořit MŽP, takže účelově vyloučilo Děti Země z řízení o povolení škodlivého zásahu modernizované tratě z Plzně do Německa a obchvatu obce Losiná silnicí I/20 do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, neboť se do nich přihlásily pozdě.

Krajský soud v Plzni ale na základě dalších dvou žalob Dětí Země svým rozsudkem v červenci 2022 pod spis. zn. 77 A 108/2021 a v září 2022 po spis. zn. 57 A 102/2021 jejich účast v obou řízení uznal a tvrzení ministerstva smetl ze stolu jako absurdní.

»KÚ v Plzni a MŽP ovšem k našemu překvapení na svých vadných názorech o způsobu informování spolků jen vyvěšováním na úřední desky trvaly, takže zaslaly kasační stížnosti. Ty ale Nejvyšší správní soud zamítl: v listopadu 2022 o nezákonném zásahu krajského úřadu a v srpnu 2023 o nezákonném vyloučení Dětí Země ze dvou řízení ministerstvem,« popisuje Patrik úspěšný závěr právní bitvy.

Krajský soud v Plzni nyní od března 2023 rozhoduje o žalobě Dětí Země proti samotnému škodlivému zásahu modernizace tratě z Plzně do Německa a zásahu výstavby obchvatu obce Losiná silnicí I/20 do cenných biotopů nejméně padesáti zvláště chráněných druhů živočichů. Výsledek obou soudních sporů lze očekávat za rok.

I. Spory Dětí Země s MŽP v Plzni o účast v řízení o povolení škodlivého zásahu záměru »Modernizace trati – Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, 1. stavba nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)« do biotopů 48 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a o zákonnosti rozhodnutí

16. 8. 2019 – Děti Země posílají na KÚ v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací

5. 6. 2020 – SŽ posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu

3. 7. 2020 – KÚ v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země

13. 8. 2020 – Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že řízení bylo zahájené

21. 8. 2020 – Děti Země posílají na KÚ v Plzni přihlášku do řízení

25. 1. 2021 – KÚ v Plzni povoluje škodlivý zásah do cenných biotopů

24. 3. 2021 – Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno

8. 4. 2021 – Děti Země posílají odvolání

15. 6. 2021 – MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení

23. 8. 2021 – Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu o účasti v řízení

19. 7. 2022 – Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 108/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly

22. 8. 2022 – MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost

20. 3. 2023 – Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti škodlivému zásahu stavbou

31. 8. 2023 – Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 9 As 153/2022 kasační stížnost MŽP v Plzni zamítá

II. Spory Dětí Země s MŽP v Plzni o účast v řízení o povolení škodlivého zásahu záměru »I/20 Losiná – obchvat, SUDOP Praha 2019« do biotopů 17 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a o zákonnosti rozhodnutí

16. 8. 2019 – Děti Země posílají na KÚ v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací

22. 6. 2020 – ŘSD ČR posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu

25. 6. 2020 – KÚ v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země

13. 8. 2020 – Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že řízení bylo zahájené

21. 8. 2020 – Děti Země posílají na KÚ v Plzni přihlášku do řízení

22. 9. 2020 – KÚ v Plzni povoluje škodlivý zásah do cenných biotopů

24. 3. 2021 – Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno

8. 4. 2021 – Děti Země posílají odvolání

14. 6. 2021 – MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení

23. 8. 2021 – Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu o účasti v řízení

13. 9. 2022 – Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 57 A 102/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly

29. 9. 2022 – MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost

20. 3. 2023 – Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti škodlivému zásahu stavbou

30. 8. 2023 – Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 2 As 235/2022 kasační stížnost MŽP v Plzni zamítá

III. Spor Dětí Země s KÚ Plzeňského kraje o výklad ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

17. 8. 2020 – Děti Země posílají na KÚ v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací

17. 2. 2021 – Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti nezákonnému zásahu

30. 7. 2021 – Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 12/2021 prohlašuje, že KÚ v Plzni odmítnutím posílat žádané informace přímo Dětem Země učinil nezákonný zásah

27. 8. 2021 – KÚ v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost

30. 11. 2022 – Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 1 As 269/2021 kasační stížnost zamítá

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy