Energošmejdi se otřepali, teď už loví oběti i po hospodách

Spotřebitelé letos častěji upozorňují na podomní prodej neregistrovaných zprostředkovatelů energií, nevyžádané poradenství za tisícové částky nebo na poskytování klamavých informací. Energetický regulační úřad (ERÚ), který o tom informuje na svém webu, dokonce narazil i na případy, kdy zprostředkovatelé potenciální klienty lanaří v restauracích.

Zvýšená aktivita zprostředkovatelů podle ERÚ souvisí s boomem změn dodavatelů, k nimž se uchyluje čím dál více lidí. Jen v dubnu proběhlo podle statistik operátora trhu 38 661 změn obchodníka s elektřinou nebo plynem. Loni to přitom za stejnou dobu nebyla ani polovina (17 525). Část přechodů mezi dodavateli iniciují samotní zprostředkovatelé, přičemž někteří z nich využívají až agresivní metody.

»Pro energošmejdy je typické, že se snaží využít momentu překvapení vyvolaného kombinací svých přesvědčovacích schopností a zavádějících informací. U zákazníka vyvolají dojem, že nabízejí extrémně výhodný produkt, smlouvu je ale nutné uzavřít okamžitě na místě. To zásadně nedoporučujeme! Spotřebitelé by si měli vždy vzít čas na rozmyšlenou, veškeré dokumenty si před podpisem přečíst a vyptat se na všechno, čemu nerozumí,« uvádí Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. »Zprostředkovatelé často zvoní na domovní dveře, nově jsme se setkali i s případy, kdy klienty lovili v restauračních zařízeních,« dodává.

Kromě pečlivého pročtení smluv a další dokumentace ERÚ doporučuje ověřit si, zda zprostředkovatel vykonává svou činnost oprávněně. K tomu se totiž musí registrovat u ERÚ. Kompletní registr je dostupný na jeho webu a je v něm bezmála 900 subjektů.

Pozornost by spotřebitelé měli zaměřit také na to, jak vysokou odměnu zprostředkovatel za svou práci požaduje. »Setkáváme se i s případy, kdy si energošmejdi za banální úkony účtují několikatisícové částky. Proto bychom si měli pozorně prostudovat nejen smlouvu o samotné dodávce energií, kterou za nás má uzavřít s dodavatelem, ale i zprostředkovatelskou smlouvu přímo s dotyčnou osobou,« radí Zemanová.

Zákon spotřebiteli poskytuje ochranu i v případě, že se zprostředkovatelem závazek už uzavře, a až následně si všimne nesrovnalostí. Smlouvu o zprostředkování totiž může vypovědět kdykoliv, bez výpovědní doby a sankcí (musí ale zaplatit případnou odměnu za služby, které již zprostředkovatel v jeho prospěch učinil). Také smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu, uzavřenou prostřednictvím zprostředkovatele, lze ukončit, buď odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření (jedná-li se o tzv. distanční smlouvu), popř. výpovědí do 15 dnů od zahájení dodávky, upozorňuje ERÚ.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy