Home Domácí Jak ukrajinský konflikt ovlivňuje dění a procesy v České republice a v...

Jak ukrajinský konflikt ovlivňuje dění a procesy v České republice a v Evropě?

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

25. ledna 2024 v 11 hodin českého času se v návaznosti na nedávno (20. prosince 2023 na mezinárodní Den lidské solidarity) udělenou Mezinárodní cenu Julia Fučíka k příležitosti 120. výročí narození a 80. výročí úmrtí Julia Fučíka, se nezávazně dohodli s organizátoři s KSČ a členové Nezávislé akademie pro udělování ceny Julia Fučíka na setkání formou Kulatého stolu na velmi aktuální téma »Jak ukrajinský konflikt ovlivňuje dění a procesy v České republice a v Evropě?«

Kulatého stolu se účastnili někteří z těch, kdo cenu obdržel a dále byli pozváni hosté novináři z Ruské federace a z Ukrajiny. Účast byla velmi zajímavá. Byli mezi nimi významné osobnosti a ocenění žurnalisté, kteří přednesli zajímavé názory, stanoviska, analýzy ale i osobní zkušenosti, které navazují na současné dění a procesy v přeměně z unipolárního světa na multipolární. Z celkového pohledu tato diskuse dávala zajímavý reálný pohled na důsledky, které vycházejí z konfliktu na Ukrajině.

Hlavními řečníky byli Valerij Michailovič Korovin novinář, spisovatel a zástupce vedení Mezinárodního euroasijského hnutí, který otevřel otázky především z geopolitických pohledu, dále pak bratři Alexander a Mikhail Kononovičovi, kteří zmínili dopad konfliktu na Ukrajině včetně ukrajinské opozice a rozvedli otázku vlastního politického procesu. Dalším přispěvatelem byl Roman Blaško představitel pořádající strany KSČ, který se jako novinář soustředí dlouhodobě na otázky systémových procesů v konfliktních východních zónách ale i západních zemích. Vystoupení Petry Prokšanové pak bylo z pohledu stranické funcionářky a publicistky a bylo o konkrétní situaci současné moci v České republice opozičních stran a hlavně levicové fronty.

Evropa v ágonii

Vallerij Korovin na setkání kulatého stolu všechny na úvod pozdravil a řekl: »Ukazuje se, že je poptávka a potřeba podrobně probrat situaci v České republice i v celé Evropě a že v tomto globálním konfliktu je to jakási zásadní otázka, kde je nutné také rovněž si uvědomit jakou roli v tomto procesu zaujímá Česká republika a Evropa.« Dodal že by se chtěl odrazit od toho »že unipolární svět a jeho globální řízení světa ze strany států amerických nepřivedla svět k žádnému rozvoji států i světa, ale naopak svět dovedla do různých konfliktů pouze zájmech svých osobních národních zájmů. Kde se nakonec ukázalo, že svou pozici svou roli globálního hegemona ve světě a naopak brzdí rozvíjení. A že tento experiment světového dominování«.

Pokračoval o tom, že se ukazuje, že nemusíte být analytickým politikem, protože z tohoto úhlu uvidíte velmi jasný obraz: »Přibližování se Ruska k Evropě, kde vzdalování Evropy od USA ohrožuje Amerikou dominanci a proto USA využívá velmi kvalitně dnes Ukrajinu, potom Moldávii a zítra Polsko, potom Finsko, prostě koho se jí zachce. Není jim líto těchto národů.

»Je potřeba se osvobodit od Amerického dominovaní, vnějšího řízení, vlivu USA i suverénněji chtít ovlivnit svůj osud a určit si ty priority a samostatně řešit s kým bude výhodné Evropě i Česku spolupracovat a rozvíjet vztahy a s kým to je nevýhodné, bez přihlížení Washingtonu.«

Nelze být neutrální

Roman Blaško řekl, že si musíme si především uvědomit, že především tento proces je střet dvou civilizačních modelů, Tedy když to zjednodušíme liberálně demokratický, neoliberální západní model se střetává s tradičně národnostním konzervativním modelem východního euroasijského křídla. Dodal že: »zároveň tady probíhá proces, kdy končí koncept světového policajta, který se často nazývá PAX americana a který prostřednictvím Spojených států amerických byl celému světu různým způsobem nucen. Ustanovil svět pod diktátem Spojených států, jež jakýmsi proxy metodami a skrytým řídícím systémem, řídí globální elita.«

Tento koncept systémového řízení světa je podle něj musí skončit. Protože ve výsledku se ukázal, že je neživotaschopný, ale i zničující. »Nastupuje dnes multipolární svět a již dlouho se ukazuje, že právě tento koncept multipolárního světa, svět vítá a také že jej bude řídit euroasijská část světa, které bude patřit 21 století.«

»V této chvíli jak už dlouho poukazuji, není možné zaujímat neutrální stanovisko, neboť by tento subjekt byl ve své podstatě neutralizován současnou strukturou, která nastolila represivní instituce. Lidstvo bude muset, pokud chce přežít přejít rovněž na způsob sdílení s ohledem na nutnost budování ekologické architektury světa,« dodal.

Mír není jiná cesta

Představitelka Komise mládeže Petra Prokšanová ve svém příspěvku upozornila účastníky diskuse že: »po únoru roku 2022, vlastně po začátku té speciální vojenské operace na Ukrajině, tak jsme v tom stanovisku KSČM upozornili na kořeny toho konfliktu. Na hlavní roli Spojených států amerických a dalších hráčů«.

»Obecně jsme vyzvali ukončení všech nezákonných vojenských operacích a předcházet obětem na životech a samozřejmě jsme velmi zdůraznili a zdůrazňujeme dodnes nutnost těch mírových řešení a stavíme se za všechny, kdo ta mírové řešení jakýmkoliv způsobem prosazují, ve své době to byla nejhlasitější právě Čínská lidová republika se svým dvanácti bodovým návrhem,« dodala.

Prokšanová také řekla že: »Všechny tyhle naše aktivity a nejsou to samozřejmě aktivity jenom Komunistické strany Čech a Moravy, ale celého pokrokového hnutí v České republice, kam patří například Komunistický svaz mládeže a ještě další organizace jako je třeba České mírové hnutí a podobně. Tak všechny tyhle naše aktivity, které oslovují poměrně velkou část veřejnosti tak způsobily to, že vládní struktury zesílily perzekuci ze své strany a dostávají se nám vlastně do zákonu takové trestné činy, jako je verbální trestní čin vyhrožování a podobně. Kam se dá stáhnout v podstatě cokoliv co je tomu režimu je pohodlné a může z toho být politický proces.«

Míra ukrajinského teroru

Osobní výpověď jako ilustraci atmosféry, jež panuje na Ukrajině, podal Alexander Kononovič, který začal slovy: »Bohužel tady panuje takový teror v naší společnosti, že si to ani nedovedete představit. Například já jsem seděl ve vazbě s lékařem, který byl dermatolog, byl to kandidát lékařských věd, jeho zavřeli do vězení jen za to že jednoduše řekl, ‚Já jsem navštívil Krym, a tam je lékařská péče a medicína bezplatná!‘ Jenom za tyto slova, která řekl veřejně dostal stejně vysoký trest jako my, 10 let vězení. Dovedete si představit, jaká úroveň teroru na Ukrajině probíhá. Nám s Michalem hrozí 10 let vězení a v podstatě nevíme za co ‚Za nějaká prohlášení‘. Jen jsme prostě vzkázali, že nechceme válku, nechceme alianci NATO, chceme mír pro Ukrajinu.«

»A teď vám řeknu. V tento moment se ve vězení Díky nespravedlivým politickým procesům nachází okolo 100 000 lidí. Tohle je počet lidí, kteří jsou přímo ve vězení, vůbec nehovořím o těch, kteří jsou perzekulování na svobodě nebo v domácím vězení jako my, a jsou nuceni podstupovat tento teror.«

Staré komunisty už nikdo nezachrání

Mikhail Kononovič doplnil svého bratra o další konkrétní příklady. »Bohužel jsou někteří soudruzi, a naši přátelé už zabiti současným režimem. Také naše staré soudruhy z Komunistické strany Ukrajiny, už nikdo bohužel nezachrání, protože oni jsou totiž zavření na dlouho ve vězení, třeba i když je jim 80 let. Zde je hrozná podstata samotné tragédie komunistů na Ukrajině.«

»Rozumíte jaký je to primitivismus. Chápejte v čem je absurdita třeba našeho obvinění. V našem soudním procesu se vystřídalo 37 prokurátorů. Státních dozorců, kteří dohlíželi na náš případ, bylo patnáct. A na základě jednoho falešného svědectví, ze které nás přímo obvinil jeden nedůvěryhodný svědek z převratu na Ukrajině, že jsme chtěli uchopit moc ve parlamentu. Proto nás obvinili a posadili do vězení.«

Mrtvý Čech, dobrý Čech?

Zbyšek Kupský novinář a publicista, svůj příspěvek malinko odvedl od zdánlivě přímých politických procesů. Uvedl citaci z nedávno zveřejněného rozhovoru s Stanislavem Novotným předsedou asociace nezávislých medií, kde citoval otázku i odpověď: »Přestože je dnes možnost sehnat spoustu informací, když se společnosti jaksi obrazně řečeno, rozdají karty a určí, kdo je hodný a kdo zlý, je podle vás svět tak černobílý a stačí že někdo do jedné skupiny zařadí třeba Izrael, Ukrajinu nebo Tchaj wan a do druhé třeba Palestinu, Rusko nebo Čínu opravdu to má tak být, jak ve fotbalovém utkání, jednomu fandit a druhému nepřát?« A Stanislav Novotný odpověděl: »Černobílé vidění směřuje k totální totalitě. Pokud dovedení země nedostaneme opět v duchu nejlepších evropských tradic inteligentní, vzdělané a odpovědné osobnosti, zahyneme. Primitivy nám dosadil Západ, co vyhovuje náročným zájmům a vysát vše co se dá. Dokonce schopní operovat pod heslem, mrtvých Moravan či Slezan a dobrý Čech Moravan a Slezan. Válce na Ukrajině v blízkém východě či ve sporu od Tchaj wanem máme tedy dnes zaujímat stanovisko výhodné pro USA, ale já chci zastávat stanovisko výhodné pro ČR a co vy?«

Na konec kulatého stolu se účastníci shodli, že se tímto otevřeli konkrétní otázky a témata. Zcela logicky pak přišlo na to, že by bylo dobré, aby se v podobných kulatých stolech pokračovalo.

Viktor Nowak

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here