Těžba v tuzemských lesích byla loni nižší, méně se ale i zalesňovalo

Těžba dřeva se loni podle údajů Českého statistického úřadu snížila meziročně o 26,4 procenta na 18,5 milionu metrů krychlových. Menší ale byla i zalesňovaná plocha.

Většina dřeva dál pocházela z nahodilé těžby (11 mil. m3), která se ovšem meziročně významně zmenšila, a to o 8,7 mil. m3. Výrazně ubylo především vytěženého kůrovcového dříví.

Těžily se opět hlavně jehličnaté dřeviny (89,8 %), listnaté dřeviny představovaly 1,9 mil. m3. Celkově převažoval smrk (74,4 %) za kterým následovaly borovice (11 %), buk (4,1 %) a modřín (3,3 %).

Ve výsadbě mírně převažovaly jehličnany

Pokles byl loni zaznamenán i u zalesňované plochy, a to meziročně o 4747 hektarů na 35 222 ha. Převažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami (52,7 %). Nejvíce se uplatňoval smrk (31,8 %), dále buk (18,1 %), dub (15,6 %) a borovice (8,1 %). Při výsadbě se spotřebovalo 197,5 mil. sazenic (z toho 60,4 % listnáčů). Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby činila 5,6 tisíce kusů, u listnatých dřevin 7,2 tis. a u jehličnanů 4,2 tis. kusů. Spotřeba sazenic se snížila o 64 kusů na hektar.

U přirozené obnovy lesa došlo v Česku k mírnému poklesu o 522 ha na 9566 ha (-5,2 %). Převažovaly jehličnany (55 %), celkově ze všech dřevin byl nejčastěji využíván smrk (42,4 %).

Koncem minulého roku u nás lesní pozemky zaujímaly plochu 2 681 764 ha, státní lesy z nich vlastnily 54 %.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – iportaL24.cz/Ivan Cinka

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy