Home Domácí Trikolora je znepokojena trvalým zhoršováním situace ve zdravotnictví

Trikolora je znepokojena trvalým zhoršováním situace ve zdravotnictví

Problémy, které narůstají a hromadí se řadu let, nyní již bezprostředně ohrožují funkčnost celého systému zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví se ocitá zcela ve vleku událostí a není schopno reagovat na nové problémy, které se vynořují téměř každý týden. Jeho chaotické počínání ohledně tzv. dobrovolných přesčasů lékařů nebo nedostatku některých základních léků je toho jasným důkazem. Uvedla to ve svém dnešním stanovisku politická strana Trikolora.

Příčiny současného stavu vidí strana předsedkyně Zuzany Majerové ve špatném nastavení toku peněz do zdravotnictví, zejména pokud jde úhrady zdravotních pojišťoven do všech segmentů zdravotní péče. »Již dlouho je zřejmé, že systém veřejného zdravotního pojištění není schopen moderní zdravotní péči ufinancovat. Chceme-li udržet životaschopné moderní zdravotnictví, je třeba změnit jeho financování na vícezdrojové. Neznamená to nutně zavedení nějaké vyšší spoluúčasti pacientů. Je však třeba neprodleně začít pracovat na vytvoření možnosti soukromého zdravotního připojištění. Dále je třeba racionalizovat financování zdravotnictví a zcela je oddělit od sociální péče,« píše Trikolora ve svém stanovisku.

Velkým problémem je podle ní exodus zdravotnických pracovníků do zahraničí, lékařů i sester. »S tím, jak se bude dále zlepšovat jazyková vybavenost mladých lékařů, bude se prohlubovat i tento problém. Na straně naší země jej bude zhoršovat stárnutí populace zdravotníků. Generace, která ukončila studia na přelomu socialistické éry, již dosahuje důchodového věku. Co se stane, až odejde?« táže se Trikolora, která půjde v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu po boku parlamentního hnutí SPD Tomia Okamury.

»Vláda však přes všechny halasné proklamace vidí své priority jinde. Navyšuje nesmyslně výdaje na zbrojení a straší občany vnějším ohrožením státu, pro které nemá žádné relevantní důkazy. Hrozící pokles kvality zdravotní péče, nedostatek lékařů a sester, nedostatek léků způsobený jejich zásadně chybně nastavenou cenovou politikou či katastrofální systém vzdělávání lékařů ji nechává v poklidu. Nesystémově reaguje až tehdy, když hrozí zjevná krize. Do té doby, stejně jako v jiných oblastech, nedělá nic. České zdravotnictví potřebuje odstartovat zásadní reformu, jak pokud jde o jeho financování, tak ve směru zvyšování kvality, odbornosti a dostupnosti zdravotní péče,« dodává Trikolora.

(pk)

FOTO – volimtrikoloru.cz

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here