Veteráni pro mír. Petice apeluje na dodržování zákonů i mezinárodních smluv

K veteránům a bývalým příslušníkům československých a českých bezpečnostních sborů a ozbrojených sil se obrací petice, kterou čerstvě zveřejnil bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider. Jejím posláním je mírová výzva, která se odvolává na Chartu OSN i Washingtonskou smlouvu, coby jádro Severoatlantické aliance.

Petice nese název VETERÁNI PRO MÍR. »Je určena k případnému podpisu veteránům, jakož i dalším bývalým příslušníkům československých a českých bezpečnostních sborů a ozbrojených sil. Text petice je pouze pozitivní a vychází z ústavního pořádku ČR. Jejím smyslem je apel na dodržování zákonů České republiky, jakož i mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,« uvedl pro iportaL24.cz Schneider.

V petici se uvádí následující: »My, veteráni a bývalí příslušníci československých a českých bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, jako občané České republiky, členského státu OSN a NATO, se znepokojením sledujeme celosvětové zvyšování mezinárodního napětí, růst intenzity stávajících konfliktů a propukání nových. Rozhodli jsme se proto apelovat touto cestou na všechny ústavní činitele České republiky. Nežádáme nic více a nic méně, než aby naplnili své ústavní povinnosti a sliby a plně dodržovali zákony České republiky, jakož i mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.«

Na mysli mají především Chartu OSN, na níž se odvolává Washingtonská smlouva, základní dokument NATO. Ta stanoví v článku 1 jedinou závaznou povinnost všech jejích signatářů: »Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.«

Petice dále pokračuje takto: »Všichni ústavní činitelé a reprezentanti České republiky jsou proto článkem 1 Ústavy ČR, v souladu s Washingtonskou smlouvou, zavázáni předcházet konfliktům. My, níže podepsaní, proto žádáme, aby Česká republika aktivně přispívala k zachování míru a života, ke snižování mezinárodního napětí, k ukončování konfliktů způsobem, který by v sobě neobsahoval podnět ke konfliktům následným, a usilovala o zvyšování důvěry mezi národy.«   

(pk)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy