Chovatelé využili růstu cen a vyvezli více skotu a drůbeže, produkce masa tak klesla

Produkce masa ve druhém čtvrtletí podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu pokračovala v mírném poklesu a dosáhla 113 089 tun. Meziročně tak byla o 2,7 procenta nižší. Výroba hovězího klesla o 6,6 %, vepřového o 2,2 % a drůbežího o 1,9 %. Výkup mléka se naopak zvedl o jedno procento. Ceny v živočišné výrobě přitom strmě vzrostly.

»Ve 2. čtvrtletí došlo k rychlému růstu cen zemědělských výrobců, a to nejen v České republice. Pro chovatele skotu a drůbeže to bylo motivující k vývozu jatečných zvířat, a výroba masa sledovaná na jatkách tak poklesla víc než hrubá tuzemská produkce,« uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

»Ceny jatečných zvířat se vyšplhaly ve 2. čtvrtletí na výjimečnou úroveň, jatečný skot a jatečná drůbež se dosud za tak vysokou cenu neprodávaly. Ceny jatečných prasat procházejí častějšími výkyvy, a přestože také vzrostly, zatím nedosáhly úrovně posledního cenového vrcholu na přelomu let 2019 a 2020,« doplnila Markéta Fiedlerová z téhož oddělení ČSÚ.

Hovězí maso

Hovězího masa se vyrobilo 16 810 tun. Pokles výroby masa na jatkách byl podle statistiků ovlivněn sníženým dovozem a zvýšeným vývozem jatečných zvířat určených k porážce, zvláště býků. Hovězího masa bylo ve sledovaném období dovezeno 11 501 tun (meziročně o 6,9 % více) a vyvezeno 3379 tun (+15,8 %). Schodek bilance zahraničního obchodu s hovězím masem se tak ještě prohloubil.

Ceny výrobců jatečného skotu vzrostly meziročně o 29,5 %. Jatečné býky prodávali chovatelé za průměrnou cenu 57,49 korun za kilogram v živém nebo 104,63 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Vepřové maso

Vepřového masa se vyrobilo 53 505 tun. Vyvezeno bylo 56,3 tis. prasat k porážce (meziročně o 1,5 % méně) s živou hmotností 7076 tun, což odpovídá 5443 tunám masa. Dovoz vepřového masa stoupl o 2,3 % na 69 741 tun, vývoz klesl o 1,5 % na 8490. I v případě vepřového se schodek bilance zahraničního obchodu s masem prohloubil.

Ceny jatečných prasat se zvedly o 20,2 %. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 33,52 Kč/kg živé hmotnosti nebo 43,58 Kč/kg v mase.

Drůbeží maso

Drůbežího masa se vyrobilo 42 729 tun. Vývoz drůbeže k porážce do zahraničí vzrostl meziročně o 29,6 % na 6673 tun jatečné hmotnosti, a to díky zvýšenému množství vyvezených kuřat, slepic a krůt. Drůbežího masa se dovezlo 28 071 tun (+9,3 %), přičemž výrazně vzrostl jeho vývoz – o 59,1 % na 6630 tun.

Ceny jatečných kuřat se zvýšily meziročně o 13,1 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 26,03 Kč/kg v živém.

Mléko

Mléka bylo od tuzemských producentů za 2. čtvrtletí nakoupeno 790 782 tisíc litrů (meziročně o procento více), z toho nákup mlékáren činil 683 397 tis. litrů (+0,7 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 21,6 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 10,75 Kč.

Ivan Cinka

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy