»Digitalizace« našich životů postupuje, internet už není doménou jen mladých

Internet se v českých domácnostech zabydluje stále více. Obsluha zařízení, jejichž prostřednictvím lze internet využívat, přitom již zdaleka není jen doménou mladé a střední generace. Píše o tom ve svém článku »Nastává doba digitální« zveřejněném v březnovém vydání magazínu Statistika&My Martin Mana, ředitel Odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu.

K internetu bylo u nás ve druhém čtvrtletí minulého roku připojeno již 85 procent českých domácností, sděluje zásadní údaj Mana a dále ho rozvádí: »Zatímco internet se nachází již ve všech domácnostech s dětmi a v mladých domácnostech bez dětí, z domácností seniorů (osob starších 65 let) měla přístup k internetu jen každá druhá. Již pár let je také trendem, že domácnosti využívají více přenosné než stolní počítače. Zatímco stolní počítač měla v roce 2022 jenom třetina domácností (před deseti lety to byla polovina), notebook používaly dvě třetiny domácností (v roce 2012 jen třetina). Počítači, hlavně těmi přenosnými (notebooky a tablety), jsou výrazně častěji vybaveny domácnosti s dětmi a bezdětné domácnosti osob mladších 40 let.«

Domácnosti s vybraným IT vybavením (%, 2022)

Podle statistika také v posledních letech výrazně vzrostl podíl domácností s chytrou televizí, ve které lze sledovat nejen běžné televizní vysílání, ale díky připojení k internetu v ní lze pouštět vysílání zpětně nebo sledovat YouTube či Netflix. Loni používalo chytrou televizi již 44 % domácností v porovnání s 11 % v roce 2016. »I v tomto případě platí, že chytrá zařízení si našla cestu především do mladých bezdětných domácností a také do rodin s dětmi. Například televize s připojením k internetu byla v roce 2022 přibližně jen v každé desáté domácnosti seniorů, ale v rodinách s dětmi i v mladých bezdětných domácnostech ji mělo šest domácností z deseti,« píše Mana.

Všímá si také využívání méně rozšířených digitálních technologií, jako jsou zařízení tzv. internetu věcí obsluhovaná přes aplikace na mobilním telefonu. Zařízení na ovládání spotřeby energií, například chytrá topení nebo světla, loni používalo šest procent českých domácností, před dvěma lety to byla tři procenta. Téměř trojnásobně vzrostlo používání chytrých domácích spotřebičů, např. robotických vysavačů propojených s aplikací v mobilu. Ty mělo v minulém roce osm procent českých domácností a stejné procento domácností používalo chytré alarmy, detektory kouře a obdobná bezpečnostní zařízení.

»Uvedená zařízení mají mnohem častěji domácnosti s vyššími příjmy. Např. chytrá zařízení na ovládání spotřeby energií používá 15 % z pětiny nejbohatších domácností, ale pouze 1 % z pětiny nejchudších domácností,« konstatuje Mana.

Mezi uživateli je stále více příslušníků starší generace

Skutečnost, že ti, které internet nepoužívají, najdeme spíše mezi starší generací, zřejmě nikoho nepřekvapí. Mana uvádí, že z přibližně 1,3 milionu lidí starších 16 let, kteří loni internet nepoužívali, bylo 95 % starších 55 let. Za posledních pět let nicméně vzrostl podíl uživatelů internetu v této kategorii z jedné poloviny v roce 2017 na téměř dvě třetiny v roce 2022. A u nejstarších lidí ve věku 75 a více let se podíl dokonce zdvojnásobil na 30 %. »Zajímavostí je, že mezi uživateli internetu je dnes již stejný počet osob starších 55 let jako těch mladých ve věku 16 až 34 let,« upozorňuje statistik. V obou případech se jedná o přibližně dva miliony.

Domácnosti seniorů používající vybrané digitální technologie (%, 2022)

»Na základě dosavadních trendů vývoje se dá předpokládat, že internet bude v příštích letech používat stále více českých seniorů, a to především ve věku 65 až 74 let. Příkladem nám mohou být státy severní Evropy, kde je již v současnosti podíl uživatelů internetu mezi seniory vysoký. Například v Dánsku a ve Švédsku používá internet již přibližně 90 % seniorů ve věku 65 až 74 let a v Norsku či na Islandu téměř každý. V Česku v roce 2022 internet používalo 60 % osob v této věkové kategorii a v Bulharsku, Řecku či Chorvatsku to bylo jen kolem 40 %,« shrnuje statistik.

Vývoj urychlily chytré telefony

Impulzem pro další rozšíření internetu i mezi starší generací se podle něj staly chytré telefony. Loni mělo chytrý telefon 80 % a internet v mobilu používalo 77 % Čechů starších 16 let. Za posledních deset let vzrostl počet uživatelů internetu v mobilu více než šestkrát, a sice z jednoho milionu v roce 2012 na 6,6 milionu v roce 2022. Mezi mladými ve věku 16 až 44 let má chytrý telefon a internet v mobilu téměř každý. Oproti tomu z lidí starších 75 let využívalo internet na svém mobilním telefonu jen 15 %. Ze sta uživatelů internetu v mobilu tvořili v roce 2012 mladí ve věku 16 až 34 let dvě třetiny. O deset let později, s rozmachem používání internetu i mezi střední a starší generací, jejich podíl klesl na třetinu. Během pěti let se totiž podíl osob používajících internet v mobilu ve věku 55 až 74 let ztrojnásobil, a to z 20 % v roce 2017 na téměř 60 % v roce 2022, komentuje vývoj statistik. »Díky tomu dnes osoby v této věkové kategorii tvoří již pětinu ze všech uživatelů internetu v mobilu v Česku v porovnání s desetinou v roce 2017,« dodává.

Vybrané IT používané podle pohlaví a věku (%, 2022)

Pro úplnost Mana uvádí, že poslední roky dochází také k masivnějšímu využívání nositelné elektroniky propojené přes aplikace s mobilním telefonem, jako jsou například chytré hodinky, fitness náramky či bezdrátová sluchátka, a to především mezi mladými lidmi. Některou formu nositelné elektroniky mělo v roce 2022 u nás 44 % osob v porovnání s 32 % v roce 2020. Z mladých lidí ve věku 16–34 let mělo elektroniku připojenou k mobilnímu telefonu nebo přímo k internetu téměř 80 %. U lidí ve věku 55 až 74 let to ale zatím byla méně než pětina.

(ici)

GRAFIKA – ČSÚ

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy