Domácnosti s nižším příjmem se více »otužují«

»Teplota, na jakou domácnosti v zimě vytápějí svůj byt, značně závisí na výši měsíčního příjmu,« píše Zbyněk Štech, vedoucí Oddělení statistiky energetiky ČSÚ, v úvodu svého článku »Teplota v domácnostech«, zveřejněného v magazínu Statistika&My.

Seznamuje nás s výsledky šetření Energo 2021, podle nichž bylo loni spokojeno s teplotou vytápění, a mohlo svůj byt vytápět na dostatečnou teplotu více než 96 procent domácností v Česku.

»Téměř 90 % českých domácností vytápělo nejčastěji obývanou místnost na více než 20 stupňů Celsia. Zhruba třetina domácností (34,6 %) vytápěla na 22 stupňů, dalších 22,7 % domácností vytápělo na 21 stupňů a 22,6 % domácností na 23 stupňů. Jen 1,6 % domácností vytápělo nejčastěji obývanou místnost na méně než 19 stupňů, 6,7 % domácností vytápělo na 24 stupňů a 3,2 % domácností na teplotu vyšší než 24 stupňů,« uvádí Štech a dodává, že situace se liší podle příjmových kategorií domácností.

Podle příjmu klesá nebo stoupá teplota

Nejvyšší podíl domácností, které vytápějí na méně než 19 stupňů, najdeme podle Štecha mezi domácnostmi s měsíčním příjmem do 10 000 Kč. Je jich 13 %. V příjmové kategorii od 20 000 do 30 000 Kč už je to jen 1,7 %, a od 40 000 Kč výš nedosahuje podíl domácností vytápějících na méně než 19 stupňů ani jedno procento.

S rostoucím příjmem se naopak zvyšuje podíl domácností, které vytápějí na 22 stupňů nebo si doma rády ještě trochu přitopí. Zatímco v nejnižší příjmové kategorii na 22 stupňů vytápí 22,2 % domácností a na 23 stupňů 24,4 %, v kategorii od 20 000 Kč do 30 000 Kč vytápí na 22 stupňů více než 33 % domácností, 21 % domácností vytápí na 23 stupňů a 7,4 % na 24 stupňů.

V příjmové skupině od 40 000 Kč do 50 000 Kč vytápí svou nejčastěji obývanou místnost na 22 stupňů již téměř 36 % domácností, na 24 stupňů vytápí osm procent domácností a 3,6 % má doma více než 24 stupňů. Z domácností s měsíčním příjmem přesahujícím 100 000 Kč vytápí 43 % na 22 stupňů.

Podíl domácností vytápějících nejčastěji obývanou místnost na danou teplotu (%)

Zdroj: ČSÚ, Energo 2021

Typ bydlení už tolik nerozhoduje

Poměrně malé rozdíly jsou v teplotách podle typu bydlení. V rodinných domech vytápí na teplotu 22 stupňů 36 % domácností, v bytových domech je to 34 % domácností.

Na teplotu do 19 stupňů vytápí v rodinných domech 1,4 % domácností, v bytových domech 1,7 % domácností. Naproti tomu na 24 stupňů vytápí 5,9 % domácností v rodinných domech a 7,2 % domácností v bytových domech.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay, TABULKA – Statistika&My

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy