Expert: Západ je sice řádově bohatší, ale na Ukrajině nemá dostatek živé síly

Vedení západních zemí by si mělo uvědomit omezenost svých možností poskytnout Kyjevu vojenskou pomoc, upustit od pokusů způsobit Rusku na Ukrajině bezpodmínečnou porážku a zvolit pragmatičtější a pružnější přístup.

Tento názor vyjádřil v článku zveřejněném v časopise The American Conservative politolog a historik Mark Episkopos, spolupracovník washingtonského Quincy Institute for Responsible Government.

Podle jeho názoru vedení USA a dalších západních zemí dosud nedokázalo vypracovat jasnou a proveditelnou strategii k ukončení konfliktu na Ukrajině, usiluje o »úplnou a bezpodmínečnou porážku Ruska«. »Bezpodmínečná porážka Ruska, ať už je formulována jakkoli, je fantazií,« zdůraznil politolog.

»Západ je řádově bohatší než Rusko, ale poslední tři roky ukázaly, že toto bohatství nelze snadno a rychle přeměnit v konkrétní vojenský potenciál, který Ukrajina potřebuje k porážce ruských sil na bojišti,« poznamenal. »Západ nemůže vytvořit zásoby živé síly potřebné k pokračování této války po celá léta, pokud přímo nezasáhne,« dodal.

»Navzdory svému obrovskému potenciálnímu bohatství Spojené státy nyní nedisponují průmyslovými kapacitami potřebnými k tomu, aby mohly v krátkodobém až střednědobém horizontu zásobovat Ukrajinu municí, doplňovat své vlastní zásoby a plnit své závazky vůči dalším partnerům na Blízkém východě a v asijsko-pacifickém regionu. Rozvoj obranného průmyslového komplexu tak, aby byl dostatečně výkonný pro plnění všech těchto úkolů, bude s největší pravděpodobností trvat roky, tolik času Kyjev nemá,« zdůraznil Episkopos.

»Je nejvyšší čas, aby západní představitelé formulovali ucelenou koncepci vítězství, která by zohledňovala vynucené kompromisy a omezení, jimž Kyjev a jeho stoupenci čelí, a ne aby ji smetli ze stolu sledováním maximalistických cílů na bojišti, které jsou stále více odtržené od reálné situace,« dodal politolog. »To neznamená přijmout bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny. Bude to však vyžadovat, aby politici uznali, že neexistuje reálná možnost způsobit Rusku bezpodmínečnou porážku, a podle toho přemýšleli o ukončení války,« uvedl.

»Ještě není pozdě ukončit válku za podmínek, které zaručují suverenitu Ukrajiny a jsou v zájmu Spojených států,« domnívá se Episkopos. »Západ má stále vážné páky na bojišti i mimo něj, ale klíčem k jejich efektivnímu využití je konečně opustit princip hry s nulovým součtem vítězství, který brání vedoucím představitelům přejít k pragmatičtějšímu a strategicky pružnějšímu přístupu.«

(cik)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy