Home Domácí ICT specialisté si přijdou na slušné peníze, hlavně v soukromé sféře

ICT specialisté si přijdou na slušné peníze, hlavně v soukromé sféře

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Celkem je dnes na pozicích odborníků v informačních a komunikačních technologiích (ICT) v Česku zaměstnáno téměř 230 tisíc lidí, což představuje zhruba 4,5 procenta všech pracujících. Průměr v zemích Evropské unie je přitom 4,6 %. Odborníci v oblasti ICT mají nadprůměrné příjmy, převážnou většinu z nich u nás tvoří muži.

Konstatuje to ve svém článku »Pracovat v ICT se vyplatí«, zveřejněném v prvním letošním vydání časopisu Statistika&My, Martin Mana, ředitel Odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu.

Klíčovou roli hrají specialisté

Statistik upozorňuje, že mezi ICT odborníky hrají klíčovou roli specialisté, kteří vyvíjejí, analyzují, testují či výrazně vylepšují stávající informační technologie, software a související aplikace. »V roce 2021 (průměr za roky 2020 až 2022) působilo v Česku 110 tisíc těchto specialistů, tj. o téměř dvě třetiny více než v roce 2015. Na celkové zaměstnané populaci se podíleli 2,1 %. V Česku je (spolu s Maďarskem) dlouhodobě nejnižší podíl žen na pozici ICT specialistů ze všech zemí EU. Na deset těchto specialistů u nás připadá v průměru jen jedna žena a v čase se tento poměr výrazně nemění,« uvádí Mana s tím, že v zemích EU představovaly ženy v průměru pětinu ICT specialistů a v Estonsku, Finsku či Švédsku to byla zhruba čtvrtina.

Podíl ICT odborníků a odbornic na zaměstnané populaci v roce 2022 (v %)

GRAF – ČSÚ/Martin Mana, zdroj Eurostat

Ačkoliv je Česko v počtu ICT odborníků na 1000 zaměstnaných osob jen těsně pod průměrem EU, v případě žen se tak řadí až na úplný konec evropského žebříčku. V roce 2022 v Česku na 1000 zaměstnaných žen připadalo pouze 11 ICT odbornic. Ve Švédsku to bylo téměř čtyřikrát více. Z 1000 zaměstnaných mužů v Česku jich pracovalo jako ICT odborník 72, tedy o něco více než je unijní průměr, doplňuje statistik.

Značné rozdíly ve výdělcích mezi soukromou a veřejnou sférou

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů v roce 2022 dosáhla podle Many 82 tis. Kč a meziročně vzrostla o 11 %. Nejvyšší průměrné výdělky měli ICT specialisté zaměstnaní v peněžnictví a pojišťovnictví, a to 86 tis. Kč. Ve veřejné správě či vzdělávání to bylo jen něco málo nad 50 tis. Kč. Nejlépe jsou odměňováni ICT specialisté v Praze, kde již jejich průměrná mzda překonala 90 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč)

GRAF – ČSÚ/Martin Mana, zdroj Eurostat

Nůžky ve výdělcích ICT specialistů mezi mzdovou (soukromou) a platovou (veřejnou) sférou se přitom podle Many výrazně rozevírají. V roce 2022 pobírali tito specialisté ve mzdové sféře 84 tis. Kč, tj. o 34 tis. Kč více než ve sféře platové. V soukromých firmách dokonce více než čtvrtina (27 %) ICT specialistů vydělávala více než 100 tis. Kč. Ve veřejné správě to nebylo ani procento.

Téměř každý třetí student ICT oborů je z ciziny

Obory v oblasti informačních a komunikačních technologií studovalo v roce 2022 na vysokých školách v Česku celkem 23,5 tis. osob, které tvořily 7,7 % všech vysokoškolských studentů. Zastoupení žen se přitom mezi nimi postupně zvyšuje. Až do roku 2010 bylo mezi studenty oborů ICT zhruba 12 % žen, ale v posledních pěti letech se jejich podíl pohybuje kolem 17 %, konstatuje Mana.

»Téměř každý třetí student ICT oborů v roce 2022 měl u nás jiné než české občanství. V roce 2012 to bylo 15 %,« dodává Mana a upřesňuje: »V roce 2022 absolvovalo ICT obory na českých vysokých školách celkem 3584 studentů, 2578 z nich bylo občanů České republiky a 1006 cizinců. Jednoznačně nejvíce z absolventů cizinců ICT oborů pocházelo ze Slovenska (683), následovali občané Ruské federace (111) a Ukrajinci (58).«

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here