Kandidátka koalice STAČILO! bojuje proti současné praxi v soudnictví. Tisíce rozsudků mohou být zpochybněny!

Soudní rozsudky v případech, v nichž se stane klíčovým důkazem posudek písmoznalce, mohou být zpochybněny, a to v řádu tisíců. Písmoznalectví, kterému se věnují vesměs bývalí policisté, totiž jako standardní otevřený vědní obor neexistuje. Na rozdíl od grafologie, kterou se zabývá soudní znalkyně Anna Grabowská a dlouhodobě vede s písmoznalci boj, v němž je již několik let osočována. Nyní Grabowská, coby členka České strany národně sociální (ČSNS), figuruje na kandidátce koalice STAČILO! pro volby do Evropského parlamentu.

»Představte si, že jednoho hezkého dne u vašeho bytu někdo zazvoní, v rukou bude mít směnku a bude chtít, abyste mu ji proplatil. Vy namítnete, že jste žádnou směnku nepodepsal, dotyčný vás zažaluje a u soudu vyhraje. Bude mu k tomu stačit pouze posudek specialisty v oboru ‚písmoznalectví‘, který bude tvrdit, že podpis je váš. Že to není možné? Bohužel je,« uvedl na základě informací od stranické kolegyně předseda ČSNS Michal Klusáček, který rovněž kandiduje do Evropského parlamentu na kandidátce koalice STAČILO!.

Rozhodující slovo v posuzování pravosti podpisů má totiž v našem soudnictví specialista v oboru »písmoznalectví«. Takových lidí jsou u nás necelé tři desítky. Protože mluvíme o specialistech, každý by očekával, že budou ve svém oboru vystudovaní a nezávislí. Tak to ovšem podle národních socialistů není a v tom vidí první zádrhel.

»Obor ‚písmoznalectví‘ se u nás nestuduje a nikdy nestudoval – to zaprvé a zadruhé ‚písmoznalci‘ jsou jmenováni ministerstvem spravedlnosti na návrh Poradního sboru ministra spravedlnosti pro otázky písmoznalectví, skládajícího se pouze z příslušníků policie, tedy ministerstva vnitra. To znamená, že si policisté u soudů vytvořili skupinu svých lidí, kteří dělají posudky bez znalostí vědního oboru, zato se silnými vazbami na vyšetřovatele,« upozorňuje Klusáček. 

Písmoznalci podle Grabowské zcela ovládli soudy a ničí konkurenci. »Grafologie se jako vědní disciplína zabývá písemným projevem člověka. Nejsem vyšetřovatel, nejsem soudce, neodhaluji, co je to trestný čin. Zpracovávám posudky, které slouží jako jeden z důkazních prostředků. Nesmím se vyjadřovat k případům, které jsem zpracovávala, protože jsem vázána složením slibu znalce, jenž zahrnuje i mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvím. Avšak mohu říci, že jsem za svou dlouholetou činnost vypracovala zhruba tři tisíce znaleckých posudků a odborných vyjádření převážně pro orgány činné v trestním řízení. Samozřejmě, že své výstupy poskytuji na vyžádání advokátním kancelářím nebo jiným subjektům,« řekla Grabowská.

Oproti tomu písmoznalcům vyčítá neodbornost a tím i možnost chybovosti. Léta s nimi vede a dlouhou dobu byla proti přesile neúspěšná. Na serveru www.pismoznalectvi.com začali Grabowskou urážet, a dokonce si o sobě přečetla, že obcuje s ďáblem, týrá děti a provozuje pedofilii.

Horší než urážky ale bylo, že došlo k nepravomocnému odvolání Grabowské Městským soudem v Praze pro hrubé porušování povinnosti znalce, ale po odvolání a následném rozhodnutí ministerstva spravedlnosti bylo toto rozhodnutí zrušeno. U Okresního soudu v Hradci Králové byla zase trestně stíhaná pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, což však rovněž dopadlo ve prospěch grafoložky, kdy byla zproštěna obžaloby v celé šíři, aniž by se proti tomu státní zástupce odvolal.

»Protože při dokazování různých kauz je obor grafologie velmi mocný, vznikly tlaky ho odstranit jako specializaci. Jak? Zavedli novou věc – písmoznalectví jako samostatný obor. Nyní následuje to, že je písmoznalectví převáděno pod další obor: ‚kriminalistika – expertiza ručního písma‘. Proč? Aby se vysvětlilo, že tzv. písmoznalci jsou vždy jen policisté. Co bude následovat? Bude zrušen obor grafologie a pak bude dokonáno. Veškerá moc v dokazování pravosti podpisů bude v rukou uzavřené skupiny 30 lidí. Jak se potom ovšem bude dokazovat pravost podpisů, nechci ani domýšlet. Policie má důkazy obstarávat, a nikoliv si je psát!« varuje Klusáček.

A Grabowská mluví o zpochybnění tisíců soudních rozhodnutí a nepřestává vést několikaletý boj za očištění svého jména, ale i za vědní obor grafologie a za rozbití monopolu písmoznalců. To by mohla umocnit i její kandidatura do Evropského parlamentu. Tam národní socialisté kandidují v koalici STAČILO!, které dominují Komunistická strana Čech a Moravy a Spojení demokraté – sdružení nezávislých (SD-SN). Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM by tato kandidátka získala dva europoslance.

(pk)  

FOTO – iportaL24.cz/Marcela Špičková a archiv

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy