Home Rozhovory Milan Krajča: Dvacet let diktátu Bruselu STAČILO!

Milan Krajča: Dvacet let diktátu Bruselu STAČILO!

KSČM půjde do voleb do Evropského parlamentu v koalici s dalšími levicovými subjekty. Koalice STAČILO! má být silnou a relevantní opozicí všem politickým stranám a hnutím, jež se podílejí na ekonomickém rozvratu České republiky. Jedním z předních kandidátů je i místopředseda pro evropské záležitosti Milan Krajča. Nejen o tom je následující rozhovor pro iportaL24.cz, na řadu přišlo třeba i hodnocení vlády nebo jeho činnost ve Světové radě míru, kde byl nedávno zvolen viceprezidentem.

Vláda premiéra Petra Fialy vede Českou republiku již dva roky. Jak hodnotíte práci současných vládních představitelů?

Stávající vláda tupých škrtů má na svém kontě drastické zdražování, pokles reálných mezd, energetickou krizi, rekordní inflaci, výrazný nárůst chudoby, úsilí o destrukci důchodového systému… V zahraniční politice se pak Fialova vláda projevila patolízalskými činy v zájmu Washingtonu a Bruselu, mezi které patří prosazení tzv. obranné smlouvy s USA, týkající se pobytu amerických vojsk na našem území, hanebná snaha o další prodlužování konfliktu na Ukrajině či podpora probíhajícího izraelského masakru v Gaze.

Dva roky existence současné vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bez jakýchkoliv pochyb prokázaly, že tato vláda patří k těm nejhorším v naší historii. Petr Fiala a další členové jeho kabinetu se stali zosobněním nejen asociálnosti, ale i neschopnosti a nekompetentnosti české vládnoucí třídy.

Jaké konkrétní dopady má podle vás vládní politika na život občanů naší země?

Stačí se podívat na aktuální čísla, jasně ukazující zoufalou situaci, do které se dnes u nás, i díky stávající pravicové vládě, dostává stále více lidí. Na 13 % domácností je v příjmové chudobě. Okolo 35 % domácností končí každý měsíc s nulou na účtu. Přes 660 000 lidí je v exekuci, většina z nich navíc v mnohonásobné. 180 000 dětí nemá stálého praktického lékaře. Více než 1 250 000 lidí je ohroženo ztrátou bydlení. Taková je opravdová vizitka těch, kteří u nás vládnou.

Také z těchto důvodů KSČM Fialovu vládu a její protilidovou politiku co nejrozhodněji odmítá. I proto se její členové pravidelně účastní protivládních protestů a demonstrací, jako byly například ty, které na konci listopadu uspořádaly odbory. Komunisté jsou přesvědčeni, že je nutné udělat vše pro to, aby Fialova vláda co nejrychleji skončila!

Jak jste již naznačil, proti vládě se v posledním roce a půl uskutečnila řada protestních akci a demonstrací. Jak je hodnotíte?

Členové a sympatizanti komunistické strany se protestního hnutí proti vládě systematický účastní. KSČM také řadu z proběhlých protivládních demonstrací v Praze i jiných částech země organizovala či spoluorganizovala. To, že lidé vycházejí do ulic a vyjadřují svůj nesouhlas, považujeme za mimořádně důležité. Jako komunisté se při těchto příležitostech snažíme vysvětlovat systémovou příčinu současné situace, kterou je kapitalismus a také alternativu, kterou proti němu stavíme – socialismus.

Z hlediska dalšího rozvoje protivládního hnutí vnímám potřebu jeho dalšího rozšiřování. I z tohoto důvodu jsem považoval za klíčové, že se k zapojení do protivládního hnutí ve větší míře odhodlaly také odbory. Stávky a další odborářské protesty z konce listopadu byly opravdu důležitým krokem vpřed. KSČM také vyzvala všechny své členy a sympatizanty, aby se do nich zapojili či je jinak podpořili. Po těchto relativně úspěšně uskutečněných akcích však dosud nenásledovaly další potřebné kroky. Rád bych proto zdůraznil, že právě odborářské demonstrace, protesty a stávky, včetně případné stávky generální, pokládají komunisté za jeden z hlavních předpokladů pro úspěch současného protivládního hnutí a i proto jsme připraveni se na nich podílet.

Jedním z hlavních témat, které v uplynulém období KSČM intenzivně řešila, byla vojenská smlouva České republiky s USA. Proč je tato otázka tak důležitá?

Uzavření tzv. obranné smlouvy mezi Českou republikou a USA, kterou prosadila Fialova vláda a podepsal prezident Pavel, KSČM rozhodně odmítá. Smlouva upravuje podmínky pro pobyt amerických vojsk na území naší republiky. V podstatě je zbavuje jakékoli odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi, bez možnosti jednostranně toto ujednání vypovědět po dobu dalších deseti let. Americké jednotky a vojenská technika budou moci přijíždět na území České republiky bez jakékoli naší kontroly. Přijetí této smlouvy Českou republiku zbavuje dalších zbytků suverenity a také formálně zakotvuje nerovnoprávné postavení naší země vůči USA.

Komunisté dlouhodobě a principálně odmítají, aby na území naší země byla rozmístěna vojska USA. I proto jsme zorganizovali nejen nesouhlasné demonstrace, ale třeba i petici občanů, která v krátké době získala potřebný počet podpisů a byla projednána v Poslanecké sněmovně. V současnosti organizuje KSČM protestní aktivity v regionech, které by byly přítomností vojsk USA u nás přímo zasaženy. V Moravskoslezském kraji v této souvislosti sbírají komunisté podpisy za vyhlášení krajského referenda, podobné petiční akce probíhají i ve Středočeském kraji, na jihu Čech a s obdobnou iniciativou přicházejí nyní i komunisté na Plzeňsku. Za KSČM mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby u nás žádná vojska USA nebyla!

Co se týká odporu proti cizí vojenské přítomnosti a válečnické politice všeobecně, jste hodně aktivní také na mezinárodní úrovni. Nedávno jste byl zvolen viceprezidentem Světové rady míru. Jaká je role této mezinárodní organizace?

Světová rada míru vznikla na přelomu 40. a 50. let minulého století. U jejího zrodu tehdy byly takové osobnosti jako spisovatelé a básníci Jorge Amado, Louis Aragon, Ilja Erenburg, Alexandr Fadějev, Nâzim Hikmet nebo Pablo Neruda, malíři Pablo Picasso a Diego Rivera, fyzik Frédéric Joliot-Curie, zpěvák Paul Robeson, filozof Jean-Paul Sartre či hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Má za sebou mimořádně bohatou historii. Za všechny její aktivity mohu zmínit například Stockholmskou výzvu, požadující zákaz atomových zbraní jako nástroje zastrašování a masového vraždění obyvatelstva, kterou podepsalo přesně 273 470 566 lidí.

V současnosti je Světová rada míru největší a nejaktivnější mezinárodní mírovou strukturou, která vyvíjí činnost ve více než 100 zemích světa. Soustavně využívá svůj poradní statut v Organizaci spojených národů a působí i při řadě dalších mezinárodních organizací jako například Hnutí nezúčastněných zemí, Africká unie či Liga arabských států. Intenzivně také spolupracuje se svými partnerskými organizacemi, jako jsou Světová federace demokratické mládeže, Světová odborová federace nebo Mezinárodní demokratická federace žen. Organizuje například mezinárodní kampaň »Ano míru! Ne NATO!« proti Severoatlantickému paktu NATO a je součástí celosvětové iniciativy za odstranění cizích vojenských základen. Vystupuje proti imperialistickým agresím a je solidární s národy zemí, které jim v současnosti čelí.

Když hovoříte o agresích, celý svět sleduje aktuální izraelskou agresi v Gaze. Jaký je váš postoj?

Brutální izraelská agrese v Gaze má podle nejnovějších oficiálních údajů na svědomí již přes 22 000 zabitých a více než 57 000 zraněných lidí. Přes 70 % obětí přitom tvoří ženy a děti. Okolo 2 000 000 lidí bylo vyhnáno z domova a čelí obrovské humanitární katastrofě. Postoj českých vládních představitelů, stojících jednoznačně na straně izraelské agrese, kteří dokonce i z tohoto důvodu veřejně volají po vystoupení České republiky z OSN, je mimořádně odporný.

Komunisté dlouhodobě prosazují spravedlivý mír na Blízkém východě v souladu s mezinárodním právem a schválenými rezolucemi OSN. Mezi požadavky KSČM proto mimo jiné patří ukončení izraelské okupace Palestiny a právo Palestinců na svůj samostatný stát v hranicích z roku 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, propuštění všech politických vězňů, právo uprchlíků na návrat do své vlasti a ukončení výstavby ilegálních osad.

FOTO – iportaL24cz/Jana Dubničková

Jednou z možností, při kterých mohou dát lidé najevo, co si o českých vládních představitelích a jejich politice myslí, budou volby. V příštím roce nás čekají dokonce troje. První z nich budou v červnu do Evropského parlamentu. Jak se na ně KSČM připravuje?

Volby do Evropského parlamentu budou pro nás komunisty důležité mimo jiné i z toho důvodu, že budeme obhajovat naše zastoupení v této instituci. KSČM se rozhodla, že do evropských voleb bude kandidovat v rámci volební koalice STAČILO!, kterou vytvořila se stranou Spojení demokraté – Sdružení nezávislých. Na kandidátce, kterou vede předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná, ale budou zastoupeny i další osobnosti z řad protivládního hnutí.

Mezi témata, se kterými jde koalice STAČILO! do voleb, je třeba odmítnutí financování zbrojení z rozpočtu Evropské unie, snah zřídit společnou evropskou armádu či dalšího posílání zbraní na Ukrajinu. Koalice STAČILO! dále požaduje kupříkladu zachování svrchovanosti České republiky, stejné postavení a práva pro všechny členské země Evropské unie, právo vetovat připravované unijní právní normy v parlamentech členských států a přijetí zákona o obecném referendu. V neposlední řadě chce koalice STAČILO! prosadit zákaz dvojí kvality potravin i jeho důsledné vynucování a posílení práv spotřebitelů. Odmítáme, aby Česká republika byla i nadále odpadkovým košem Evropské unie.

V souvislosti s Evropskou unií prezident Petr Pavel v rámci svého novoročního projevu otevřeně hovořil o tom, že je třeba prosadit za naši měnu euro namísto české koruny. Co si o tom myslíte?

Jako KSČM považujeme za skandální, že nejvyšší ústavní představitel České republiky zpochybňuje národní měnu namísto toho, aby byl jejím zastáncem a obhájcem. Komunisté dlouhodobě odmítají přijetí eura. Zachování koruny totiž umožňuje definovat nezávislou monetární politiku. Přijetím eura bychom se vlastní monetární politiky vzdali a delegovali ji na Evropskou centrální banku. To by znamenalo ještě vyšší inflaci, vyšší ceny bydlení, hůře úročené vklady v bankách a výraznější pokles životní úrovně obyvatel, než je tomu v současné době.

Euro posiluje nestejnoměrný vývoj mezi zeměmi eurozóny a regiony. Není nástrojem soudržnosti, ale naopak. KSČM klade důraz na ekonomická opatření, která povedou k přibližování životní úrovně českých občanů k nejvyspělejším státům EU a trvale udržitelnému rozvoji. Především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé politické suverenity KSČM přijetí eura odmítá. Pro nás komunisty je otázka přijetí eura natolik závažná, že považujeme za nutné, aby o ní občané České republiky rozhodli jedině v referendu.

A jak se tedy stavíte k dalšímu setrvání České republiky v Evropské unii?

Česká republika vstoupila do Evropské unie před 20 lety. Vstupu tehdy předcházelo jediné referendum v historii naší země, ve kterém se po mohutné vládní propagandistické kampani pro vstup do EU vyslovilo necelých 42 % oprávněných voličů. Patří ke cti komunistů, že tehdy byli jedinou relevantní silou vyzývající občany, aby hlasovali proti členství naší republiky v Evropské unii. Čas totiž ukázal, že jsme ve svém kritickém postoji proti této imperialistické struktuře měli pravdu.

V současnosti organizuje KSČM kampaň požadující referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. V jejím rámci organizují komunisté sběr podpisů na petici za přijetí ústavního zákona umožňujícího občanům ve všelidovém hlasování rozhodnout o budoucnosti naší země i bez Evropské unie. Petici je možné podepsat v kancelářích KSČM po celé republice, na veřejných petičních akcích a na webových stránkách kscm.cz/referendum, kde je také odkaz na on-line petici na Portálu občana. Osobně jsem přesvědčen, že 20 let diktátu Bruselu stačilo!

Zbyšek Kupský

2 KOMENTÁŘE

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here