Na jednoho zubního lékaře vychází u nás 1457 obyvatel

Zajímavé údaje o poskytování zdravotní péče v Česku přinášejí ve svém článku »Jak využíváme zdravotní péči«, zveřejněném v únorovém vydání časopisu Statistika&My, Nikola Čermáková z Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení Českého statistického úřadu, a Romana Lojková z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Například v roce 2022 bylo v České republice 5727 ordinací praktických lékařů pro dospělé a 2304 ordinací pro děti a dorost. »Praktičtí zubní lékaři provozovali 5943 samostatných ordinací, praktičtí gynekologové 1722 ordinací. Lékaře specialisty bylo možno vyhledat v některé z 10 977 ordinací,« uvádějí autorky.

Počet osob připadajících na jednoho zubního lékaře v roce 2022

GRAF – ČSÚ/Nikola Čermáková, Romana Lojková, zdroj ÚZIS ČR

Největší rozdíly z hlediska regionů panují u zubních lékařů. »Zatímco v hlavním městě Praze vycházelo v roce 2022 na jednoho ordinujícího zubního lékaře v průměru 823 obyvatel, v sousedním Středočeském kraji to bylo 2373 obyvatel. V průměru v celé republice vychází na jednoho zubního lékaře 1457 obyvatel,« uvádějí statističky.

Návštěvy* v zařízeních ambulantní péče na jednoho obyvatele

GRAF – ČSÚ/Nikola Čermáková, Romana Lojková, zdroj ÚZIS ČR

Předloni připadalo podle autorek na každého obyvatele Česka v průměru 16 návštěv či telefonických nebo e-mailových konzultací v zařízení ambulantní péče. Z toho přibližně čtyři návštěvy se týkaly praktického lékaře (dohromady pro dospělé i děti a dorost). Ambulantního specialistu kontaktoval každý obyvatel Česka v průměru 6,3krát. Zhruba 1,5krát pak v průměru navštívil každý obyvatel zubního lékaře. K nejvyššímu nárůstu kontaktů došlo u praktických lékařů pro dospělé. Z 1,3 na jednoho obyvatele v roce 2010 se do roku 2022 počet kontaktů zvýšil na 3,1.

(ici)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy