O plošném zavedení bezpečnostních rámů nyní školy neuvažují, omezit chtějí velká zavazadla

Jedním z kroků, které by měly zlepšit bezpečnostní situaci na vysokých školách, je kromě jiného úprava nošení velkých zavazadel do budov škol. Je také potřeba nastavit úzkou spolupráci mezi vedením univerzit a policií. Po dnešním jednání se zástupci České konference rektorů (ČKR), policie a ministerstva vnitra to novinářům řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Jednání o bezpečnostních opatřeních bylo reakcí na tragickou událost z 21. prosince, kdy po střelbě na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. Pachatel spáchal sebevraždu. »Řešíme i případné riziko inspirace tímto hrozným činem,« prohlásil Bek.

»Shodli jsme se na rychlém vyhodnocení krátkodobých rizik a přizpůsobení vnitřních předpisů vysokých škol, které umožní regulaci provozu v budovách, například to, jaká zavazadla mohou pracovníci či studenti přinášet do škol,« řekl ministr. Zdůraznil, že zákaz nošení velkých zavazadel do škol je v zemích, které mají rozsáhlé zkušenosti s kriminálními činy na školní půdě, běžný.

Nemyslí si, že by se plošně na vysokých školách zaváděly bezpečnostní rámy. Objevit by se mohly v budovách, které se vyhodnotí jako rizikové. Vzniknout by měl informační systém pro varování. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra a policií se proškolí pracovníci, kteří mají na univerzitách na starosti bezpečnost. Poté se uskuteční i intenzivní bezpečnostní školení ostatních zaměstnanců a studentů.

Financování těchto aktivit bude ze zdrojů, které v téhle chvíli má ministerstvo školství k dispozici, a to je především operační program Jan Amos Komenský, z něhož je možné financovat jak měkké aktivity, tak i některé investiční aktivity, které by zvýšily bezpečnost na školách. »Zároveň budeme hledat další finanční zdroje, které by umožnily systematičtěji řešit problematiku bezpečnosti,« dodal ministr.

Vzpamatování se z celé události bude běh na dlouhou trať

Dohoda panuje také na vytvoření pracovní skupiny, v níž budou zástupci vysokých škol, ministerstev školství a vnitra a policie, která bude řešit i potřebné střednědobé kroky. »Budeme se věnovat vyhodnocení stavu legislativy, tvorbě manuálu pro vysoké školy pro oblast bezpečnosti,« uvedl Bek s tím, že inspiraci hledali v zemích, kde k podobným kauzám dochází častěji. Cílem skupiny je také zapojit se do diskuse ohledně regulace nošení střelných zbraní v ČR. »Je to téma, které přesahuje resort školství, ale budeme v něm nepochybně velmi aktivní,« dodal. Pracovní skupina se poprvé sejde za týden.

Zároveň probíhá revize metodiky, která byla vypracována v roce 2014 pro oblast bezpečnosti pro základní a střední školy. »Ta metodika především počítala s tím, že se do školy dostane někdo cizí, dnes musíme počítat i s tím rizikem, které může přinést někdo, kdo do té školy dochází,« vysvětlil Bek.

Každá ze škol má vlastní pravidla provozu. Změny v jejich nastavení patří mezi rychlá opatření. Následovat budou střednědobé a dlouhodobé kroky.

»Teď děláme akutní opatření, ale to vzpamatování se z celé události bude běh na dlouhou trať,« doplnila rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. »Každá vysoká škola bude muset přistoupit individualizovaně ke konkrétním krokům. Problém je vnímán na každé škole jinak, ve větších i menších městech,« dodala. Záležet bude podle ní také na stáří budov nebo na dosavadním bezpečnostním systému jednotlivých fakult. Podotkla, že svá opatření si zvolí i každá ze 17 fakult UK. O tom, že by teď hned některá z nich plánovala instalovat bezpečnostní rámy, prý neví. Fakulty podle ní hledají cestu jiných bezpečnostních opatřeních. Zmínila třeba případný vstup na kartu. Podle rektorky škola zatím uhradí opatření z vlastních zdrojů.

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha policie vyšle do pracovní skupiny experty, kteří se zabývají ochranou měkkých cílů. Bezpečnostní plány by se měly aktualizovat. Preventivní semináře a výcvik pak přispějí k eliminování následků na minimální mez, pokud by nebezpečná situace nastala, řekl Lerch.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy