Podpora cestovního ruchu? Statisíce za neproběhlou kampaň, dva miliony na neexistující expozici

Stát vydal od roku 2016 do července 2023 více než 431 milionů korun na podporu 375 projektů, které měly za cíl zvýšit potenciál a konkurenceschopnost regionů ČR. Zda bylo těchto cílů dosaženo, však nelze ověřit, protože ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nastavilo obecné a neměřitelné cíle. V dnes zveřejněné tiskové zprávě o tom informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři se zaměřili na čerpání prostředků z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2023. Dotace měly usnadnit pohyb návštěvníků v konkrétních destinacích či rozvinout kvalitu služeb. Z výsledků kontroly vyplývá, že MMR nastavilo pro čerpání prostředků z tohoto programu obecné a neměřitelné cíle, a není proto možné posoudit a změřit přínosy dotace pro cestovní ruch jako celek. Kontrola ukázala, že chyby v systému umožnily podpořit i neúčelné a nehospodárné projekty.

Nedostatky odhalil NKÚ také u části kontrolovaných příjemců podpory. U pěti z 19 prověřovaných projektů zjistil skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

Příjemce podpory má povinnost předložit ministerstvu dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce. Resort podle kontrolorů zmíněnou dokumentaci ve většině případů nezkontroloval ani tři roky po ukončení projektu. »Tím pádem nemá aktuální, správné a úplné informace o efektivnosti akce. Podle NKÚ jde o závažné selhání vnitřního kontrolního systému MMR,« uvedli kontroloři.

Zároveň uvedli i několik příkladů. Ministerstvo například nezjistilo, že na místě, kde měla být expozice průmyslu, obchodu a zemědělství, byl jen prázdný prostor bez viditelných stavebních úprav. Peněžní prostředky ve výši téměř dvou milionů korun tak byly podle NKÚ vydány nehospodárně a neúčelně.

Dalším příkladem neúčelnosti je podle NKÚ projekt na vybudování říční sauny na břehu Svratky. »Kontroloři zjistili, že objekt je využíván i jako bistro/kavárna. Použitím dotace na výstavbu stravovacího zařízení příjemce podpory porušil zásady dotačního programu, podle nichž nelze podporu na tyto účely čerpat,« stojí ve zprávě NKÚ.

Ke snížení regionálních nerovností program nepřispěl

Kontroloři dále poukázali na to, že MMR neodhalilo ani některá pochybení, jež by byla schopna zachytit účinná administrativní kontrola »od stolu«. Ministerstvo např. nezjistilo, že se neuskutečnila plánovaná marketingová kampaň na podporu vodní turistiky na Labi a Vltavě v Ústeckém a Středočeském kraji. Ačkoliv příjemce podpory nedoložil žádný prokazatelný doklad o tom, že by kampaň proběhla, MMR za ni zaplatilo více než 702 tisíc korun. NKÚ to hodnotí jako neúčelné a nehospodárné vynaložení prostředků.

Ačkoliv MMR stanovilo, že jedním z jeho cílů je teritoriální i časové rozprostření návštěvnosti, ke snížení regionálních nerovností program nepřispěl. Nejvíce projektů bylo podpořeno v okrese České Budějovice, naopak velmi nízká podpora je v okresech celého Ústeckého či Karlovarského kraje. O mnoho lepší situace není ani v okresech Kraje Vysočina nebo ve Středočeském kraji.

Ministerstvo v reakci na nález NKÚ uvedlo, že si je některých nedostatků při nastavení části programů prověřovaných NKÚ vědomo. »I proto loni ve spolupráci s relevantními partnery provedlo jejich redesign. Intenzivně se pracuje také na nových programech, resort je vyhlásí na konci tohoto roku,« sdělila mluvčí MMR Veronika Hešíková.

Připomněla, že stát podpořil vznik dobíjecích stanic pro elektrokola, běžkařských tras, nových expozic a odpočívadel. »Realizovaly se také online kampaně nebo videospoty, které propagují naše regiony doma i v zahraničí,« dodala mluvčí.

Vyhodnotit přínos programu pro rozvoj cestovního ruchu jako celku je podle ní náročný úkol, na který MMR v žádném případě nerezignovalo. »Nyní je na finančním úřadu, který podněty od NKÚ obdržel, aby podezření z porušení podmínek dotace prošetřil a v případě jejich potvrzení také přijal příslušná opatření. Obecně však nastavený systém kontroly vynakládání dotačních prostředků u NPPCRR eliminuje možnosti neúčelného využití dotací,« dodala Hešíková.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy