Hodnota agrární produkce loni klesla, výrazně se propadl podnikatelský důchod zemědělců

Podnikatelský důchod zemědělců se podle dnes zveřejněných zpřesněných údajů Českého statistického úřadu loni snížil téměř o polovinu a odhadovaná hodnota produkce tuzemského zemědělství klesla meziročně o téměř osm procent.

Produkce zemědělského odvětví dosáhla podle statistiků za rok 2023 hodnoty 176,9 miliardy korun a meziročně klesla o 7,8 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (53,7 %) nad živočišnou (39,9 %). Meziroční snížení hodnoty rostlinné produkce o 16,8 % bylo ovlivněno zejména nízkou cenou úrody pšenice (-31 %), ječmene (-22,4 %) a řepky (-29,6 %). Naopak díky meziročně vyšším cenám všech hlavních komodit vzrostla hodnota živočišné produkce, a to o 6,9 %.

Největší nákladová položka, tj. mezispotřeba, je odhadována ve výši 120,3 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 5,9 %. Pokles lze pozorovat u nákladů na energie a maziva (zejména u pohonných hmot), dále u krmiv a hnojiv, a to především v důsledku poklesu jejich cen. K navýšení cen naopak došlo u osiv a sadby, přípravků na ochranu rostlin a veterinárních služeb. Náhrady zaměstnancům se zvýšily o 4,1 % a pachtovné vzrostlo o 2,6 %, uvedl ČSÚ.

Podnikatelský důchod zemědělců, jehož součástí jsou i zemědělské podpory, se podle předběžných výsledků ve srovnání s rokem 2022 snížil o 45,2 %, tj. z 25,6 mld. Kč na 14 mld. Kč.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy