Home Domácí Sporů spotřebitelů s dodavateli a zprostředkovateli energií výrazně přibylo

Sporů spotřebitelů s dodavateli a zprostředkovateli energií výrazně přibylo

ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv

Počet spotřebitelů, kteří mají problémy s dodavatelem či zprostředkovatelem energií, výrazně vzrostl. Energetický regulační úřad (ERÚ) loni obdržel 628 návrhů na spotřebitelský spor, což představuje meziroční nárůst o bezmála 40 procent, v pětiletém srovnání je pak navýšení dokonce devítinásobné. Celkový počet neformálních podání loni naopak klesl. ERÚ o tom informuje na svém webu.

Návrh na spotřebitelský spor může u ERÚ podat kdokoliv, kdo odebírá elektřinu, plyn či tepelnou energii pro vlastní spotřebu a má důvodné podezření, že jeho dodavatel či zprostředkovatel porušuje smlouvu o dodávkách energií či o zprostředkování. Mimosoudní řešení může být někdy oproti soudnímu sporu výhodnější – rozhodnutí totiž standardně přichází rychleji a za podání návrhu spotřebitel nic neplatí. Nejedná se ovšem o plnohodnotnou náhradu soudu, pole působnosti ERÚ je mnohem užší. Nelze například určit správnost či nesprávnost zamítnutí reklamace, výše záloh či konkrétní ceny dodávky elektřiny nebo plynu. Nerozhoduje se rovněž o nárocích na náhradu škody.

ERÚ loni přijal celkem 628 návrhů na spor. O rok dříve jich bylo 456, v roce 2021, který byl po svou většinu předkrizový, úřad obdržel pouze 138 návrhů a v roce 2019 dokonce jen 72.

»Hlavním tématem roku 2023 byla pochybení dodavatelů související s vyúčtováním. Ta nás zaměstnávala prakticky denně a ve všech spotřebitelských agendách. Návrhy na spor se konkrétně týkaly situací, kdy obchodníci vyúčtování nevyhotovili vůbec, vystavili ho v rozporu se smlouvou, či ve lhůtě splatnosti neuhradili přeplatky,« shrnuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. »V případě přeplatků je spor jednou z cest, jak získat tzv. exekuční titul ve formě rozhodnutí. Na jeho základě lze pak dluh vymáhat přes exekutora,« dodává.

Méně neformálních podání

Naopak počet neformálních podání spotřebitelů se vrátil na úroveň před rokem 2021. Zatímco dvakrát po sobě jejich roční součet přesáhl 22 tisíc, loni energetický regulátor řešil 12 410 podání. Podobně jako u návrhů na zahájení sporu i neformálním podáním dominovaly stížnosti související s vyúčtováním, se zálohami nebo s nevrácenými přeplatky. Této skupiny témat se týkala přibližně polovina z řešených podání.

»Paradoxní je, že velké množství ze zmiňovaných stížností míří na několik málo firem, které ve skutečnosti mají jen nepatrný podíl na trhu. Aktuálně se to týká především nevrácených přeplatků. Věříme, že další zpřísnění legislativy, například zavedení námi navrhovaného cejchu dodavatele, by tomu mohlo do budoucna předejít,« uzavírá svůj komentář ke sporům spotřebitelů s dodavateli či zprostředkovateli energií Zemanová.

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here