Stát neumí hospodařit se zabaveným majetkem

Stát v nakládání s majetkem, který byl zajištěn, zastaven, zabrán či propadl v trestním a daňovém řízení v mnoha případech selhává. Úřady při jeho evidenci postupovaly nejednotně a rozdílně ho i oceňovaly a udržovaly. Vyplývá to ze šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval správu majetku v letech 2015 až 2020 u sedmi úřadů.

NKÚ zkontroloval ministerstva vnitra a spravedlnosti, Generální finanční ředitelství (GFŘ), Generální ředitelství cel (GŘC), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Krajský soud v Ostravě a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (KŘP JMK).

Kontroloři se zaměřili na to, jak jednotliví správci majetek evidovali, skladovali, udržovali nebo prodávali. Zjistili řadu nedostatků. Úřady podle nich postupovaly v evidenci majetku nejednotně, rozdílně ho i oceňovaly a udržovaly. V některých případech zajištěný majetek jeho správci neocenili vůbec nebo nereálně. Majetek, který rychle ztrácí na tržní hodnotě, neprodávali nebo prodávali se zpožděním. Tím snižovali příjmy zvláštního účtu ministerstva spravedlnosti, který je určen k uspokojení majetkových nároků osob poškozených trestným činem. Nedostatky zjistili také při údržbě motorových vozidel zajištěných v trestním a daňovém řízení.

I když je správce povinen chránit majetek zajištěný v trestním řízení před znehodnocením a starat se o zachování jeho hodnoty, ne vždy se tak dělo. »Kontroloři zjistili, že např. ÚZSVM nenavrhl k prodeji 57 % osobních vozů z kontrolního vzorku 180 zajištěných aut. Průměrná doba jejich skladování činila 522 dnů. A nenavrhl k prodeji dokonce 93 % z kontrolního vzorku 110 zajištěných elektrozařízení,« uvedl NKÚ v kontrolním závěru. Šlo o počítače, mobilní telefony, tiskárny, tablety, notebooky či audiovizuální techniku.

Správa zabraného majetku vyšla na 320 milionů

KŘP JMK podle kontrolorů neprodalo dva státu propadlé automobily v hodnotě 880 000 Kč a v osmi z deseti případů zajištěných aut obdrželo GŘC od MV CENZA (Centrum zajištěných aktiv) návrh na jejich prodej až po roce a půl od chvíle, kdy je MV CENZA dostalo do správy.

Dále kontroloři zjistili, že například ÚZSVM neudržoval celé dvě třetiny z kontrolního vzorku 180 zajištěných aut a GŘC neudržovalo všechna zajištěná vozidla. Z celkem 68 jich udržovalo pouze 11. Jejich hodnota tak v důsledku neprovedené údržby prokazatelně bezdůvodně klesala, což mělo negativní dopad na výši peněžní částky získané prodejem tohoto majetku, uvedl NKÚ. K dražbě pak bylo připraveno pouze šest vozidel.

Chyby v evidenci a rozdílné oceňování majetku podle kontrolorů zapříčinily to, že nebylo možné stanovit celkovou hodnotu spravovaného majetku. Podle odhadů NKÚ činila v kontrolovaném období minimální hodnota zajištěného majetku 3,5 miliardy Kč a majetku propadlého a zabraného 2,92 miliardy Kč. NKÚ odhaduje, že na správu zajištěného, propadlého či zabraného majetku evidovaného kontrolovanými osobami bylo v kontrolovaném období vynaloženo 320 milionů Kč.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy