Koruna

Připomínám si ústavní slib nejen prezidenta republiky, ale těch, kteří vykonávají funkce poslance, senátora, ministra vlády, ale i soudců nebo prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, či Veřejného ochránce práv, ale také zastupitelů na úrovni krajů či obcí. Vždy tam je, že na svou čest a svědomí slibují, že budou pracovat ve prospěch občanů, dodržovat Ústavu a zákony a uvádět je v život. Nikde a nikdy se tam neuvádí, že budou činit kroky proti nim.

Poslední vyjádření prezidenta Petra Pavla, který už nevyzývá k diskusi o přijetí eura, ale rovnou navrhuje jeho přijetí a opuštění české koruny, tak vnímám jen jako další útok na suverenitu státu, který má zastupovat navenek. Nemyslím, že to mám nechat bez odezvy. Názor občanů, ať už opřený jen o pocit nebo o ekonomické a odborné poznatky, je zásadně odmítavý. Kdo by se také chtěl dobrovolně zbavit jednoho z ekonomických nástrojů pro řízení ekonomiky, měnové politiky. Kdo by měl zájem dál snižovat vlastní suverenitu v rozhodování. To je věc, kterou skutečný státník nedělá.

Chápu, že to od občanů České republiky může někdo požadovat, třeba Evropská centrální banka, aby omezila pravomoc České národní banky, mohou to požadovat nadnárodní korporace, aby si zajistili větší míru zisku pro své obchody, které tady dělají, bez ohledu na potřeby občanů naší vlasti. Také to může chtít někdo, kdo buď nechápe zájem státu jako celku nebo ho nepovažuje za směrodatný a preferuje zájmy např. společenství EU.

Musím připomenout, že jde o útok na většinový názor občanů naší země, měřeno alespoň průzkumem veřejného mínění, které ale nemusí být vůbec tak závazné, jako kdyby v této věci bylo vypsáno referendum, kde by lidé pochopili vážnost situace. Proto, abych zvýraznil hloubku takového rozhodnutí, si vypůjčím citát z knihy prof. JUDr. Václava Pavlíčka a kolektivu – »Suverenita je základní právní kategorie vztahující se k postavení státu v současné době. Je nejvyšší mocí, kterou stát disponuje podle principu územní a personální výsosti. Jen suverénní státy mohou svobodně rozhodovat o svých vnitřních a zahraničních poměrech… Jen suverénní státy jsou subjekty mezinárodního práva, jsou členy OSN i jiných mezinárodních organizací.« Tolik citát. Proto si myslím, že není dobré, aby za naše občany rozhodoval kdokoli jiný v tak zásadních věcech.

JUDr. Vojtěch Filip

Související články

4 KOMENTÁŘŮ

  1. O vstupu ČR do EU a tedy i o zrušení koruny, vypsal Špidla REFERENDUM . Většina Čechů a Češek v něm hlasovala pro vstup ČR do EU . Smlouva s Ďáblem se nedá zrušit jak víme my, co známe příběh o Faustovi
    —-Pro země které mají málo inovací a malá rozsah výroby inovovaných výrobků, málo agresivní činnost obchodníků , nejsou schopné nebo ochotné zabránit činnosti monopolů , kartelů, oligopolů na svém území a to zejména zahraničních, je jednou z možností udržení konkurence schopnosti, snížení hodnoty měny a tím zlevnění vlastní produkce.
    Tady neni prostor pro popis zisku jedněch na úkor jiných.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy