Korunovační klenoty jsou již v Němcích, teď przní státní symboly

Quod licet Iovi, non licet bovi je latinské rčení, doslovně »Co (je) dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.« Rčení se do češtiny obvykle překládá »Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi.« Ukazuje existenci dvojího metru (ať už oprávněného, či nikoli) a v zásadě znamená, že to, co smí či má povoleno dělat důležitá osoba nebo skupina, ostatní (tj. obyčejní lidé) dělat nesmí. Jinak řečeno, Jovovi neboli Jupiterovi, římskému ekvivalentu nejvyššího řeckého boha Dia, prošlo i to, co by si obyčejný smrtelník dovolit nemohl.

(zdroj: cs.wikipedia.org)

Jde mně o hanobení státní symbolů – to v této mé dnešní poznámce sleduji. Konkrétně státního znaku. Konkrétně na mikině. Černochová na X napsala: »Na ministerstvo za mnou nedávno přišli na kafe @TapetaTeta a Josef Bodnár z @LetsPunchltCZ, který vyrábí úžasné mikiny s motivy na podporu Ukrajiny. Pepa přinesl několik mikin s prosbou, abych je věnovala jako jeho poděkování těm, kteří mají zásadní podíl na naší muniční iniciativě…«


Upřesněme si, státní symboly jsou:

  • velký státní znak
  • malý státní znak
  • státní barvy
  • státní vlajka
  • vlajka prezidenta republiky (tzv. prezidentská standarta)
  • státní pečeť
  • státní hymna

A teď k samotnému hanobení:

Na první pohled je zřejmé, že právní úprava České republiky je v otázce hanobení, potažmo pak právní ochrany státních symbolů, liberální, neboť jednání, kterým dochází k dehonestaci státních symbolů, sankcionuje toliko přestupkem. V sousedních zemích, např. Polsku či Německu, ale i v dalších evropských zemích, jako je Řecko či Španělsko, je oproti tomu hanobení státní vlajky považováno za trestný čin, za což v krajním případě hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let. Česká právní úprava umožňuje za protiprávní jednání v oblasti státních symbolů ukládat toliko pokuty ve správním řízení, a to do maximální výše 30 000 Kč dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) až g) zákona o užívání státních symbolů (zdroj: advokatnidenik.cz).

O co mi jde? Aby se k tomu vyjádřil nějaký právník. Já jasno mám – já v tom spatřuji hanobení státního znaku, coby jednoho z oficiálních státních symbolů, jako vyšité. Notabene v souvislosti s municí, určené k zabíjení (to je sice protimluv z mé strany, neboť munice jakákoli je výhradně určena k zabíjení, ale v tomto mikinovém kontextu považuji za nutné toto zdůraznit, dopouštěje se onoho protimluvu vědomě).

Nejcennější část korunovačních klenotů nám prezident zavlekl do Němec (píšeme o tom zde), teď zřejmě přichází na řadu další fáze, a sice dehonestace státních symbolů.

Že se podle zákona nejedná o trestný čin, mně v tuto chvíli ani tolik nevadí. Jen chci, aby gauner byl označen za gaunera.

Marie Krejčíková

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. Dvojí metr, to je podstata současného konfliktu. Tedy že americký režim si dělá co chce a ostatním se to nelíbí.

    Náckové rádi zneužívají českého lva ke své propagaci, to není nic nového

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy