Pánové z vlády se pletou, zemědělce nežene do Prahy Putin

Premiér Fiala rád zdůrazňuje svobodu a demokracii. Když zítra reální zemědělci z polí, kravínů a chlévů, nikoliv špičky agrárních stavovských organizací v oblecích, přijedou do Prahy svobodně a demokraticky vyjádřit svoje zoufalství a nespokojenost s tragickou zemědělskou politikou nynější Fialovy vlády amatérů a diletantů, tak je premiér namísto dialogu rovnou nepravdivě a nesmyslně onálepkuje »blokáda Prahy je akce proruských sil«. A ministr Výborný namísto omluvy a sebekritiky za nezvládnuté vedení resortu přitakává.

Oba pánové se velmi pletou. Zemědělce a jejich techniku do Prahy nežene Putin, nýbrž devastující kroky české vlády směrem k agrárnímu sektoru, zejména středním zemědělským podnikům, které je fakticky likvidují a tlačí do náruče velkým hráčům a investorům!

Vyzývám premiéra Fialu i ministra Výborného, aby se zítra s demonstrujícími osobně sešli, omluvili se jim za nepřijatelné a zejména nepodložené nálepkování a diskutovali s nimi o jejich problémech a oprávněných požadavcích. Jsou to totiž občané České republiky, kterým má premiér i ministr zemědělství sloužit při správě země, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejich voliči.

Zítřejší protest neorganizuje strana PRO. Připomenu znovu, jaké dlouhodobé požadavky zemědělské veřejnosti podporujeme a chceme prosazovat:

  • okamžité zvýšení národních podpor ze státního rozpočtu alespoň na úroveň roku 2021 – to napomůže zvýšit konkurenceschopnost našich zemědělců a potravinářů v rámci EU
  • změnu špatně nastavených redistributivních plateb alespoň na stav před rokem 2022
  • odmítnutí diktátu Bruselu a jeho umělé politiky Green Dealu, která poškozuje naše zemědělství a potravinářství
  • okamžitý zásah vlády ke snížení administrativní zátěže pro zemědělce a potravináře

Náš program pro zemědělství a venkov bude stát na základním předpokladu podpory našeho domácího produkčního zemědělství šetrného ke krajině, abychom zajistili v jednotlivých komoditách rostlinné i živočišné výroby maximální možnou soběstačnost. Jde společně s důrazem na kvalitu domácí produkce o strategický cíl nejen z hlediska ekonomiky, ale v širším slova smyslu i bezpečnosti České republiky.

Michal Hašek

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy