Home Názory Řada nezodpovězených otázek ohledně budoucnosti českého zemědělství

Řada nezodpovězených otázek ohledně budoucnosti českého zemědělství

Martin Pýcha
FOTO - ČZÚ/Tomáš Martínek

Zemědělský svaz ČR inicioval konferenci o budoucnosti českého zemědělství, kterou spolu s ním ve čtvrtek 11. ledna uspořádal Senát PČR. O průběhu této konference jsme informovali zde. Nyní přinášíme komentář předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy k jejím výsledkům.

Českému zemědělství chybí dlouhodobá vize. Převážně řešíme ad hoc problémy a reagujeme na vnější události. To nelze ale nikdy dělat dobře, pokud nebudeme vědět, kam směřujeme a jaké jsou naše priority. Zemědělský svaz proto inicioval přípravu konference s cílem dlouhodobé cíle diskutovat a stanovit. K této diskusi chceme přizvat co nejširší spektrum zástupců odborné veřejnosti. Zároveň jsme definovali klíčové otázky, které by měla nová vize českého zemědělství zodpovědět.

Mezi základní postoje ve strategii českého zemědělství, na kterých by se měly shodnout všechny zainteresované strany, a to v dlouhodobém horizontu, patří otázka, zda chceme, aby Česko mělo určitou míru potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Jakou a jak jí zajistíme? Jak zajistíme udržitelnost zemědělské a potravinové produkce do budoucna? Dále si musíme říci, zda chceme levné nebo drahé potraviny a k tomu přizpůsobit zemědělskou politiku. Chceme zajistit konkurenceschopnost českého zemědělství? Jak?

Těch otázek je samozřejmě mnohem více. Všechny zároveň narážejí na nesystémovost a neudržitelnost dosavadní zemědělské politiky. Ať na evropské úrovni, nebo i u nás. Často se dělají rozhodnutí bez projednání s odbornou veřejností a často bez koncepce a uvědomění si souvislostí a dlouhodobých následků. Toto vše chceme s kolegy ze Zemědělského svazu a zástupci odborné veřejnosti a státu projednat ještě během letošního jara, aby mohla vzniknout nová, jasná, transparentní a pro Česko a české zemědělce vyhovující dlouhodobá vize českého zemědělství.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here