Svět si koleduje o přes držku…

Klimatická agenda se globalistům v mnoha zemích poněkud sype, protože jejich lež o lidmi produkovaném CO2, který údajně povede ke katastrofě, naráží zejména u myslících jedinců, kteří si umí ověřit fakta a jsou již plně odolní vůči mainstreamové propagandě.

Některé země v tomto směru přijímají zákony, které mají podobně kritické hlasy zcela umlčet. To, že jednou z těchto zemí je také Kanada, snad již nikoho neudivuje.

Jak jest všeobecně známo, Kanada je pod ultraprogresivistickým Justinem Trudeauem plně v souladu s »globální agendou« a nyní je zaneprázdněna instalací nové legislativy v zemi. Oponenti by měli být kriminalizováni – dokonce pod hrozbou vězení. Je to tatáž strategie, která již během »pandemie« vzorně fungovala.

Veřejné osobnosti, které by v budoucnu jakkoli zpochybnily klimatickou agendu stanovenou WEF (World Economic Forum), budou čelit trestu odnětí svobody.

Navrhovaný tzv. Zákon o reklamě na fosilní paliva (zvaný Bill C-372) by mimo jiné zakazoval používání fosilních paliv a zavedl omezení podobná těm, která se týkají reklamy na tabákové výrobky. Ti, kteří by se vyslovili pro fosilní paliva nebo kritizovali plány na jejich postupné vyřazení, by mohli čelit nejen vysokým pokutám, ale také trestům odnětí svobody.

Zákon plánuje omezit, ne-li přímo zakázat, reklamu na fosilní paliva, resp. de facto zakázat jakoukoli kritiku, jdoucí proti dodržování byznysové klimatické agendy WEF.

Zákon se podvodně odvolává na lidské »zdraví« a environmentální obavy, takto uváděje paralelu mezi tabákovým průmyslem a průmyslem fosilních paliv. Trvá na tom, že tak drastická opatření jsou nezbytná pro boj s takzvanou »krizí«, která je podle něj způsobena spotřebou fosilních paliv.

»Výroba a spotřeba fosilních paliv vyústila v národní zdravotní krizi naléhavého významu, podobnou zdravotní krizi způsobené užíváním tabáku,« uvádí návrh onoho zákona.

Dále ukládá i řadu omezení, včetně úplného zákazu nelegálního parkování, za jehož nedodržení by hrozily přísné sankce. Za tímto účelem jsou zavedeny pojmy jako »výrobce« a »promotér«, které jsou definovány tak široce, že zahrnují širokou škálu odpůrců »agendy proti fosilním palivům«.

Podle citované legislativy je oním »výrobcem« jakákoli osoba, která zpochybňuje oficiální politiku Světového ekonomického fóra (WEF) i tím, že v neoficiálním duchu (rozuměj proti strategii WEF) zveřejňuje příspěvky na sociálních sítích nebo v témže neoficiálním duchu o dané problematice veřejně mluví.

A »promotér« je zase osoba nebo subjekt, která/ý upozorňuje patřičná místa na výše charakterizované »výrobce« – čili zjednodušeně ale výstižně řečeno: promotér = práskač.

Zákon rovněž navrhuje postihy pro lidi, kteří »nepravdivě«, »zavádějícím způsobem« nebo »klamavě« kritizují strategii WEF v oblasti klimatu. Uvedeno je doslova: »Osobě je zakázáno reklamou či jakkoli jinak propagovat fosilní paliva a jejich výrobu a vše, co s nimi souvisí. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.« Návrh také obsahuje souhrn sankcí, které by »porušovatelům« hrozily.

Například: »Pokud bude výrobce na základě obžaloby uznán vinným, může být potrestán pokutou až 1 000 000 $ nebo až dvěma lety vězení, případně obojím. V případě odsouzení na základě zkráceného rozsudku může být potrestán pokutou až 500 000 $ nebo odnětím svobody až na jeden rok, případně obojím.«

Řeknu to závěrem taky ve zkráceném rozsudku – svět by potřeboval dostat takovou přes držku, až by z toho všichni měli vyvalené oči, jako když kocour se*e do plev. Nebo jako náš Vítek – to máte prašť jako uhoď.

Podle komentáře na unser-mitteleuropa.com zpracoval a vlastním závěrem ošperkoval

Pavel Votruba

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. Mocní tohoto světa klidně vyhazují do povětří plynovody a odstavují jaderné elektrárny namísto uhelných. Zřejmě tedy sami nevěří, že globální změny klimatu jsou způsobeny antropogenními emisemi skleníkových plynů.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy