Láska ke kultuře prezidenta Si Ťin-pchinga: Čtení historie

Gesar, Manas a Džangar jsou tři velké hrdinské eposy v Číně a jejich původ je v historických legendách tibetské národnosti, kyrgyzské národnosti a mongolské národnosti. Prezident Si Ťin-pching mnohokrát a na různých místech mluvil o těchto třech velkolepých eposech, které nejen poskytují bohatou kulturní výživu pro čínský národ, ale také přispívají uměleckým bohatstvím k pokladům světové civilizace.

Na sněhové náhorní plošině na sever a na jih od pohoří Tchien-šan v severní pohraniční oblasti v čínské Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a na jihozápadní hranici Číny prezident Si Ťin-pching mnohokrát navštívil oblasti etnických menšin a prováděl tam inspekci. Hovořil s lidem etnických menšin a opakovaně zdůrazňoval: »Při ochraně nehmotného kulturního dědictví musíme věnovat velkou pozornost ochraně a předávání kulturního dědictví etnických menšin.« 

Při poslechu národního eposu Gesar v čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko prezident Si Ťin-pching řekl: »Dnes jsem k vám přijel na návštěvu, abych vyjádřil, že Ústřední výbor Komunistické strany Číny podporuje a pomáhá při ochraně našeho nehmotného kulturního dědictví.« Čínský národ je národem s dlouhou historií a národem s nepřerušenou civilizací. Čínský národ je tvořen šestapadesáti etnickými skupinami, které se mezi sebou neustále mísí a provádí kulturní výměnu, čímž vytváří mnohonárodnostní a multikulturní zemi. 

Čínská kultura je velká sbírka kultury různých národů. Jak řekl prezident Si Ťin-pching: »Důvod, proč je čínská kultura tak zajímavá a hluboká je to, že má svou zvláštnost tolerance.«

Když otevřete knihu dlouhé historie, odráží se v ní kultury všech různých etnických skupin a čínská kultura je po tomto dlouhém historickém vývoji stále nová. To je dnes zdrojem našeho silného kulturního sebevědomí.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy