Byla vyvinuta neinvazivní metoda obnovy hybnosti končetin při ochrnutí

Neurofyziologové z Evropy a Spojených států vyvinuli neinvazivní systém míšní stimulace, který poprvé částečně obnovil pohyblivost rukou a nohou šesti desítkám pacientů, kteří v důsledku poranění krční míchy téměř zcela ztratili kontrolu nad končetinami. Výsledky zkoušek stimulátoru byly zveřejněny ve vědeckém časopise Nature Medicine.

»Naše pokusy ukázaly, že námi vytvořené zařízení a na něm založená terapie se ukázaly být bezpečné a účinné pro 72 procent účastníků pokusů. Nejenže zlepšilo sílu rukou pacientů a kontrolu nad pohyby rukou, ale také výrazně zlepšilo jejich citlivost na dotek a tlak. Kromě toho snížil výskyt svalových křečí a zlepšil kvalitu spánku,« uvádí se ve studii.

Tým evropských a amerických neurofyziologů vedený Gregoirem Courtenayem, profesorem na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, již několik let vyvíjí přístup k obnovení funkce míchy bez zavádění elektrod a dalších zařízení do mozkové tkáně a dalších částí lidského těla. Tato terapie, která využívá neinvazivní elektrickou stimulaci míchy, byla nedávno testována na dobrovolnících z Evropy, kteří ztratili schopnost chůze v důsledku zranění zad.

Úspěch těchto pokusů přivedl vědce k myšlence, zda by se podobné neinvazivní přístupy nedaly využít k obnovení kontroly nad pohyby rukou, které pacienti ztratili v důsledku poranění krční míchy. S touto myšlenkou vědci vytvořili sadu elektrod, které se připevňují na krk a trup pacientů v místech, kde se nachází poškozená oblast. Tyto elektrody jsou připojeny k ručnímu počítači, který vytváří elektrické impulsy stimulující míchu a urychlující její obnovu.

Vědci testovali fungování tohoto systému na skupině 60 dobrovolníků, kteří v důsledku dopravních nehod nebo úrazů téměř úplně ztratili kontrolu nad pohybem rukou a nohou. Všichni souhlasili s tím, že podstoupí 24 sezení stimulace míchy, během nichž vědci sledovali, jak terapie ovlivňuje jemnou motoriku rukou pacientů a jejich schopnost provádět různé pohyby rukou, stejně jako citlivost končetin na různé hmatové vjemy.

Z pozorování vědců vyplynulo, že jimi vytvořená terapie výrazně zlepšila kontrolu nad pohyby rukou u 72 procent pacientů, zatímco jakákoli forma pozitivní změny byla zaznamenána u 90 procent dobrovolníků během dvou měsíců jejich účasti v experimentu. Úspěšné dokončení těchto experimentů, jak se vědci domnívají, otevírá cestu k rehabilitaci paraplegiků a léčbě následků i dlouhodobých poranění míchy.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy