Home Pel mel Věda a příroda Spojené státy přizpůsobily virus Zika k hubení agresivních forem rakoviny mozku

Spojené státy přizpůsobily virus Zika k hubení agresivních forem rakoviny mozku

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Molekulární biologové z USA využili virus Zika (ZIKV) k vytvoření terapie schopné selektivně ničit buňky neuroblastomu, jedné z nejagresivnějších forem rakoviny mozku. Účinek této terapie byl úspěšně vyzkoušen v pokusech na modelových zvířatech, informovala tisková služba Nemours Children’s Hospital (USA).

»Naše experimenty ukazují, že virus Zika lze použít jako základ pro mimořádně účinnou terapii pacientů s agresivními formami neuroblastomu. Naznačujeme také, že jej lze použít k léčbě dalších forem rakoviny u dětí i dospělých, jejichž buňky produkují velké množství proteinu CD24,« uvedl Joseph Mazar, pracovník nemocnice.

Virus zika je patogen, který se aktivně šíří po celé Africe a Asii a také v Novém světě prostřednictvím komárů a dalšího hmyzu. Infekce proběhne ve většině případů u dospělých bez viditelných příznaků, ale když se dostane do těla těhotných žen, u jejich dětí se často objeví mikrocefalie, a to díky tomu, že ZIKV ničí dělící se »políčka« neuronů uvnitř rostoucího plodu.

Tento charakter působení viru Zika na rostoucí mozkové buňky je podle vysvětlení vědců způsoben tím, že napadá pouze ty buňky, které produkují protein CD24. Produkce tohoto proteinu neurony se po ukončení nitroděložního vývoje zastaví, což chrání mozky dětí a dospělých před útoky viru. Zároveň peptid CD24 aktivně produkují buňky neuroblastomu a některých dalších nádorů.

Vedeni touto myšlenkou vědci testovali, zda by ZIKV mohl být použit k selektivnímu ničení rakoviny mozku. Za tímto účelem vědci implantovali kultury neuroblastomových buněk do těl myší a sledovali, jak injekce viru Zika ovlivňují růst nádoru. Během následujících čtyř týdnů se průměrná velikost nádorů zmenšila o 88 %, zatímco v tělech myší z kontrolní skupiny se jejich objem zvětšil o 800 %.

Následná pozorování ukázala, že zbytky novotvarů tvořila zjizvená tkáň neschopná dělení, což svědčí o tom, že hlodavci byli neuroblastomu zcela zbaveni. To naznačuje možnost využití viru Zika jako základu pro velmi vysoce účinnou terapii, která selektivně ničí neuroblastom a další formy rakoviny, jejichž buňky produkují protein CD24, uzavřeli biologové.

Neuroblastom je jednou z nejagresivnějších forem rakoviny nervového systému, která převážně (v 90 % případů) postihuje děti mladší pěti let. Představuje přibližně 15 % úmrtí dětí na zhoubné nádory. Zpravidla přežívá asi 67 % pacientů s touto variantou nádoru, ale tato šance se prudce snižuje, pokud se objeví metastázy.

(cik, TASS)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here