Home Pel mel Věda a příroda Zkamenělina roku 2024: amonit Mammites nosoides

Zkamenělina roku 2024: amonit Mammites nosoides

Hlavonožci amoniti jsou vymřelá skupina mořských živočichů. Byli celosvětově rozšířeni od devonu do počátku paleogénu a jejich zkameněliny se vyskytují také v usazeninách české křídy. Vedle velkého rozšíření je významná značná morfologická rozrůzněnost jejich schránek. I v té naší křídě. Proto byl za zkamenělinu roku 2024 vybrán amonit Mammites nodosoides. Ovšem ne ledajaký!

Musíme si přiznat, že nám tu něco žralo amonity! Významný amonit Mammites nodosoides ze spodního turonu české křídy v okolí Měcholup podává svědectví o potravním řetězci před 90 miliony lety. Prokousnutá schránka ukazuje na pachatele z rodiny jedněch z nejstarších mosasaurů, mořských plazů příbuzných varanům a hadům. Jde o první nález mimo oblasti Severní Ameriky a Afriky, který dokládá existenci spodnoturonských mosasauridů ve střední Evropě. Zároveň je prvním dokladem útoku na výrazně ornamentované amonity (hrboly a trny těchto amonitů měly tedy významnou ochrannou funkci). Útok zubatého mosasaurida dokumentují okrouhlé otvory na zkamenělé schránce.

Václav Ziegler

FOTO – Martin Košťák

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here