Když sázení přestane být zábavou a přeroste v závislost…

Sázení a hraní je zábavou, která má svá specifika. Ve výjimečných případech totiž může u některých lidí zaujetí pro hru přerůst v situaci, kterou odborníci nazývají jako problémové hraní. Sázkové kanceláře v České republice si to uvědomují a například Fortuna na svých webových stránkách uvádí, že jejím cílem je udržovat se svými zákazníky férový a dlouhodobý vztah. To je důvodem, proč v posledních letech investuje nejenom do produktů a zákaznického servisu, ale také do informačních a osvětových kampaní a moderních nástrojů, které dokážou zranitelnou skupinu hráčů účinně chránit.

Zajímavou řečí mluví statistiky. Podle nich mají 2–3 % lidí v Česku určitý předpoklad k problémovému hraní. Ne u všech se projevuje. Naproti tomu lze postavit na misky vah skutečnost, že 17–19 % lidí podléhá rizikovému pití alkoholu, přičemž hned 11 % populace splňuje diagnostická kritéria pro závislostní poruchu.

Důvody k rizikovému hraní lze rozdělit do tří základních skupin. Biologické, kam patří fyziologické a dost možná i genetické předpoklady každého jedince. Psychologické, které mohou být motivovány například snahu uvolnit stres, zahnat nudu, odvrátit pozornosti od jiných starostí nebo touhou vyvolat příjemné pocity. V neposlední řadě pak i sociálně-kulturní, kde hraje roli třeba společenská přijatelnost nebezpečného hraní, která se v rodinách může předávat mezi generacemi.

Problémové hraní představuje, stejně jako třeba kouření či konzumace alkoholu, začarovaný kruh, z něhož při správném postupu lze vystoupit. Rozpoznat příznaky, které se mohou negativně propisovat na duševním i fyzickém zdraví, do finanční kondice či narušení společenských vztahů, lze jednoduše prostřednictvím zodpovězení jednoduchého dotazníku »ZDE« . Důvodem zpozornět je i situace, kdy hraní přestane být jen zábavou a přeroste v něco, co spíše než »chcete« dělat »musíte«. Vyhledat pomoc prostřednictvím, byť třeba preventivní, konzultace s odborníkem je něco, čeho se není důvod obávat.

Je naprosto běžné si myslet, že to, o čem čteme v novinách nebo na internetu, se nás netýká. A platí to v podstatě všeobecně. Přesto si nikdo nemůže být úplně jistý, že právě on nespadá do 3 % lidí, pro které může být sázení a hraní za určitých okolností rizikové. Pokud někoho začnou znepokojovat jeho návyky, kdy například hraní věnuje příliš mnoho času, utrácí za něj příliš mnoho peněz apod., měl by se se svojí obavou co nedříve svěřit a vyhledat odbornou pomoc.

V Česku dnes existuje celá řada subjektů a institucí, které se poradenství a pomoci v oblasti rizikového hraním věnují. Lze se na ně obracet zcela anonymně, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu a sociálních sítí. To platí jako pro samotné hráče, tak i pro jejich přátele či příbuzné.

Mezi nejznámější organizace tohoto typu patří třeba spolek Stop závislosti, Prevent99, sdružení pacientů RECOVERY, centrum Sananin, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo skupina Anonymní Gambleři Česko.

Institut pro regulaci hazardu (IPRH), jehož členem je i Fortuna, v rámci projektu zodpovědného hraní sestavil takzvanou mapu pomoci, která nabízí desítky kontaktních míst napříč celou republikou, kam se mohou zájemci kdykoliv obracet. Ve spolupráci s organizací Podané ruce pak IPRH provozuje linku pomoci (+420 777 477 877), která je dostupná sedm dní v týdnu od 8.00 do 16.30. Veškeré aktivity IPRH jsou pak koncentrovány na stránkách www.zodpovednehrani.cz.

(pk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy