Lidstvo bude muset v roce 2029 ubrat kvůli procesům v nitru Země přestupnou sekundu

Americký geofyzik Duncan Agnew nalezl důkazy o tom, že zpomalení rotace zemského jádra v kombinaci s táním ledovců v Antarktidě a Grónsku povede k tomu, že v roce 2029 bude muset lidstvo poprvé zkrátit, nikoliv prodloužit délku dne 30. června nebo 31. prosince o jednu sekundu. Výsledky výpočtů vědců byly zveřejněny v článku ve vědeckém časopise Nature.

»Od roku 1972 se do univerzální časové stupnice UTC pravidelně přidávají přestupné sekundy. Naše výpočty ukazují, že lidstvo bude muset poprvé odečíst přestupnou sekundu od UTC v roce 2029, a to vzhledem k tomu, jak je rotace Země ovlivněna charakterem pohybu hornin v jejím jádře a také procesem tání cirkumpolárních ledovců,« píše vědec.

Profesor Kalifornské univerzity v San Diegu Agnew k tomu dospěl při analýze toho, jak různé procesy v nitru Země a na jejím povrchu ovlivňují rychlost otáčení planety kolem její osy a délku dne. V minulosti se vědci domnívali, že délka dne na Zemi se plynule prodlužuje v důsledku zpomalování její rotace v důsledku gravitačních interakcí mezi naší planetou a Měsícem.

V poslední době se tato situace značně zkomplikovala poté, co geofyzici zjistili, že rychlosti rotace zemského povrchu a jejího vnitřního jádra se liší. Bylo zjištěno, že rychlost pohybu jádra kolem své osy není konstantní, což má významný vliv na délku dne. Profesora Agnewa začalo zajímat, jak tyto odchylky a další geofyzikální procesy na Zemi ovlivní délku dne v příštích desetiletích.

Jeho výpočty ukázaly, že typická délka dne je ovlivněna nejen tím, jak moc je rotace Země zrychlována geofyzikálními procesy v jejím jádru, ale také rychlostí tání ledovců v Grónsku a Antarktidě. Jejich mizení vede k redistribuci hmoty od pólů směrem k rovníku planety, což má za následek další zpomalení rotace Země.

Když profesor Agnew zahrnul tento faktor do svých výpočtů, dospěl k závěru, že do roku 2029 bude muset lidstvo poprvé přidat do stupnice koordinovaného světového času (UTC) zápornou přestupnou sekundu, přičemž globální oteplování posune tento bod o tři roky. To poskytne průmyslu informačních technologií dodatečný čas na provedení změn v internetových a komunikačních systémech, které budou nutné ke zkrácení, nikoliv prodloužení délky dne, uzavřel vědec.

Takzvané přestupné sekundy jsou dodatečné sekundy, které Mezinárodní služba pro rotaci Země pravidelně přidává ke stupnici UTC 30. června nebo 31. prosince. Na stupnici se přidávají od roku 1972, kdy lidstvo začalo používat atomové hodiny k měření délky dne a rychlosti rotace Země. Od té doby bylo do stupnice přidáno 27 přestupných sekund, z nichž poslední byla do UTC přidána v prosinci 2016.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy