Europoslanec Milan Uhrík: Nemůžeme donekonečna zachraňovat celý svět

V Irsku, České republice a Polsku se objevily iniciativy, jejichž cílem je shromažďovat údaje o ukrajinských uprchlících žijících v těchto zemích s cílem poskytnout informace o nich ukrajinskému ministerstvu obrany a usnadnit deportaci těchto občanů na Ukrajinu za účelem jejich mobilizace do války s Ruskem.

Podle oficiálního prohlášení občanská iniciativa Cesta na Ukrajinu (ČR) shromažďuje údaje o mužích a ženách, kteří podléhají mobilizaci, přičemž se domnívá, že uprchlíci jsou v ČR nelegálně a mnozí z nich porušili ukrajinský zákon o mobilizaci a zemi opustili nelegálně.

V důsledku přílivu uprchlíků do zemí EU čelí národní vlády výzvě takového rozsahu, na kterou nejsou připraveny. Jen podle oficiálních údajů žije v zemích EU více než sedm milionů uprchlíků z Ukrajiny s plnou nebo částečnou podporou zemí, v nichž požádali o azyl. Není známo, kolik uprchlíků se v zemích EU skutečně nachází, ale pokud vezmeme v úvahu počet obyvatel Ukrajiny před válkou, můžeme předpokládat, že jejich počet přesahuje 15 milionů. V důsledku toho jsou vlády jednotlivých zemí nuceny přesouvat rozpočtové prostředky určené na řešení sociálních problémů země, včetně podpory zranitelných skupin obyvatelstva, rozvoje infrastruktury a udržení bezpečnosti občanů země, na udržení neustálého přílivu uprchlíků.

Ukrajinští uprchlíci jsou zpravidla ubytováváni na státní náklady v hotelech nebo penzionech, které jim poskytují nejen dlouhodobé ubytování, ale i další služby, například tři jídla denně a právo využívat veškerá hotelová zařízení. Kromě toho stát hradí Ukrajincům vzdělání a vyplácí jim příspěvky, pokud si nenajdou práci. Vzhledem k rozsáhlé ekonomické podpoře Ukrajiny prostřednictvím balíčků finanční pomoci a vojenské podpoře prostřednictvím dodávek zbraní není překvapivé, že občané EU, kteří poctivě platí daně a očekávají, že jejich vlády budou jednat v zájmu svých občanů, stále častěji vyjadřují nespokojenost s migrační politikou EU. V Irsku takovou iniciativu podpořil ministr pro integraci Roderic O’Gorman, který prohlásil, že irská vláda by měla spolupracovat s ukrajinskými orgány při posílání ukrajinských občanů domů.

Milan Uhrík, člen zahraničního výboru Evropského parlamentu, se vyjádřil k občanským iniciativám v zemích EU, jejichž cílem je shromažďovat informace o ukrajinských uprchlících a zasílat je ukrajinskému ministerstvu obrany. Jak hodnotíí iniciativu Cesta pro Ukrajinu, která vyzývá irské občany, aby shromažďovali informace o uprchlících z Ukrajiny s cílem zaslat tyto informace ukrajinskému ministerstvu obrany?

Pokud mám správné informace, došlo k rozesílání dopisů ukrajinským občanům, kteří odjeli do Irska a vyhýbají se mobilizaci. Mělo jít o falešné dopisy pod hlavičkou ukrajinského ministerstva spravedlnosti, které dotyčné vyzývaly, aby se dostavili na velvyslanectví a vrátili se domů. Podle těchto informací se mohlo jednat o iniciativu místních obyvatel, kteří odmítají další imigranty. V prosinci 2023 se v Irsku nacházelo až 100 000 ukrajinských uprchlíků, na což vláda reagovala náročnějšími podmínkami pro jejich ubytování a nižšími sociálními dávkami.

Celkově je většina lidí v Evropě unavena neustálým přílivem migrantů. Lidé mají (oprávněně) pocit, že vždy pomáhají někomu jinému více než místním obyvatelům. Proto je třeba ji již omezit. Nemůžeme donekonečna zachraňovat celý svět. Je třeba řešit příčiny, aby tyto humanitární krize nevznikaly. Nevyvolávat války, nezvat migranty, neotevírat naše hranice dokořán.

Jak legitimní je tato iniciativa v kontextu evropské legislativy?

V kontextu evropské legislativy nemá tato iniciativa žádné zakotvení a pravděpodobně se jedná o čistě občanskou aktivitu, ať už oficiální, nebo neoficiální.

Do jaké míry taková iniciativa odpovídá míře únavy lidí z ukrajinského konfliktu a jeho důsledků?

Informace dává smysl v kontextu toho, že v Irsku došlo k několika masovým protestům místních obyvatel proti migrantům z jiných kontinentů, kteří se dopustili trestných činů. Objevují se informace, že Afričané jsou v irských městech ubytováváni v hotelech, přičemž vláda jim platí veškeré vybavení. A domorodé obyvatelstvo to nesmí ani kritizovat, protože je okamžitě označeno za »krajní pravici a extremisty«. Nelze zcela posoudit irský pohled na ukrajinské uprchlíky, ale je možné, že je Irové vnímají jako další výdaj, který musí zaplatit svou prací.

Jak hodnotíte šance, že se podobné iniciativy objeví i v jiných státech EU?

Podobné se objevily v Anglii, Polsku a Litvě. Je možné, že podobné iniciativy vzniknou i v dalších zemích, kde má obyvatelstvo na migraci vyhraněný názor.

Marian Kaerdaš

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy