Čína zahajuje »dvojí zasedání« s odhodláním upevnit hospodářské oživení

V pondělí začalo v Číně každoroční »dvojí zasedání«, velmi očekávaná událost v politickém kalendáři země, a to zahájením druhého zasedání 14. celostátního výboru Čínské lidové politické poradní konference (CPPCC).

Vzhledem k tomu, že se druhá největší ekonomika světa snaží upevnit dynamiku hospodářského oživení v rámci své snahy o modernizaci, mají tato zasedání pro Čínu i další země obrovský význam.

Ve slavnostní, ale inspirativní atmosféře přivítal Velký sál lidu v centru Pekingu v pondělí odpoledne více než 2000 členů Národního výboru CPPCC, nejvyššího politického poradního orgánu, z různých oblastí společnosti.

Si Ťin-pching a další čínští představitelé zaujali svá místa na pódiu, přičemž blahopřáli k zahájení akce.

Předseda Národního výboru CPPCC Wang Chu-ning ve svém projevu přednesl zprávu o práci a uvedl, že v roce 2024 se CPPCC zaměří na pokrok v modernizaci Číny, bude aktivně předkládat návrhy a podporovat široký konsenzus.

Cílem CPPCC je spojit moudrost a sílu, aby země dosáhla cílů hospodářského a sociálního rozvoje na celý rok, uvedl Wang.

Členové 14. národního výboru Čínské lidové politické poradní konference (CPPCC) vedou rozhovor před zahájením druhého zasedání 14. národního výboru CPPCC ve Velkém sále lidu v Pekingu, hlavním městě Číny, 4. března 2024. FOTO – Xinhua/Wang Jianhua

Významná politická událost

»Dvojí zasedání« se vztahuje na výroční zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (NPC), nejvyššího čínského zákonodárného orgánu, a Národního výboru CPPCC. Zahájení zasedání NPC je naplánováno na úterý.

Zasedání, která se konají téměř současně v Pekingu, budou nejen určovat národní agendu pro tento rok, ale budou mít také dalekosáhlé důsledky, které přitáhnou pozornost celého světa.

NPC má v Číně nejvyšší státní moc. Významným bodem programu zasedání NPC je projednávání zprávy o práci vlády, která vyzdvihuje minulé úspěchy a stanovuje rozvojové cíle pro letošní rok a další období.

Během nadcházejícího zasedání se poslanci NPC budou zabývat návrhem plánu rozvoje a rozpočty na letošní rok. Kromě toho se očekává, že zákonodárci projednají návrh revize organického zákona Státní rady, a to kromě přezkoumání zpráv o práci Stálého výboru NPC, Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury.

Na pondělním zasedání si političtí poradci vyslechli zprávu o nakládání se svými návrhy od předchozího zasedání. Z údajů vyplývá, že od zasedání v roce 2023 bylo podáno celkem 5621 návrhů a ze 4791 podaných návrhů bylo vyřízeno 99,9 %.

Očekává se také, že se zasedání NPC zúčastní jako účastníci bez hlasovacího práva a zapojí se do diskuse o důležitých dokumentech, včetně zprávy o práci vlády.

Čínští zákonodárci a političtí poradci hrají především klíčovou roli při přispívání k rozvoji země tím, že předkládají návrhy a podněty, které příslušné orgány pečlivě zvažují. Podle vládních údajů se v roce 2023 oddělení spadající pod Státní radu zabývala 12 480 návrhy a podněty předloženými poslanci NPC a členy Národního výboru CPPCC.

Významný rok

Letošní »dvojí zasedání« má zvláštní význam, protože v roce 2024 uplyne 75 let od založení Čínské lidové republiky a je to klíčový rok pro dosažení cílů a úkolů stanovených ve 14. pětiletém plánu (2021-2025).

Čínská ekonomika se v roce 2023 odrazila ode dna a prokázala solidní pokrok v kvalitním rozvoji. Hrubý domácí produkt vzrostl o 5,2 %, čímž překonal původní cíl kolem 5 %. Země je i nadále důležitým motorem globálního rozvoje a na světovém hospodářském růstu se podílí přibližně 30 procenty.

Při pohledu do budoucna čínské vedení zdůraznilo, že je důležité usilovat o pokrok při zachování stability a věrně uplatňovat novou filozofii rozvoje ve všech oblastech. Konsolidace a posílení dynamiky hospodářského oživení je nesmírně důležitá.

Přestože při další podpoře hospodářského oživení Číny přetrvávají problémy a obtíže, celkový trend oživení a dlouhodobého zlepšování zůstává nezměněn. Očekává se, že »dvojí zasedání« podpoří konsensus a posílí důvěru v tomto ohledu.

Na snímku pořízeném 28. února 2024 jsou vidět mechanické paže pracující v inteligentní dílně ve Wu-si ve východočínské provincii Ťiang-su. FOTO – Xinhua/Ji Chunpeng

Vysoce kvalitní rozvoj

S napětím se očekává, jak se »dvojí zasedání« zaměří na podporu vysoce kvalitního rozvoje, který je považován za klíčový předpoklad čínské modernizace. Poslanci NPC a členové Národního výboru CPPCC jsou dychtiví přispět návrhy a podněty k »novým výrobním prostředkům«, což je termín zdůrazněný v ekonomickém pracovním rozvržení ústředních a místních orgánů.

Podle názoru Jüana Jü-jü, poslance NPC a předsedy společnosti Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. se sídlem v Kuang-čou, se tento pojem týká pokročilých výrobních sil poháněných inovacemi. Klíčový důraz spočívá v podpoře soběstačnosti na vysoké úrovni a posilování schopností v oblasti vědy a techniky.

Letošní rok má význam také z hlediska komplexního prohlubování reforem, přičemž hlavním úkolem je formulování plánů pro komplexnější reformy. Toto klíčové poselství vyplynulo z únorového zasedání Ústřední komise pro komplexní prohloubení reforem.

Zákonodárci a političtí poradci zdůraznili, že je třeba nadále upřednostňovat reformní opatření, která rozšiřují domácí poptávku, optimalizují ekonomické struktury, posilují důvěru, zajišťují živobytí lidí a předcházejí rizikům a odstraňují je.

Čang Ťün-kchuo, poradce pro národní politiku a bývalý náměstek ředitele Výzkumného centra pro rozvoj při Státní radě, zdůraznil, že je třeba účinně využívat roli vlády a zároveň zajistit rozhodující úlohu trhu.

Kao C‘-čcheng, poslanec NPC a předseda celočínské asociace právníků, zdůraznil význam soukromých podniků jako zásadních hybných sil kvalitního rozvoje Číny a aktivních přispěvatelů k prohlubování reforem. Navrhl zavedení nových předpisů na podporu rozvoje soukromé ekonomiky, čímž by se zvýšila důvěra a vitalita trhu.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy