Čínské ministerstvo obchodu zdůrazňuje roli kulatého stolu pro podniky se zahraničním kapitálem

Čínské ministerstvo obchodu v úterý uvedlo, že resort bude i v letošním roce plně využívat systém setkávání u kulatého stolu pro podniky se zahraničním kapitálem, neboť od jeho zřízení v červenci 2023 bylo dosaženo dobrých výsledků.

Od zřízení systému kulatých stolů před více než půl rokem se účinně zlepšila komunikace mezi vládními úřady, podniky financovanými ze zahraničí a zahraničními obchodními sdruženími a byla zahájena řada cílených opatření k neustálému posilování smyslu pro získávání podniků se zahraničním kapitálem, uvedlo ministerstvo obchodu.

Od konce minulého měsíce ministerstvo uvedlo, že uspořádalo 16 kulatých stolů pro podniky se zahraničním kapitálem, včetně kulatých stolů pořádaných pro různé země, zejména pro podniky s kapitálem z Japonska, německé malé a střední podniky a belgické podniky. Dále se konaly kulaté stoly pro různá odvětví, například pro farmaceutické podniky, inkubační a inovační podniky a podniky vyrábějící spotřební zboží pro automobilový průmysl, a kulaté stoly na různá témata, například pro výklad jednotlivých směrnic, klíčové projekty se zahraničním financováním a sympozia o zahraničním obchodu.

Těchto setkání se zúčastnilo více než 400 podniků se zahraničním kapitálem a podnikatelských sdružení se zahraničním kapitálem, přičemž na setkáních bylo vyřešeno více než 300 problémů, na které bylo upozorněno.

Současně byl také zaveden systém setkávání u kulatých stolů na provinční úrovni, dosud se uskutečnilo více než 140 kulatých stolů, kterých se zúčastnilo více než 2 200 podniků se zahraničním kapitálem a zahraničních podnikatelských sdružení, přičemž se řešilo více než 900 otázek.

V září 2023 ministerstvo rovněž spustilo »online kulatý stůl pro podniky se zahraničním kapitálem«, který slouží ke shromažďování a řešení problémů a stížností.

V letošním roce bude ministerstvo pořádat takováto setkání jednou měsíčně a bude se zabývat tématy, jako je podpora dvoustranných a mnohostranných hospodářských a obchodních výměn, poskytování služeb k zajištění rozběhu klíčových projektů financovaných ze zahraničí, průběžná optimalizace podnikatelského prostředí a pomoc při realizaci hlavních regionálních strategií.

Ministerstvo uvedlo, že bude upřímně naslouchat názorům a návrhům podniků, posilovat propagaci a výklad směrnic a usilovat o řešení obtíží a překážek, aby vytvořilo lepší investiční prostředí pro zahraniční podniky v Číně.

V roce 2023 dosáhly skutečné přímé zahraniční investice v Číně 163,25 miliardy amerických dolarů a zůstaly tak na historicky nejvyšší úrovni, uvedlo ministerstvo obchodu.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy