Čínští a další odborníci spolu jednají o diplomacii vůči sousedním zemím

Čína nedávno uveřejnila dokument »Vyhlídky diplomatické politiky Číny vůči sousedním zemím v nové éře«. Je to poprvé, co Čína komplexně vysvětlila svou diplomatickou politiku vůči sousedním zemím ve formě dokumentu. Jejím jádrem je trvat na mírovém sousedství, umožnit sousedním zemím mír, bezpečnost a bohatství, a hlavně ztělesnit koncept přátelství, upřímnosti, vzájemných výhod a inkluzivity.

Čína ve vztazích se sousedními zeměmi zastává vzájemný respekt a rovné zacházení. Za posledních 10 let se vzájemná politická důvěra mezi Čínou a sousedními zeměmi neustále posilovala. Čína prostřednictvím jednání vyřešila hraniční problémy s 12 pozemními sousedy, které zbyly z historie, a podepsala smlouvy o přátelství a spolupráci mezi sousedními zeměmi s 9 sousedními zeměmi. »Čína posilovala propojení rozvojových strategií se sousedními zeměmi a urychlovala formulování nových pětiletých nebo dokonce desetiletých akčních plánů rozvoje se stále víc sousedními zeměmi, což odráží kontinuitu a stabilitu čínské diplomatické politiky vůči sousedním zemím,« uvedla docentka na Univerzitě mezinárodní ekonomiky a obchodu Kao Lej.

Pod vedením konceptu přátelství, upřímnosti, vzájemných výhod a inkluzivity Čína aktivně přispěla svou moudrostí k podpoře politických řešení hlavních regionálních otázek, jako je otázka Korejského poloostrova, afghánská otázka, myanmarská otázka a další, a navrhla řešení hlavních otázek s čínskými rysy. Docent na Nankingské univerzitě Ma Po se domnívá, že to odráží kulturní podstatu čínského národa, který miluje mír a usiluje o mír. Podle jordánského odborníka na čínské otázky Samera Khaira Ahmeda se mnoho hlavních regionálních otázek v Asii vydalo na cestu politického řešení, »Asijské země si stále více uvědomují, že jedna druhé jsou společenstvím se sdílenou budoucností.«

Materiály od čínské vlády na pomoc při zemětřesení dorazily do Herátu v Afghánistánu.

Čína se aktivně podílí na procesu integrace. Dohoda o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP), na které se podílí Čína a dalších 14 zemí, vstoupila v platnost, což znamená zřízení největší zóny volného obchodu na světě. Čína je největším obchodním partnerem svých 18 sousedních zemí. »Čína se nesnaží o izolovanou modernizaci, ale těší se na spolupráci se všemi zeměmi, včetně sousedních zemí, na společném dosažení modernizace,« řekl prezident Čínského institutu mezinárodních studií Čchen Po. Výzkumník z filipínského think-tanku »Centrum pro výzkum integrovaného rozvoje« Austin Ong uvedl, že výstavba modernizace v čínském stylu přinese trvalé dividendy pro rozvoj a prosperitu sousedních zemí a bude dále podporovat mírové a přátelské sousedství mezi Čínou a její sousedními zeměmi.

První mezinárodní osobní vlak čínsko-laoské železnice odjíždí z nádraží ve Vientiane do čínského Kchun-mingu.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy