Globální Jih usiluje o multipolární svět se spravedlivou správou ekonomických záležitostí

Rozvojové státy globálního Jihu usilují o multipolární světový řád bez hegemonie USA a spravedlivou globální ekonomickou správu, v jejímž rámci by mohly dosáhnout udržitelného rozvoje prostřednictvím spravedlivého, pro obě strany výhodného partnerství, uvedl ekonomický expert v nedávném rozhovoru pro agenturu Xinhua.

»Ve spravedlivém globálním ekonomickém systému by všechny strany dávaly přednost společným zájmům, mírovému řešení konfliktů a spolupráci pro udržitelný rozvoj,« uvedl Diaa Helmy, generální tajemník Egyptsko-čínské obchodní komory se sídlem v Káhiře.

V posledních letech se zástupci rozvojových zemí a rozvíjejících se ekonomik účastnili různých významných setkání BRICS, Hnutí nezúčastněných zemí, Skupiny 77 a dalších fór, na nichž zazněly výzvy k jednotě, spolupráci, reformám a kooperaci za účelem vybudování mírového, spravedlivého a udržitelného světa.

»Tato setkání naznačují, že si rozvojové země uvědomují potřebu nového multipolárního světa,« řekl Helmy, který je rovněž členem ekonomického výboru egyptské Rady pro zahraniční věci, agentuře Xinhua.

»Rozvojové země a rozvíjející se ekonomiky si uvědomují důležitost diverzifikace hospodářských vztahů a spolupráce s klíčovými ekonomikami, jako je Čína,« dodal.

Odborník uvedl, že podle jeho názoru si většina rozvojových zemí, včetně Egypta, uvědomila, že mechanismy spolupráce, jako jsou BRICS a Iniciativa Pásmo a stezka (BRI), pomohou vytvořit budoucnost, v níž lze dosáhnout společných zájmů a oboustranně výhodných výsledků.

Helmy považuje nedávné rozšíření BRICS o další členy za jeden z ukazatelů, že svět směřuje k multipolárnímu globálnímu systému.

V loňském roce učinil BRICS historický krok k rozšíření a přizval Egypt a další rozvojové země k plnoprávnému členství, které vstoupilo v platnost na začátku letošního roku.

Transparenty 15. summitu BRICS na ulici v jihoafrickém Johannesburgu, 17. srpna 2023. FOTO – Xinhua/Chen Cheng

»Rozšíření BRICS odráží rostoucí globální povědomí o dominanci několika bohatých zemí ve světových záležitostech a potřebu reformovat globální systémy řízení, v nichž je globální Jih nedostatečně zastoupen,« uvedl Helmy.

Ekonomický expert zdůraznil, že rozšíření BRICS pomůže posílit hlas zemí globálního Jihu v mezinárodních politických a ekonomických záležitostech a podpoří větší globální ekonomickou rovnováhu a spravedlnost.

»To otevírá nové trhy pro hospodářskou spolupráci a obchodní výměnu mezi zeměmi BRICS,« zdůraznil Helmy a dodal, že tento krok posílí ekonomické partnerství mezi rozvojovými státy.

Helmy zdůraznil, že vstup do BRICS znamená pro Egypt otevírání »širokých ekonomických obzorů« a podporu ekonomického klimatu v zemi, které přiláká další zahraniční investice, zejména v oblasti digitalizace, zemědělství, životního prostředí a infrastruktury.

Poznamenal, že země globálního Jihu a rozvojové státy obecně považují Čínu za důvěryhodného a spolehlivého rozvojového partnera díky tomu, že se Čína nevměšuje do vnitřních záležitostí jiných zemí a že vyvíjí pozitivní rozvojové iniciativy, jako je BRI a Globální rozvojová iniciativa.

To podle egyptského ekonoma ujišťuje země spolupracující s Čínou, že tato obří asijská země usiluje o pozitivní spolupráci mezi všemi zeměmi s cílem dosáhnout společné budoucnosti.

»Rozvojové státy a rozvíjející se ekonomiky, včetně Egypta, si nyní více než kdy jindy uvědomují, že spolupráce s Čínou přináší velké ekonomické výhody,« uvedl Helmy.

Odborník uvedl, že se těší na to, že Čína bude hrát významnější roli při budování multipolárního světového řádu.

»Je čas spolupracovat na zavedení spravedlivého a férového globálního ekonomického řízení. V opačném případě se bude propast mezi bohatými a chudými zeměmi nadále prohlubovat, což není v zájmu lidstva,« uvedl Helmy.

Země musí spolupracovat na společném rozvoji, »neboť svět je na jedné lodi, se společným osudem a společnou budoucností,« řekl Helmy.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy