Když Filipíny popírají »gentlemanskou dohodu«, nemají žádnou důvěryhodnost

Filipínský ministr obrany Gilberto Teodoro 27. dubna prohlásil, že od nástupu současné filipínské vlády k moci v roce 2022 filipínské ministerstvo obrany neví o, ani nedosáhlo žádné vnitřní dohody s Čínou ve sporu o Jihočínské moře. Po filipínském prezidentovi Ferdinandu Marcosovi, poradci pro národní bezpečnost Eduardu Añovi a dalších je to další veřejné popření »gentlemanské dohody« Filipínami, kterou uzavřely Čína a Filipíny v otázce útesu Žen-aj.

Tváří v tvář morálce a faktům si Filipíny nemohou dovolit lhát. Jak k této »gentlemanské dohodě« došlo? Co bylo dohodnuto? Jakou roli sehrála? Malý přehled historie to objasní.

Útes Žen-aj je neobydlený ostrov v čínském souostroví Nan-ša. Článek 5 Deklarace o chování smluvních stran v Jihočínském moři podepsané Čínou a zeměmi ASEAN, včetně Filipín, jasně stanovuje, že neobydlené ostrovy a útesy v Jihočínském moři by měly být udržovány jako „neobydlené a bez zařízení“. 9. května 1999 se filipínská válečná loď „Sierra Madre“ nelegálně „vylodila“ na útesu Žen-aj. Poté, co Čína učinila slavnostní prohlášení, Filipíny při mnoha příležitostech slíbily, že odtáhnou válečnou loď, která nelegálně „sedí na pláži“ na útesu a prohlásily, že nebudou první zemí, která poruší Deklaraci o chování smluvních stran v Jihočínském moři. Uplynulo však 25 let a Filipínám se stále nepodařilo válečnou loď odtáhnout.

Během Duterteho administrativy na Filipínách, za účelem stabilizace a kontroly situace v Jihočínském moři, Čína a Filipíny dosáhly »gentlemanské dohody« v otázce útesu Žen-aj. Filipíny slíbily, že nebudou vozit stavební materiál na válečnou loď, která nelegálně »sedí na pláži« na útesu. Z hlediska humanitářství Čína učinila pro Filipíny dočasná zvláštní opatření pro přepravu nezbytných životních zásob pro válečnou loď.

»Gentlemanská dohoda« není tajnou dohodou a nemá nic společného s příslušnými stanovisky ohledně suverenity. Právě díky ní se Čína a Filipíny rozhodly odložit své spory, odstranit vnější zásahy a podporovat zlepšení bilaterálních vztahů. Filipíny také mohly věnovat svou omezenou energii ekonomickému rozvoji, například spuštění plánu infrastruktury.

Poté, co se současná filipínská vláda dostala k moci v červnu 2022, až do začátku února 2023, příslušná ministerstva a instituce Číny i Filipín tuto dohodu dodržovaly. Čína navíc opakovaně informovala a jednala s vysokými představiteli filipínské vlády o záležitostech souvisejících s »gentlemanskou dohodou«.

V roce 2023 Čína pozvala zvláštního vyslance pro čínské záležitosti filipínského prezidenta, aby přijel do Číny k diskusi o řízení a kontrole situace na útesu Žen-aj a dosáhl vnitřního porozumění. Začátkem tohoto roku vedla Čína opakovaná jednání s Filipínami prostřednictvím diplomatických kanálů a dosáhla »nového modelu« přepravy a doplňování zásob na útesu Žen-aj. Poté, co byla příslušná opatření jednou implementována, je však Filipíny bez jakéhokoli důvodu jednostranně opustily.

Je vidět, že je naprostá lež, když nejvyšší představitelé Filipín tvrdí, že nevěděli o »gentlemanské dohodě« uzavřené mezi předchozí vládou a Čínou. Takové plošné popření umožnilo vnějšímu světu jasně vidět dvě skutečnosti: za prvé, filipínská vláda je nečestná a svévolná, a za druhé, se chaos na Filipínách v oblasti politického a diplomatického rozhodování stal normou.

Proč tedy současná filipínská vláda porušuje svůj slib a často dodává stavební materiál na válečnou loď, která nelegálně »sedí na pláži« na útesu? Možným vysvětlením je, že stav této rozbité lodi již není optimistický, takže Filipíny nadále provokují Čínu a jsou tím »padouchem«, který porušuje své sliby. Dalším důvodem je to, že když Spojené státy považují Čínu za svého »největšího strategického konkurenta«, Filipíny se pokoušejí využít sílu Spojených států k dosažení trvalé okupace útesu Žen-aj. Za tímto účelem neváhají vystupovat jako pěšák pro Spojené státy, aby zasáhly do regionálních záležitostí.

Není to tak dávno, během návštěvy filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose ve Spojených státech, někteří filipínští demonstranti poukázali na to, že Filipíny byly Spojenými státy zataženy do takzvaného »prvního ostrovního řetězce«, což je geopolitická strategie Spojených států k potlačení Číny. Někteří analytici poukázali na to, že v zájmu ochrany svých zájmů v asijsko-pacifickém regionu přeměňují Spojené státy Filipíny v »novou kolonii« a manipulují s nimi, aby vyvolaly problémy v Jihočínském moři a zasahovaly do regionálních záležitostí, aby potlačily Čínu a udržely si globální hegemonii.

»V mezinárodních záležitostech, pokud nesedíte u stolu, jste na jídelním lístku« (řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken v projevu na 60. Mnichovské bezpečnostní konferenci) – Spojené státy vidí jen chladné zájmy.

Jakmile Spojené státy překročí krajní mez a rozmístí na Filipínách balistické rakety středního doletu, regionální napětí se dále zintenzivní. Popírání »gentlemanské dohody« mezi Čínou a Filipínami ze strany Filipín pouze promění Filipíny v hříšníka, který ignoruje historii, ztratil veškerou důvěryhodnost a narušuje regionální situaci. Správnou volbou pro Filipíny by mělo být respektování historie, dodržení svých slibů, zastavení provokací a návrat na cestu dialogu a vyjednávání.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy