Nechť světlo našeho železného přátelství svítí na Čínsko-srbskou spolupráci

Když přijde léto, všechno rozkvete. To je to, co činí léto obdobím naděje. Na pozvání prezidenta Aleksandara Vučiće uskutečním státní návštěvu Srbské republiky. Bude to moje druhá návštěva vaší země, země krásy a legend, ve funkci prezidenta Čínské lidové republiky. Sladké scenérie, které panovaly při mé poslední návštěvě před osmi lety, zůstávají stále živé v mé mysli. Úzká spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi v uplynulých osmi letech přinesla ovoce, uvedl čínský prezident Si Ťin-pching.

»Těším se na setkání s prezidentem Aleksandarem Vučićem a dalšími srbskými představiteli a přáteli, abychom obnovili naše přátelství, prozkoumali možnosti spolupráce a zdynamizovali vzájemné přátelství mezi Čínou a Srbskem. Mezi čínským a srbským národem vždy existovala spřízněnost, a to i přes velkou vzdálenost, která nás dělí. V průběh útrpné protifašistické války a při budování našich národů v minulém století navázaly čínský a srbský národ pevné přátelství, které se táhne v čase i prostoru. Uprostřed probíhajících proměn, které ve světě nemají za posledních sto let obdoby, zůstává naše vzájemná podpora stejně silná jako kdykoli předtím, naše spolupráce je užší a naše výměny a vzájemné učení podstatnější,« napsal prezident. Ať už se podle něj mezinárodní situace mění jakkoli, Čína a Srbsko zůstávají věrnými přáteli a dobrými partnery. »Naše železné přátelství se stále prohlubuje a je vzorem pro vzájemné vztahy mezi státy.«

»Naše dvě země se vždy vzájemně respektovaly a důvěřovaly si. S prezidentem Vučićem jsme na základě našich setkání, telefonátů a výměny dopisů navázali dobré pracovní vztahy. Naše dvě země také udržují časté výměny na všech úrovních a ve všech oblastech. Plně oceňujeme a respektujeme cesty rozvoje, které si naše země zvolily. Prosazujeme poctivost a spravedlnost, pevně se vzájemně podporujeme v otázkách, které se týkají našich hlavních zájmů a jsou pro nás zásadní. Udržujeme úzkou a hladkou koordinaci a spolupráci na dvoustranné i mnohostranné úrovni,« doplnil prezident.

»Vybudovali jsme neustále sílící komplexní strategické partnerství, které přináší hmatatelné výsledky. Naše dvě země zůstaly zavázány k vzájemnému prospěchu. Srbsko je prvním čínským partnerem pro volný obchod ve střední a východní Evropě. V loňském roce byla Čína pro Srbsko největším zdrojem zahraničních investic a druhým největším obchodním partnerem. Naše prosperující spolupráce v oblasti obchodních a hospodářských vztahů, průmyslového řetězce a rozvoje infrastruktury je velkým impulsem pro modernizaci našich zemí. V roce 2016 jsem navštívil Smederevosteel, závod společnosti HBIS Serbia, která se stala jednou ze tří největších exportních společností v Srbsku. Srbský med, červené víno, hovězí maso, jehněčí a další zemědělské produkty jsou mezi čínskými spotřebiteli velmi oblíbené. Naše dvě země si vždy vzájemně pomáhaly. Po vypuknutí epidemie covid-19 jsem dvakrát telefonicky hovořil s prezidentem Vučićem a dohodli jsme se na společné reakci na tuto epidemii,« připomněl Si.

Čína poskytla pomoc, upřednostnila poskytnutí více zásilek ochranného zdravotnického materiálu a vyslala do Srbska zdravotnické odborníky. Srbsko ze své strany poskytlo plnou podporu Číně při realizaci programu »Jarní výhonek« pro očkování čínských občanů žijících a pracujících v Srbsku. Nevládní organizace v Srbsku dobrovolně darovaly Číňanům masky a další potřeby. »Naše vzájemná podpora v náročných dobách svědčí o našem neocenitelném bratrském přátelství. Naše dvě země se vždy vzájemně učily. Oběma nám záleží na tom, abychom našim lidem zajistili lepší život a aby naše země byly silné a prosperující. Zavedli jsme mnoho programů pro výměnu zkušeností v oblasti správy věcí veřejných a posílili jsme výměny mezi našimi politickými stranami. Naše národy k sobě chovají vřelý vztah, o čemž svědčí intenzivní kulturní, sportovní, turistické a mezilidské výměny.«

Nikola Jokić, srbská basketbalová superstar, osobně povzbuzoval hráče čínského basketbalu. Čína a Srbsko se dohodly na vzájemném bezvízovém styku pro držitele běžných pasů, což usnadňuje mezilidské výměny a dvoustrannou spolupráci. Čínský axiom říká: »Přátelé jsou ti, kteří jsou stejně smýšlející.« A Srbové by řekli: »Přátelé jsou největším bohatstvím v životě.«

Dlouhodobé přátelství a oboustranně výhodná spolupráce mezi Čínou a Srbskem nám jasně ukazuje, že silnější bilaterální vztahy mezi Čínou a Srbskem jsou pro nás velkým přínosem. »Vztahy odpovídají trendu historie a slouží nejlepším zájmům našich dvou národů,« uvedl Si.

Pomáhá také propagovat pokrok. Na nové cestě novým obdobím má čínsko-srbské komplexní strategické partnerství větší potenciál pro další růst. »Během své návštěvy budu spolupracovat se svými srbskými přáteli, abychom vyzdvihli to nejlepší z našeho železného přátelství a vyvinuli skutečné úsilí, abychom našim dvěma národům přinesli více výhod, podpořili světový mír a rozvoj a podpořili budování společenství se sdílenou budoucností,« upozornil prezident.

»Měli bychom být vždy dobrými přáteli a chovat se k sobě navzájem upřímně. Budeme prohlubovat a rozšiřovat naše komplexní strategické partnerství. Budeme si nadále projevovat porozumění, důvěru, podporu a pomoc. Budeme se i nadále vytrvale podporovat v otázkách, které se týkají našich hlavních zájmů a které jsou pro nás důležité. Čína respektuje a podporuje rozvojovou cestu, kterou si srbský lid z vlastní vůle zvolil. Podporujeme úsilí Srbska o zachování jeho svrchovanosti a územní celistvosti a stavíme se proti jakýmkoli pokusům jakýchkoli sil zasahovat do vnitřních záležitostí Srbska. Vždy bychom měli být dobrými partnery pro oboustranně výhodnou spolupráci.«

Čína usiluje o svou modernizaci ve všech ohledech prostřednictvím vysoce kvalitního rozvoje a rychleji postupuje k rozvoji nových kvalitních výrobních sil. Srbsko dosáhlo v posledních letech pozoruhodného hospodářského a sociálního rozvoje. »Naše dvě země by měly dále rozvíjet potenciál vzájemně výhodné spolupráce. Měli bychom naplnit střednědobý akční plán spolupráce v rámci projektu Pásmo a stezka a vybudovat další vlajkové projekty. Měli bychom rozšířit spolupráci v oblasti technologií v oblasti inovací, pokročilé výroby, zelené energie, digitální ekonomice, umělé inteligenci a dalších nových oblastech. Měli bychom sdílet rozvojové příležitosti a společně vytvářet lepší budoucnost. Měli bychom vždy hrát příkladnou roli při prosazování spravedlnosti a férovosti. Čína a Srbsko, jakožto neochvějní přátelé a obránci světového míru, zastávají podobné postoje k hlavním mezinárodním a regionálním otázkám,« uvedl čínský prezident.

Tváří v tvář proměnlivému a neklidnému světu bychom podle něj měli zintenzivnit koordinaci a spolupráci v rámci OSN a dalších mezinárodních organizací a prosazovat rovnoprávný a spořádaný multipolární svět a všeobecně prospěšnou a inkluzivní ekonomickou globalizaci. Měli bychom uplatňovat skutečný multilateralismus a usilovat o udržení světového míru a stability a ochranu mezinárodní spravedlnosti a práva.

»Vždy bychom měli posilovat srdečné spojení mezi našimi národy. Naše železné přátelství odolalo zkoušce krve a ohně a v novém období září ještě jasněji. Měli bychom podporovat mnohostrannou mezilidskou a kulturní výměnu a diverzifikovat spolupráci na nižší úrovni. Měli bychom dobře využít kombinovaného účinku ‚vzájemného osvobození od vízové povinnosti plus přímých letů‘, jakož i našich vzájemných kulturních vztahů kulturních center k podpoře spolupráce v oblasti vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu. Měli bychom vytvářet více příležitostí pro naši mládež, aby se čínsko-srbské přátelství přenášelo z generace na generaci,« dodal.

Před pětadvaceti lety NATO flagrantně bombardovalo čínské velvyslanectví v Jugoslávii a zabilo tři čínské novináře. »Na to bychom neměli nikdy zapomenout. Čínský lid si váží míru, ale nikdy nedopustíme, aby se taková tragická historie opakovala. Čínsko-srbské přátelství, ukované krví našich spoluobčanů, zůstane ve společné paměti čínského a srbského národa a bude nás inspirovat k tomu, abychom kráčeli vpřed s velkými kroky. Při ohlédnutí za cestou, kterou naše dvě země společně urazily, se zároveň těšíme na slibnou budoucnost, kterou máme před sebou. Nyní jsme dospěli k novému historickému milníku. My na čínské straně jsme připraveni pracovat ruku v ruce s našimi srbskými přáteli, aby se naše společné touhy a společný pokrok staly skutečností. Společně napíšeme novou kapitolu rozvoje a omlazení našich národů. Společně budeme vybudovat čínsko-srbské společenství se společnou budoucností v novém světě. Květy na jaře se promění v plody na podzim. Strom čínsko-srbského přátelství vyroste vysoký a pevný a přinese více plodů pro naše dva národy. To je to, co očekáváme a v co doufáme,« uzavřel Si.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy