Nové kvalitní výrobní síly mají zásadní význam pro čínskou ekonomiku

Během probíhajícího každoročního »dvojího zasedání«, které je významnou událostí v čínském politickém kalendáři, se mezi národními zákonodárci a politickými poradci objevilo slovní spojení »nové kvalitní výrobní síly«. Tento termín si získává pozornost v souvislosti s modernizací čínské ekonomiky.

Ve zprávě o práci vlády předložené v úterý při zahájení výročního zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců byl kladen výrazný důraz na urychlení rozvoje nových kvalitních výrobních sil v rámci úsilí o modernizaci čínského průmyslového systému. Tato strategie je považována za klíčovou pro udržení a posílení kvalitativního rozvoje Číny, a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti.

Rozvoj nových kvalitních výrobních sil v druhé největší ekonomice světa přichází v pravý čas pro řešení ekonomických výzev.

Nové kvalitní výrobní síly, které se vyznačují inovacemi, jsou v podstatě pokročilou výrobou. Tyto síly představují odklon od tradičních modelů hospodářského růstu a jsou v souladu s novou filozofií rozvoje Číny, která upřednostňuje inovace a udržitelnost. Zahrnují špičkové, efektivní a vysoce kvalitní produktivní metody.

Čína po letech rychlého růstu přechází na ekonomiku, která se vyznačuje vysoce kvalitním rozvojem a modernizací průmyslu.

Podporou nových kvalitních výrobních sil chce Čína transformovat tradiční průmysl, učinit jej vyspělejším, inteligentnějším a šetrnějším k životnímu prostředí. Tento přechod je nezbytný pro zvýšení produktivity, efektivity a globální konkurenceschopnosti.

Příkladem tohoto posunu je například snaha Číny o zavedení tzv. inteligentní těžby. Zaváděním pokročilých technologií v uhelném průmyslu chce Čína zvýšit bezpečnost a efektivitu výroby a zároveň snížit znečištění.

Dopad nových kvalitních výrobních sil na ekonomickou strukturu Číny je již zřejmý. Podle Národního statistického úřadu došlo k výraznému meziročnímu růstu v odvětvích, jako jsou vozidla na nové energie, výroba solárních článků a servisní roboti. Světové postavení Číny v investicích do výzkumu a vývoje a v ukazatelích inovací dále podtrhuje odhodlání země tyto nové výrobní formy využívat.

Při pohledu do budoucnosti se očekává, že tyto nové síly budou hnacím motorem růstu v nově vznikajících odvětvích. Rychlé zavádění technologií, jako je umělá inteligence a blockchain, tento trend dokládá. Vláda plánuje podpořit rozvoj budoucích odvětví, jako jsou kvantové technologie a přírodní vědy, a zároveň zřídit zóny určené pro tato špičková odvětví.

Nové kvalitní výrobní síly jsou připraveny stát se hlavní hnací silou čínské ekonomiky a hrát klíčovou roli ve snaze o naplnění vize Číny stát se velkou moderní socialistickou zemí.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy