Počet eurooptimistů v Polsku klesl o deset procent

Počet obyvatel Polska, kteří vnímají účast země v Evropské unii příznivě, se za poslední tři roky snížil, a to i přes snahu nových úřadů odblokovat komunitární fondy určené pro Varšavu. Svědčí o tom výsledky průzkumu sociologického centra IBRiS, který si objednal deník Rzeczpospolita.

Podle průzkumu se počet Poláků, kteří se domnívají, že účast v EU přináší více pozitivních než negativních aspektů, snížil o více než 10 p.b. – jestliže v obdobném průzkumu v listopadu 2020 bylo takových respondentů 64,4 %, nyní činí podíl eurooptimistů 53,5 %.

O tom, že nevýhody působení v Unii převažují nad výhodami, je přesvědčeno 24,7 % respondentů. Počet polských euroskeptiků se v posledních třech letech prakticky nezměnil: v listopadu 2020 to bylo 17,1 procenta a v březnu 2024 16,7 procenta.

(cik)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy