Pozor! Spojené státy, Velká Británie a Austrálie jsou o krok blíže k otevření »Pandořiny skříňky«

Vůdci Spojených států, Velké Británie a Austrálie 13. března oznámili plány na vybavení Austrálie jadernými ponorkami. Podle společného třístranného prohlášení prodají Spojené státy Austrálii po roce 2030 tři jaderné ponorky třídy »Virginia« a dvě další mohou následovat. Tyto tři země také plánují společně vyvinout nový typ jaderné ponorky založené na technologii Spojených států a Velké Británie. Představitelé australské armády uvedli, že celý plán by měl být dokončen v roce 2055 za cenu 245 miliard dolarů.

Několik dní předtím než Spojené státy, Velká Británie a Austrálie oznámily plány na spolupráci s jadernými ponorkami, se ve Vídni konalo březnové zasedání rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Na popud Číny agentura již posedmé v řadě formou mezivládních diskusí přezkoumala problematiku spolupráce v oblasti jaderných ponorek mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Austrálií, přičemž řada zemí vyjádřila proti této spolupráci rozhodný odpor.

Spojené státy, Velká Británie a Austrálie ignorují obavy všech stran a oznámily svůj plán spolupráce v oblasti jaderných ponorek, čímž podnikají jednostranná opatření proti mnohostrannému konsenzu a jdou stále dál po špatné a nebezpečné cestě. Pokud bude tento plán uveden do praxe, nevyhnutelně to podkope mír a stabilitu asijsko-pacifického regionu, ovlivní to mezinárodní systém nešíření jaderných zbraní a podnítí závody ve zbrojení. Je to jako otevřít »Pandořinu skříňku« s nekonečnými problémy.

Spojené státy, Velká Británie a Austrálie jsou signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), ale vydaly se opačným směrem a naplánovaly »učebnicový incident v oblasti šíření jaderných zbraní«. V září 2021 tyto tři země oznámily zřízení trilaterálního bezpečnostního partnerství (AUKUS). Stěžejním plánem je, že Spojené státy a Velká Británie pomohou Austrálii při stavbě jaderných ponorek. Podstatou tohoto plánu je, že Spojené státy a Spojené království jako státy vlastnící jaderné zbraně a signatáři NPT přenesou tuny vysoce obohaceného uranu vhodného pro zbraně do Austrálie, nejaderného státu, a existuje vážné riziko šíření jaderných zbraní. Spolupráce mezi těmito třemi zeměmi porušuje cíle a zásady NPT, statut Mezinárodní agentury pro atomovou energii a příslušná ustanovení Smlouvy o bezjaderné zóně v jižním Tichomoří, a je to tedy projekt »tří porušení«.

S cílem zakrýt »jaderné spiknutí« prováděly tyto tři země více než rok v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii mnoho krycích operací, včetně nátlaku na sekretariát agentury, aby přijal opatření na výjimku ze záruk, a pokoušely se zahrnout pozměňovací návrhy do příslušných usnesení agentury. Za takových okolností je bezohledné oznámení tří zemí o podrobnostech spolupráce s jadernými ponorkami zcela na opačné straně mezinárodního společenství. Slova »mezinárodní řád založený na pravidlech« a »provádění multilateralismu« se stala velkou ironií.

Soudě podle podrobností o spolupráci oznámených třemi stranami je nejen nutné prodat jaderné ponorky Austrálii, ale také spolupracovat na vývoji nových jaderných ponorek, a to nejen provádět spolupráci s jadernými ponorkami, ale také vyměňovat a sdílet informace a technologie. Kromě toho dohoda uvádí, že za účelem pomoci při výcviku australského personálu zvýší americké jaderné ponorky od roku 2023 své návštěvy v australských přístavech a americké a britské ponorky budou od roku 2027 střídavě nasazeny na námořní základně Stirling poblíž Perthu.

FOTO – CRI

Každý vidí jasně, co chce tento malý anglosaský kruh dělat v asijsko-pacifické oblasti. Chtějí si vytvořit strategickou vojenskou výhodu v asijsko-pacifickém regionu ve formě malé skupiny, která kopíruje rutinu NATO vyvolávat regionální konflikty a konfrontace. Země v regionu široce zpochybňují a staví se proti tomuto úzkému geopolitickému spiknutí. The Sydney Morning Herald nedávno uvedl, že země jihovýchodní Asie, jako jsou Indonésie a Malajsie, kritizovaly dohodu o spolupráci mezi USA, Velkou Británií a Austrálií, protože se obávají, že zintenzivní regionální závody ve zbrojení.

Na druhé straně Spojené státy, Velká Británie a Austrálie trvají na podpoře spolupráce v oblasti jaderných ponorek navzdory odporu mezinárodního společenství a mají také své vlastní ekonomické kalkulace. Na začátku Francie podepsala s Austrálií smlouvu na konvenční ponorky ve výši asi 66 miliard amerických dolarů, ale ta byla uchvácena Spojenými státy a Velkou Británií. Dnes se částka projektu navýšila na 245 miliard amerických dolarů, což je několikanásobné zvýšení. Ty americké a britské vojenské podniky, které sají krev po celém světě, využívají příležitosti znovu vydělat jmění. Pokud jde o Austrálii, australský premiér Anthony Albanese uvedl, že se očekává, že dohoda vytvoří v příštích 30 letech asi 20 tisíc přímých pracovních míst. Poslanci australské strany zelených se však domnívají, že to v příštích několika desetiletích ovlivní vládní fiskální prostor pro vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a další veřejné služby. Americký politolog Joseph Siracusa řekl v rozhovoru pro média, že jaderné ponorky zakoupené Austrálií za obrovské sumy peněz nepřinesou bezpečnostní záruky a stanou se pouze »okázale těžkopádnými«.

Bez ohledu na to, co mají Spojené státy, Velká Británie a Austrálie na mysli, spolupráce s jadernými ponorkami není v žádném případě jejich soukromou záležitostí, ale zahrnuje zájmy všech členských států MAAE a měla by být projednána a rozhodnuta všemi členskými státy prostřednictvím mezivládního procesu. Než všechny strany dosáhnou konsenzu, Spojené státy, Velká Británie a Austrálie by nikdy neměly spolupracovat v oblasti jaderných ponorek. Lidé v asijsko-pacifické oblasti nikdy nezapomenou na to, že právě proto, že setřásli stín studené války, se asijsko-pacifický region vyvinul v nejdynamičtější a nejrychleji rostoucí region světa. Tato situace je vzácná a zdejší lidé to nikdy nedovolí nikomu zničit.

(pr)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy