Home Zahraničí Přibližně třetina pitné vody ve Francii je kontaminována zakázaným pesticidem

Přibližně třetina pitné vody ve Francii je kontaminována zakázaným pesticidem

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Francouzská Národní agentura pro sanitární bezpečnost (ANSES) zjistila výrazné překročení koncentrace rozkladných produktů pesticidu zakázaného v EU téměř ve všech vodních nádržích v zemi a ve třetině vzorků pitné vody, informoval deník Le Monde.

Jedná se o chlorothalonil, pesticid používaný v zemi od roku 1970 a zakázaný v EU v roce 2019. Látka je považována za potenciální karcinogen pro člověka a představuje riziko pro vodní organismy. Důvodem rozsáhlé kontroly ve Francii byla studie provedená ve Švýcarsku, kde byly stopy pesticidu nalezeny i ve vrtech minerálních vod v roce 2020.

Poté, co francouzští vědci našli rozkladný produkt s kódovým označením R471811 v povrchových a podzemních vodních nádržích, zjistili, že moderní filtrační technologie se ho ani po přečištění nedokážou zcela zbavit. Výsledkem bylo, že 34 % vzorků vodovodní vody odebraných z francouzských domácností vykazovalo zvýšené koncentrace R471811.

ANSES ve své zprávě potvrzuje, že postiženy jsou velké, hustě osídlené oblasti, včetně Paříže a jejích předměstí. Vodárenský syndikát Ile-de-France, který obsluhuje 4 miliony uživatelů, potvrzuje, že více než 3 miliony z nich odebírají vodu, která obsahuje čtyřikrát až pětkrát více R471811, než je regulační limit 0,1 µg na litr.

Francouzské generální ředitelství pro zdraví ujistilo, že »program kontroly zdraví regionálních zdravotnických agentur bude zahrnovat chlorothalonil a jeho metabolity od roku 2023«. Podle deníku Le Monde byl úřad premiérky Elisabeth Bornové o situaci informován 26. března, tedy čtyři dny před tím, než prezident republiky Emmanuel Macron představil svůj vodohospodářský plán. V něm však není zmínka o znečištění vody metabolity pesticidů, zdůrazňuje list.

Zároveň deník přiznává, že účinky expozice pesticidům na lidský organismus jsou v současné době málo známé. »Samotný fakt překročení koncentrace a nesplnění kritérií kvality nemusí nutně znamenat, že existuje zdravotní riziko,« uvedl Regis Thain, vedoucí oddělení vodního cyklu Národní federace koncesí a kolektivů surovin. »Nemáme k dispozici žádné dlouhodobé studie zdravotních dopadů R471811 a přijetí preventivních opatření je oprávněné. Vzhledem k potenciálně obrovským investicím do čisticích systémů by však vodárenský průmysl přesto rád věděl, zda tato molekula skutečně představuje problém.«

(TASS)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here