Si prohlásil, že neexistuje nic takového jako »nadměrná výrobní kapacita Číny«

Čínský prezident Si Ťin-pching v pondělí prohlásil, že »problém nadměrné čínské výrobní kapacity« neexistuje, ať už se na něj díváme z hlediska komparativních výhod nebo poptávky na světovém trhu.

Si to uvedl na třístranném setkání Číny, Francie a EU s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Elysejském paláci.

Čína vždy nahlíží na své vztahy s EU ze strategické a dlouhodobé perspektivy a považuje Evropu za důležitý rozměr své diplomacie velkých zemí v čínském duchu a za důležitého partnera na cestě k modernizaci Číny, uvedl Si.

Doufáme, že vztahy mezi Čínou a Francií a Čínou a EU se vzájemně posílí a budou společně vzkvétat, uvedl Si.

Vzhledem k tomu, že svět vstupuje do nového období turbulencí a transformace, měly by se Čína a EU jako dvě významné síly i nadále vnímat jako partneři, pokračovat v dialogu a spolupráci, prohlubovat strategickou komunikaci, posilovat strategickou vzájemnou důvěru, budovat strategický konsenzus, provádět strategickou koordinaci, pracovat na stabilním a zdravém růstu vztahů mezi Čínou a EU a nadále přispívat k míru a rozvoji ve světě, uvedl Si.

Vztahy mezi Čínou a EU mají silnou vnitřní hnací sílu a jasné vyhlídky na rozvoj a tyto vztahy nejsou zaměřeny na žádnou třetí stranu, ani by neměly být závislé na žádné třetí straně nebo jí být diktovány, uvedl Si.

Si vyjádřil naději, že instituce EU si vytvoří správné vnímání Číny a přijmou pozitivní politiku vůči Číně.

Obě strany by měly vzájemně respektovat své základní zájmy a hlavní zájmy, chránit politické základy svých vazeb a dodržovat základní normy, jimiž se řídí mezinárodní vztahy, uvedl Si.

Čína a EU by se měly dobře připravit na nové kolo jednání na nejvyšší úrovni mezi Čínou a EU a na dialogy na vysoké úrovni ve strategické, hospodářské a obchodní, ekologické a digitální oblasti a měly by podporovat partnerství v oblasti průmyslových a dodavatelských řetězců, které se vyznačuje stabilitou a vzájemnou důvěrou, uvedl Si.

Je důležité dobře uplatňovat čínskou politiku osvobození od vízové povinnosti pro evropské země a příslušná opatření k usnadnění cestování zahraničních návštěvníků a podporovat mezilidské výměny a výměny na nižší než národní úrovni, jakož i spolupráci v oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu, a to ve snaze zvýšit podporu veřejnosti a veřejné mínění pro rozvíjející se vztahy mezi Čínou a EU, dodal Si.

Čínský průmysl zaměřený na nové zdroje energie dosáhl skutečného pokroku v otevřené hospodářské soutěži a představuje vyspělou výrobní kapacitu, poznamenal Si a dodal, že nejenže zvyšuje celosvětové dodávky a zmírňuje tlak globální inflace, ale také významně přispívá k celosvětové reakci na změnu klimatu a k ekologickému přechodu.

Spolupráce mezi Čínou a EU se v podstatě doplňuje a je vzájemně prospěšná a obě strany mají rozsáhlé společné zájmy a široký prostor pro spolupráci v oblasti zelené a digitální transformace, uvedl Si.

Si vyzval obě strany, aby řádně řešily hospodářské a obchodní třenice prostřednictvím dialogu a konzultací a aby se vzájemně vypořádaly se svými odůvodněnými obavami.

Macron poznamenal, že letos si připomínáme 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Francií a Čínou a že spolupráce mezi oběma stranami přinesla mnoho důležitých výsledků.

Macron vyjádřil radost nad tím, že se během třetí státní návštěvy prezidenta Si ve Francii uskutečnilo třístranné setkání vedoucích představitelů Francie, Číny a EU, a uvedl, že jde jednak o pokračování předchozích třístranných setkání Francie, Číny a EU, jednak o to, co je naléhavě zapotřebí k řešení různých mezinárodních výzev.

Poznamenal také, že dnešní svět čelí velkým výzvám a že mezinárodní situace se nachází v kritickém bodě zlomu, a uvedl, že nyní více než kdy jindy musí Francie a EU posílit spolupráci s Čínou, neboť ta se dotýká budoucnosti Evropy.

Francie doufá v posílení dialogu a spolupráce s Čínou a v posílení vzájemné důvěry a přátelství mezi Francií a Čínou a také mezi EU a Čínou, uvedl.

EU odmítá logiku oddělování, vítá investice a spolupráci čínských společností v Evropě a doufá v posílení spolupráce s Čínou a ve společnou ochranu bezpečnosti a stability hodnotových a dodavatelských řetězců v Evropě, uvedl.

Francie chce s Čínou úzce spolupracovat na řešení globálních výzev, jako je změna klimatu a mořská biologická rozmanitost, uvedl Macron.

Von der Leyenová poznamenala, že EU a Čína mají pevné vztahy a příští rok si připomenou 50. výročí vzájemných vztahů.

Vzhledem k významu Číny v globálních záležitostech je důležité, aby EU udržovala s Čínou dobré vztahy, což rozhodne o tom, zda se podaří lépe řešit globální výzvy, jako je změna klimatu a ukrajinská krize, uvedla.

EU si přeje spolupracovat s Čínou v duchu vzájemného respektu, hledat společnou řeč navzdory rozdílům, posilovat vzájemnou důvěru, vyhýbat se nedorozuměním, společně prosazovat mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a podporovat světový mír, bezpečnost a prosperitu, uvedla.

EU oceňuje úsilí Číny a pokrok dosažený v oblasti ekologického přechodu a rozvoje, uznává legitimní právo Číny na rozvoj a přeje si pokračovat v upřímném dialogu s Čínou a posilovat vzájemnou spolupráci, dodala.

Pokud jde o ukrajinskou krizi, Si zdůraznil, že Čína, Francie i EU si přejí brzké příměří a návrat míru v Evropě a podporují politické řešení krize.

Si vyzval všechny tři strany, aby se společně postavily proti rozšiřování a eskalaci bojů, vytvořily podmínky pro mírová jednání, zajistily mezinárodní energetickou a potravinovou bezpečnost a udržely stabilitu průmyslových a dodavatelských řetězců.

Čína ukrajinskou krizi nezpůsobila, ani není její stranou, uvedl a dodal, že Čína po celou dobu intenzivně pracuje na usnadnění mírových rozhovorů.

Poznamenal, že objektivní a spravedlivý postoj Číny a její konstruktivní role byly mezinárodním společenstvím široce uznány, a uvedl, že Čína je připravena zůstat v kontaktu s příslušnými stranami.

Pokud jde o palestinsko-izraelský konflikt, Si zdůraznil, že naléhavým úkolem je co nejrychleji realizovat komplexní příměří, že klíčovou prioritou je zajištění humanitární pomoci a že základním řešením je realizace dvoustátního řešení.

Čína podle něj podporuje plné členství Palestiny v OSN.

Si uvedl, že Čína a EU sdílejí v palestinsko-izraelské otázce mnoho důležitých konsenzů, a prohlásil, že Čína je připravena spolupracovat s EU na podpoře co nejrychlejšího uspořádání širší, autoritativní a efektivní mezinárodní mírové konference, která by stanovila časový plán a cestovní mapu pro dvoustátní řešení a podpořila komplexní, spravedlivé a trvalé řešení palestinské otázky v co nejkratší době.

Všichni tři vedoucí představitelé jsou toho názoru, že třístranné setkání zvýšilo vzájemné porozumění, vytvořilo konsensus pro spolupráci a vytyčilo způsoby řešení problémů. Vyjádřili ochotu nadále spolupracovat na podpoře zdravého a stabilního růstu vztahů mezi Čínou a EU.

Zasedání se zúčastnili také Cchaj Čchi a Wang I.

Čínský prezident Si Ťin-pching na třístranném setkání Čína-Francie-EU s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Elysejském paláci v Paříži 6. května 2024. FOTO – Xinhua/Li Xueren
Čínský prezident Si Ťin-pching si potřásá rukou s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Elysejském paláci v Paříži 6. května 2024. FOTO – Xinhua/Li Xueren
Čínský prezident Si Ťin-pching si potřásá rukou s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži 6. května 2024. FOTO – Xinhua/Li Xueren
Čínský prezident Si Ťin-pching si potřásá rukou s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži 6. května 2024. FOTO – Xinhua/Yin Bogu

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy