Si Ťin-pching na setkání Čína-Francie-EU vyzval ke správnému vnímání Číny

Čínský prezident Si Ťin-pching, francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v pondělí sešli na trojstranném jednání v Elysejském paláci v Paříži.

Si vyjádřil potěšení z opětovného setkání s Macronem a von der Leyenovou. Poznamenal, že Francie je první zastávkou jeho letošní zahraniční návštěvy a že trojstranné setkání umocňuje celoevropský význam této návštěvy.

Čína vždy přistupuje ke svým vztahům s Evropskou unií (EU) ze strategické a dlouhodobé perspektivy a považuje Evropu za důležitý rozměr své diplomacie velkých zemí s čínskými rysy a za důležitého partnera na cestě k čínské modernizaci, uvedl Si.

Doufáme, že vztahy mezi Čínou a Francií a Čínou a EU se budou vzájemně posilovat a společně vzkvétat, uvedl.

Vzhledem k tomu, že svět vstupuje do nového období turbulencí a transformace, měly by se Čína a EU jako dvě významné světové síly i nadále vnímat jako partneři, zůstat oddané dialogu a spolupráci, prohlubovat strategickou komunikaci, posilovat strategickou vzájemnou důvěru, budovat strategický konsenzus, provádět strategickou koordinaci, pracovat na stabilním a zdravém růstu vazeb mezi Čínou a EU a nadále nově přispívat ke světovému míru a rozvoji, řekl.

Vztahy mezi Čínou a EU nejsou zaměřeny na žádnou třetí stranu, ani by neměly být závislé na žádné třetí straně nebo jí diktovány, řekl a vyjádřil naději, že instituce EU si vytvoří správné vnímání Číny a přijmou pozitivní politiku vůči Číně.

Obě strany by měly vzájemně respektovat své základní zájmy a hlavní obavy, chránit politické základy svých vztahů a dodržovat základní normy mezinárodních vztahů, uvedl.

Obě strany by se měly dobře připravit na nové kolo summitu Čína-EU a na dialogy na vysoké úrovni ve strategické, hospodářské a obchodní, ekologické a digitální oblasti a měly by podporovat partnerství v oblasti průmyslových a dodavatelských řetězců, které se vyznačuje stabilitou a vzájemnou důvěrou, uvedl.

Je důležité dobře využívat čínskou politiku osvobození od vízové povinnosti pro evropské země a příslušná opatření k usnadnění cestování zahraničních návštěvníků a podporovat výměny mezi národy a na nižší než národní úrovni, jakož i spolupráci v oblasti vzdělávání a vědeckého výzkumu ve snaze posílit lidovou podporu a veřejné mínění pro rostoucí vztahy mezi Čínou a EU, uvedl Si.

Si poukázal na to, že čínský průmysl nové energie dosáhl skutečného pokroku v otevřené konkurenci a představuje vyspělou výrobní kapacitu. »Nejenže zvyšuje globální nabídku a zmírňuje tlak globální inflace, ale také významně přispívá ke globální reakci na změnu klimatu a k ekologickému přechodu. Takzvaný problém nadbytečných kapacit Číny neexistuje ani z hlediska komparativních výhod, ani z hlediska globální poptávky,« uvedl.

Spolupráce mezi Čínou a EU se v podstatě doplňuje a je vzájemně prospěšná a obě strany mají rozsáhlé společné zájmy a široký prostor pro spolupráci v oblasti zelené a digitální transformace, uvedl. Dodal, že je nezbytné řešit hospodářské a obchodní třenice prostřednictvím dialogu a konzultací a vyjít vstříc oprávněným zájmům druhé strany.

Macron během setkání poznamenal, že nyní více než kdy jindy musí Francie a EU posílit spolupráci s Čínou, neboť ta se dotýká budoucnosti Evropy.

Francie doufá v posílení dialogu a spolupráce s Čínou a v posílení vzájemné důvěry a přátelství mezi Francií a Čínou a také mezi EU a Čínou, uvedl.

»EU odmítá logiku oddělení a vítá investice a spolupráci čínských společností v Evropě. EU doufá, že zintenzivní spolupráci s Čínou a společně zajistí bezpečnost a stabilitu hodnotových a dodavatelských řetězců v Evropě. Francie chce s Čínou úzce spolupracovat na řešení globálních výzev, jako je změna klimatu a mořská biologická rozmanitost,« dodal.

Předsedkyně von der Leyenová poznamenala, že EU a Čína mají pevné vztahy a příští rok si připomenou 50. výročí vzájemných vztahů.

»Vzhledem k významu Číny ve světových záležitostech je důležité, aby EU udržovala s Čínou dobré vztahy. Od toho se bude odvíjet, zda se podaří lépe řešit globální výzvy, jako je změna klimatu a ukrajinská krize. EU si přeje spolupracovat s Čínou v duchu vzájemného respektu, hledat společnou řeč navzdory rozdílům, posilovat vzájemnou důvěru, vyhýbat se nedorozuměním, společně prosazovat mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a podporovat světový mír, bezpečnost a prosperitu,« uvedla.

Dodala, že EU oceňuje úsilí Číny a pokrok dosažený v oblasti ekologického přechodu a rozvoje, uznává legitimní právo Číny na rozvoj a přeje si pokračovat v upřímném dialogu s Čínou a posílit vzájemnou spolupráci.

Pokud jde o ukrajinskou krizi, Si zdůraznil, že Čína, Francie i EU si přejí brzké příměří a návrat míru v Evropě a podporují politické řešení krize. Uvedl, že všechny tři strany se musí společně postavit proti rozšiřování a eskalaci bojů, vytvořit podmínky pro mírová jednání, zajistit mezinárodní energetickou a potravinovou bezpečnost a udržet stabilitu průmyslových a dodavatelských řetězců.

»Čína ukrajinskou krizi nezpůsobila, ani není její stranou. Čína po celou dobu intenzivně usiluje o usnadnění mírových rozhovorů. Objektivní a spravedlivý postoj Číny a její konstruktivní role byly mezinárodním společenstvím široce uznány. Čína je připravena nadále komunikovat s příslušnými stranami,« dodal.

Pokud jde o palestinsko-izraelský konflikt, zdůraznil, že naléhavým úkolem je co nejrychleji realizovat komplexní příměří, klíčovou prioritou je zajištění humanitární pomoci a základním východiskem je realizace dvoustátního řešení.

»Čína podporuje plné členství Palestiny v OSN. Čína a EU mají v otázce Palestiny mnoho důležitých společných rysů. Čína je připravena spolupracovat s EU s cílem podpořit co nejrychlejší uspořádání širší, autoritativní a účinné mezinárodní mírové konference, která by stanovila časový plán a cestovní mapu pro dvoustátní řešení a podpořila komplexní, spravedlivé a trvalé řešení palestinské otázky v co nejkratší době,« uvedl.

Všichni tři vedoucí představitelé se domnívají, že třístranné setkání zvýšilo vzájemné porozumění, vytvořilo konsensus pro spolupráci a určilo způsoby řešení problémů. Vyjádřili připravenost nadále spolupracovat na podpoře zdravého a stabilního růstu vztahů mezi Čínou a EU.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy