Siova poselství na dvojím zasedání zdůrazňují vysoce kvalitní rozvoj Číny v klíčovém roce

Čínský prezident Si Ťin-pching na letošním dvojím zasedání, klíčové politické události, která končí dnes, objasnil celou řadu témat, která jsou zdrojem důvěry ve vysoce kvalitní rozvoj země.

Si, který je zároveň generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a předsedou Ústřední vojenské komise (ÚVK), se na této akci připojil k jednáním národních zákonodárců a účastnil se diskusí s národními politickými poradci, přičemž pronesl řadu poznámek k otázkám zahrnujícím novou kvalitu výrobních sil, ochranu životního prostředí, celkovou reformu a koordinovaný regionální rozvoj.

V tomto roce, který je klíčový pro naplnění cílů a úkolů stanovených ve 14. pětiletém plánu (2021-2025), Si zdůraznil, že je třeba usilovat o udržení a posílení pozitivní dynamiky hospodářského oživení a o posílení důvěry v rozvoj celé společnosti. Klíčová sdělení Si na zasedáních poskytla vhled do trajektorie druhé největší ekonomiky světa.

Nové kvalitní výrobní síly

Si zdůraznil rozvoj nových kvalitních výrobních sil v rámci urychleného úsilí země o podporu nových hnacích sil růstu a podporu vysoce kvalitního rozvoje.

Tento koncept, který Si poprvé předložil v roce 2023, byl zdůrazněn na klíčovém zasedání o ekonomické práci v prosinci loňského roku a letos se stal předmětem skupinového studijního zasedání vedení KS Číny.

S inovacemi, které hrají hlavní roli, znamenají nové kvalitní výrobní síly pokročilou produktivitu, která se oprošťuje od tradičního způsobu hospodářského růstu a cest rozvoje produktivity, vyznačuje se špičkovými technologiemi, vysokou efektivitou a kvalitou a je v souladu s novou filozofií rozvoje.

Si se připojil ke svým kolegům poslancům z delegace Ťiang-su na jednání 5. března a zdůraznil význam rozvoje nových kvalitních výrobních sil na základě místních podmínek.

»Rozvoj nových kvalitních výrobních sil neznamená zanedbávání nebo opouštění tradičních průmyslových odvětví,« řekl Si a poznamenal, že je třeba zabránit bezhlavému vrhání se do projektů a vytváření průmyslových bublin a vyhnout se přijetí pouze jednoho modelu rozvoje.

Si zdůraznil, že je třeba posílit základní výzkum a základní výzkum v aplikovaných vědách, dosáhnout průlomu v klíčových technologiích v klíčových oborech a podpořit nové hnací síly pro rozvoj nových kvalitních výrobních sil, když se 6. března účastnil zasedání společné skupiny za účasti národních politických poradců.

Automatizované řízené vozidlo pomáhá výrobní dílně při automatickém přesunu hotových výrobků ve městě Tung-jang ve východočínské provincii Če-ťiang, 12. ledna 2024. FOTO – CFP

Jako příklad uvedl úspěchy v dopravě: Čína je světovým lídrem ve výrobě a prodeji automobilů, vyniká v oblasti nových energetických vozidel, může se pochlubit nejdelší sítí rychlostních silnic a vedle vývoje velkých letadel úspěšně zavedla vysokorychlostní železnice a systémy městské železniční dopravy na mezinárodní úrovni.

Zdůraznil, že pro tyto úspěchy jsou důležití řemeslníci, a vyzval k posílení odborného vzdělávání, podpoře kultury pečlivého řemeslného zpracování a výchově generací mistrů v čele výroby.

»Mistři řemeslníci jsou páteří. Bez diamantu se s porcelánem nedá zacházet,« řekl Si.

Při účasti na plenárním zasedání delegace Lidové osvobozenecké armády a Lidových ozbrojených policejních sil 7. března uvedl, že snaha o urychlení rozvoje nových kvalitních výrobních sil poskytla vzácné příležitosti pro rozvoj strategických schopností v nově vznikajících oblastech.

Vyzval k tomu, aby se nové kvalitní výrobní síly a nové kvalitní bojové schopnosti mohly účinně integrovat a vzájemně posilovat.

Prohloubení celkové reformy

Reforma je v Číně v posledních letech klíčovým slovem. Na poradě 5. března Si zdůraznil nutnost plánování zásadních opatření k dalšímu prohloubení reforem na všech frontách, aby se tak neustále vléval silný impuls do úsilí o podporu kvalitního rozvoje a urychlení čínské modernizace.

Pro vybudování socialistického tržního hospodářství na vysoké úrovni je nezbytné urychlit zdokonalování základních systémů, o něž se tržní hospodářství opírá, jako jsou systémy ochrany vlastnických práv, přístupu na trh, spravedlivé hospodářské soutěže a sociálního úvěru, uvedl Si.

Pohled na oblast Čching-tao v pilotní zóně volného obchodu v Čching-tao ve východočínské provincii Šan-tung, 14. září 2023. FOTO – CFP

Zdůraznil, že je nezbytné zlepšit a zavést instituce a mechanismy pro neochvějnou konsolidaci a rozvoj veřejného sektoru a neochvějně povzbuzovat, podporovat a usměrňovat rozvoj neveřejného sektoru a usnadňovat růst soukromého sektoru a soukromých podniků.

Je třeba prohloubit reformu systémů zahrnujících vědu a techniku, vzdělávání a odborný personál a odstranit překážky bránící rozvoji nových kvalitních výrobních sil, uvedl Si a zdůraznil vytvoření podnikatelského prostředí světové úrovně, které je orientováno na trh, právo a internacionalizaci, aby se podpořily nové silné stránky otevřené ekonomiky vyšší úrovně.

Ochrana životního prostředí

»Ústřední výbor KS Číny vždy přikládá velký význam ochraně životního prostředí,« řekl Si 6. března národním politickým poradcům, včetně poradců ze sektoru životního prostředí a zdrojů.

Zdůraznil, že je třeba zajistit červené linie v rozvoji a ochraně územního prostoru a zlepšit systém řízení životního prostředí specifický pro daný region, aby se dále upevnily ekologické základy kvalitního rozvoje.

Podle zprávy o práci vlády si Čína stanovila cíl snížit v letošním roce spotřebu energie na jednotku HDP přibližně o 2,5 procenta.

Si uvedl, že je třeba usilovat o cílenou, vědecky podloženou a zákonnou kontrolu znečištění, podporovat ekologický a nízkouhlíkový přechod v hospodářském a sociálním rozvoji, posilovat ochranu, efektivní využívání a recyklaci zdrojů, hledat další způsoby, jak realizovat tržní hodnotu ekologických produktů, a usilovat o dosažení vrcholu emisí uhlíku a uhlíkové neutrality.

K plánu země na kontrolu nových znečišťujících látek v návaznosti na léčbu smogu a černých a špatně zapáchajících vodních ploch Si uvedl, že je třeba řešit jak nově objevené, tak přetrvávající problémy životního prostředí.

Pohled na vesnici Lung-jou-che ve městě Nan-tchung ve východočínské provincii Ťiang-su, 6. listopadu 2023. FOTO – CFP

Společná prosperita

Si považuje snahu o společnou prosperitu pro všechny za základní rys čínské modernizace.

Při jednání 5. března ho zaujal příběh vesnice Jung-lian ve východočínské provincii Ťiang-su, která je legendárním příkladem rozvoje městských podniků během čínské reformy a otevírání.

Tato vesnice, kdysi přílivová rovinatá oblast podél řeky Jang-c‘-ťiang, před 40 lety odvážně založila ocelářský podnik a stala se celostátně uznávanou prosperující obcí.

V loňském roce dosáhly celkové příjmy z průmyslu a zemědělství 161,6 miliardy jüanů (asi 22,77 miliardy dolarů) a kolektivní provozní příjmy 335 milionů jüanů, obyvatelé vesnice měli průměrný čistý příjem na obyvatele 73 000 jüanů.

Když Si naslouchal vyprávění národního zákonodárce z vesnice o těchto úspěších, pochválil vesnici jako průkopníka na cestě k revitalizaci venkova a společné prosperitě a vyzval vesničany, aby pokračovali ve svém úsilí o podporu společné prosperity.

Koordinovaný regionální rozvoj

Od 18. celostátního sjezdu KS Číny v roce 2012 byla realizována řada strategií koordinovaného regionálního rozvoje, včetně koordinovaného rozvoje regionu Peking-Tchien-ťin-Che-pej, integrovaného rozvoje delty řeky Jang-c‘-ťiang a integrace a koordinovaného rozvoje oblasti Velkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Makao. Hrají důležitou podpůrnou roli při podpoře nového paradigmatu rozvoje a prosazování vysoce kvalitního rozvoje.

Během jednání 5. března Si prohlásil, že je nezbytné, aby se Ťiang-su plně začlenil do hospodářského pásu Jang-c‘-ťiang a do strategie integrovaného rozvoje delty řeky Jang-c‘-ťiang a přispěl k jejímu rozvoji, a vyzval hlavní ekonomicky rozvinutou provincii, aby lépe využila své síly k podpoře rozvoje celého regionu a celé země.

(pr)

Související články

8 KOMENTÁŘŮ

 1. „Mistři řemeslníci jsou páteří. Bez diamantu se s porcelánem nedá zacházet.“ Tohle tesat do kamene! S ohledem na to, jak u nás v České republice umírají tradiční řemesla a nikomu z vlivných to nevadí. Řemeslo má zlaté dno, říká se. U nás platí spíše – řemeslo je na dně. A nikoli na zlatém…

 2. Myslel jsem si, že Číňané píší a mluví strojově a vyumělkovaně jak papaláši před rokem 989, ale tenhle článek i jiné výroky prezidenta Si mě utvrzují v opaku. Rád si opravuji názory na různé věci i lidi.

 3. Kdyby naše vláda byla co k čemu, využila by podané ruky Číny směrem k vzájemně výhodnému obchodu a hospodářskému růstu. My jsme se naopak přiklonili k USA a kupujeme od nich předražené stíhačky F-35. To je tah na straně války, kdežto Čína znamená mír.

 4. I tento text mě utvrdil v tom, že zařadit se po bok Číny je správný krok. Naše strana dlouhodobě podporuje vystoupení České republiky z Evropské unie a vstup do organizace BRICS. Dokonce jsme s tím u nás vyšli jako vůbec první politické uskupení. A za ten rok od té doby, co jsem to oznámil nejprve v tiskové zprávě a pak při debatě přímo na čínském velvyslanectví, mi každý krok, o kterém se v tomto směru dočítám, přesvědčuje o správnosti našeho postoje.

 5. Zde je jasně viditelné jak Čína postupuje v další dějinné etapě. V čem je rozdíl? V tom, že se soutředí na zcela konkrétní jednotlivosti které mají systematicky z efektivnit nejdříve základní principy ekonomických řešení v nové době multipolárního světa. Jako příklad se mi líbí co pronesl Xi Jinping na výše uvedeném setkání:
  „Xi Jinping a poznamenal, že je třeba zabránit bezhlavému vrhání se do projektů a vytváření průmyslových bublin a vyhnout se přijetí pouze jednoho modelu rozvoje.“ A to přesně je známka toho, že každá cesta má různé složitosti, kde je potřeba je adresně řešit a v návaznosti na všechny sféry. Takže jsme svědky procesů, které nás můžou inspirovat, poučit a mohou být konkrétním přínosem. Čína jednoduše je za etapou plánování a přešla do konkrétního řešení i těch nejsložitějších ukolů. Navíc, se značnou odborností na ekologickou stránku. Jen Evropa a Západ si myslí že je středem rozvoje a přitom jsme víc jak dvacet let za Čínou.

  Blaško Roman
  generální tajemník
  Komunistické strany
  Československa

 6. Za základ považuji myšlenku společné prosperity pro všechny. Čína nediktuje ostatním národům, jak se mají chovat, čemu věřit a jakou politickou cestou jít. To mi u ostatních velmocí schází.

 7. Je mi blízké spojení „socialistické tržní hospodářství“. To je přece něco, co by mohlo být klíčem i pro nás. Šli jsme od extrému k extrému – socialistické hospodářství vs. všemocná ruka trhu. Čína ukazuje, že zlatá střední cesta je možná. Díky jejím investicím se otevírá spousta možností i pro české firmy. Jen by si to měla uvědomit i naše vláda.

 8. Miloslava Vostrá, expředsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a bývalá předsedkyně KSČM

  Ústřední výbor KS Číny vždy přikládá velký význam ochraně životního prostředí. To je pro mě výborná zpráva i s ohledem na to, že to Čínská lidová republika její vůdčí představitelé dělají s rozumem, a neničí tím vlastní průmysl a neuvrhují lidi do bídy, jako se tomu děje v Evropské unii kvůli ideologii zvané Green Deal.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy