Spoluprací na základě vzájemné úcty a vzájemného prospěchu bude zachován rozvoj česko-čínských vztahů

Přátelství mezi Českou republikou a Čínou prošlo v posledních letech významným vývojem. Hospodářství a obchod je jedním z nejdůležitějších aspektů bilaterálních vztahů a obě země dosáhly mnoha úspěchů v oblasti obchodu, investic a spolupráce. Tuto spolupráci je třeba prohlubovat a rozvíjet na základě konkrétních případů.

V uplynulých deseti letech přineslo společné úsilí o vybudování iniciativy Pásma a stezky uspokojivé výsledky a významně přispělo k rozvoji a stabilitě světové ekonomiky. Současné tempo hospodářského oživení Číny je výraznější, než se očekávalo, a dobrá spolupráce mezi Čínou a Českou republikou může pomoci obnovit globální hospodářský růst.

Česko-čínské hospodářské a obchodní vztahy jsou nezbytnou součástí čínsko-evropské hospodářské a obchodní spolupráce. V posledních letech se hospodářské a obchodní vztahy mezi Čínou a Českou republikou rozvíjejí i přes nepříznivé působení některých subjektivních faktorů. Čína je druhým největším obchodním partnerem České republiky a spolupráce mezi oběma zeměmi v hospodářské a obchodní oblasti se vzájemně významně doplňuje. Dne 6. února letošního roku zveřejnil Český statistický úřad údaje, podle kterých činil objem bilaterálního obchodu mezi Čínou a Českou republikou v roce 2022 47,1 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 23,1 % a představuje 9,9 % celkového zahraničního obchodu České republiky. To nelze přehlížet.

Je zřejmé, že Čína jako země potenciálně orientovaná na spotřebu je nejlepším cílovým trhem pro kvalitní průmyslové výrobky z České republiky. Mezi hlavní vývozní komodity České republiky patří stroje, dopravní prostředky, elektronické výrobky, ropné a chemické produkty. Hlavními produkty, které Čína vyváží do České republiky, jsou výrobní zařízení, elektronické produkty, oděvy a textil. Kromě toho se neustále rozšiřuje zejména investiční spolupráce mezi Čínou a Českou republikou.

Spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy je důležitou základnou pro vzájemnou kooperaci ve středoevropském regionu, která je zaměřena na podporu spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy v oblastech, jako je hospodářství, obchod, investice a kultura.

Česká republika se dříve aktivně zapojovala do tohoto mechanismu spolupráce, který může přinést více obchodních a investičních příležitostí pro Českou republiku a přispět k posílení její ekonomické pozice a mezinárodní konkurenceschopnosti. Tento mechanismus může přispět k rozvoji regionu střední a východní Evropy, zvýšit spolupráci a vzájemné vztahy mezi oblastí a Čínou a přispět ke stabilitě a rozvoji regionu. Jasně se ukazuje, že Česká republika je v tomto regionu významným strategickým partnerem.

Čína a Česká republika by měly dále rozvíjet přátelské vztahy

Posilování vzájemné politické důvěry je předpokladem úspěchu prohlubování vzájemné spolupráce. Vzájemná politická důvěra je důležitým základem pro podporu rozvoje dvoustranných vztahů. Čína a Česká republika proto musí dále posilovat politickou komunikaci a vzájemné vazby, posilovat vzájemné porozumění a důvěru. Zároveň mohou Čína a Česká republika posílit spolupráci v mezinárodních záležitostech a společně podporovat multilateralismus, volný obchod a ekonomickou globalizaci.

Potenciál hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a Českou republikou je obrovský. Obě strany mohou dále rozšiřovat obchodní spolupráci, zejména v oblasti špičkových technologií, financí, cestovního ruchu a dalších oblastech. Obě strany mohou také posílit investiční spolupráci a poskytnout více obchodních příležitostí podnikům z obou zemí.

Důležitou součástí čínsko-českých vztahů jsou také kulturní vazby. Obě strany mohou dále posilovat spolupráci v oblastech, jako je kultura, vzdělávání a cestovní ruch, a prohlubovat vzájemné porozumění a mezilidské přátelství.

Čína a Česká republika mají také mnoho příležitostí ke spolupráci na místní i regionální úrovni. Česká a čínská města mohou posílit přátelské vztahy mezi jednotlivými městy a provinčními státy a společně podporovat vzájemné vazby a spolupráci v oblasti kultury, hospodářství, obchodu, vzdělávání a dalších aspektech.

(za)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy