Studie: Německo bude čelit vážným hospodářským ztrátám v důsledku klimatických změn

Podle v pondělí zveřejněné studie přijde Německo do roku 2050 kvůli škodám na svém hospodářství souvisejícím se změnami klimatu až o 900 miliard eur (960 miliard amerických dolarů).

Dokonce i nejlepší scénář počítající pouze s mírným nárůstem teplot předpokládá ve stejném období ztráty ve výši přibližně 280 miliard eur, odhaluje studie, kterou společně vypracovaly německé Ministerstvo hospodářství a opatření v oblasti klimatu (BMWK) a Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele (BMUV).

Kromě finančně měřitelných dopadů dojde k »četným zdravotním újmám, úmrtím v důsledku vln veder a záplav, zatížení ekosystémů, ztrátě biologické rozmanitosti a snížení kvality života,« uvedla ministerstva.

Na snímku z 9. ledna 2023 je zachyceno zařízení vysokonapěťové sítě v Berlíně. FOTO – Xinhua/Ren Pengfei

»Změna klimatu má již dnes vážné hospodářské důsledky,« uvedl parlamentní státní tajemník Stefan Wenzel. »Každé euro investované do ochrany klimatu snižuje ekonomické náklady, které by mohly v budoucnu vzniknout v důsledku extrémních událostí.«

Podle posledních údajů německé zajišťovny Munich Re způsobily hurikány, povodně a další přírodní katastrofy v roce 2022 na celém světě škody za 270 miliard amerických dolarů. Ačkoli se jedná o nižší částku než v roce 2021, trendy v posledních letech ukazují na trvalý nárůst těchto ztrát, uvedla společnost.

»Klimatické změny si vybírají stále větší daň,« uvedl v prohlášení Thomas Blunck, člen představenstva Munich Re. Podle Bluncka byly škody v roce 2022 způsobeny především událostmi, které byly intenzivnější nebo se vyskytovaly častěji než v předchozích letech.

Nakládací zařízení pracuje v uhelném skladu tepelné elektrárny v Berlíně, Německo, 9. ledna 2023. FOTO – Xinhua/Ren Pengfei

Německá národní akademie věd Leopoldina v pondělí vyzvala vládu, aby urychlila transformaci energetického systému země a pomohla tak dosáhnout pařížských klimatických cílů v Německu i v Evropě. »Je také důležité přijít s technologiemi, které to umožní na celém světě,« uvedla.

Německo chce být do roku 2045 klimaticky neutrální, mimo jiné tím, že zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny z přibližně 44 % v roce 2022 na nejméně 80 % do roku 2030.

Energetická transformace v největší evropské ekonomice »nepostupuje dostatečně rychle«, zjistila studie, kterou v únoru zveřejnil Německý svaz energetického a vodního průmyslu (BDEW) a poradenská společnost Ernst and Young (EY). Zejména zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie probíhá stále »příliš pomalu«.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy