Ve slovenském centru partyzánského odboje Cetuně

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov uspořádal pietní akt k příležitosti 79. výročí partyzánských bojů v Cetuně. Za Český svaz bojovníků za svobodu vystoupil s projevem předseda Jaroslav Vodička.

Scházíme se dnes v Cetuně, v jednom z významných center protifašistického a protinacistického odboje.

Mnohé podhorské obce na Slovensku se staly útočištěm i operačním prostorem partyzánů. Během SNP zde bojovaly oddíly II. čsl. partyzánské brigády, Oddílu Hurban, kterému velel kpt. Miloš Uher. Ten spolu se svým zástupcem Antonem Jakubíkem a 16 ostatními spolubojovníky padl 27. února 1945 v jednom z největších bojů se speciální protipartyzánskou jednotkou Abwehrgruppe 218 Edelweis a pohotovostním oddílem Hlinkovy gardy.

Podjavorinský kraj se v rozsahu a množství partyzánských akcí řadí mezi nejaktivnější centra odboje. Ten se dále posílil po příchodu sovětských bojovníků, kdy byla vytvořena silná 2. partyzánská brigáda J. V. Stalina.

Český svaz bojovníků za svobodu, udržuje živou paměť na společný odboj proti nacismu Čechů a Slováků, ale také jiných národů. Tento vlastenecký boj, za mohutného přispění Rudé armády, přispěl k osvobození Československa.

Čest památce vojáků-hrdinů a partyzánů. Ať nadále žije bratrství mezi Čechy a Slováky!

(za)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy